Промышленная резка бетона: rezkabetona.su
На главную  Энергоэффективность 

У каз президента України

З метою скорочення витрат бюджетних коштів, які спрямовуються на оплату енергоспоживання бюджетними установами, організаціями та казенними підприємствами, п о с т а н о в л я ю:

 

Кабінету Міністрів України:

 

забезпечити у тримісячний строк розроблення конкретних механізмів, спрямованих на скорочення енергоспоживання бюджетними установами, організаціями та казенними підприємствами, передбачивши:

 

встановлення фіксованих обсягів витрат або норм питомого споживання за видами енергоносіїв;

 

проведення обстежень бюджетних установ, організацій та казенних підприємств з метою встановлення обгрунтованих обсягів споживання енергоносіїв (далі - енергетичне обстеження) ;

 

коригування обсягів витрат або норм питомого споживання щодо видів енергоносіїв за результатами провадження заходів з енергозбереження;

 

стимулювання енергозбереження в бюджетній сфері, зокрема шляхом спрямування коштів, зекономлених внаслідок впровадження енергозберігаючих заходів, на фінансування заходів з енергозбереження в бюджетних установах, організаціях та на казенних підприємствах та проведення енергетичних обстежень;

 

залучення небюджетних коштів на фінансування заходів з енергозбереження з фіксацією розміру бюджетних коштів, передбачених на оплату енергоносіїв, на період окупності цих заходів;

 

вирішити питання щодо пріоритетного фінансування в установленому порядку інноваційних проектів, спрямованих на розв'язання проблем енергозбереження в бюджетній сфері, за рахунок коштів Державного інноваційного фонду.

 

Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:

 

забезпечити скорочення енергоспоживання бюджетними установами, організаціями та казенними підприємствами на 3-6 відсотків щорічно, починаючи з другого півріччя 1999 року, з досягненням у 2004 році загального обсягу економії 25 відсотків, порівняно з базовим 1998 роком;

 

забезпечити протягом 1999-2004 років оснащення бюджетних установ, організацій та казенних підприємств лічильниками води і теплової енергії та приладами регулювання енергоспоживання;

 

надавати щорічно до 1 березня інформацію Державному комітету України з енергозбереження про стан виконання робіт з енергозбереження за попередній рік.

 

Державному комітету України з енергозбереження:

 

забезпечити проведення, починаючи з другого півріччя 1999 року, із залученням міністерств та інших центральних органів виконавчої влади енергетичних обстежень бюджетних установ, організацій та казенних підприємств, атестацію спеціалізованих організацій на право проведення таких обстежень;

 

затвердити у тримісячний строк типові договори на проведення енергетичних обстежень, порядок проведення тендерів на здійснення енергетичних обстежень та граничні кошториси витрат на відповідні види робіт, пов'язані з проведенням енергетичних обстежень;

 

подавати щорічно інформацію про хід виконання цього Указу Президентові України та Кабінету Міністрів України.

 

Міністерству фінансів України і Міністерству економіки України під час підготовки проектів Державного бюджету України, починаючи з 2000 року, передбачити фінансування заходів, спрямованих на скорочення енергоспоживання в бюджетних установах, організаціях та казенних підприємствах.

 

Рекомендувати обласним, районним та міським радам вжити заходів до скорочення енергоспоживання бюджетними установами, організаціями та казенними підприємствами, які фінансуються за рахунок місцевих бюджетів.

 

Президент України Л. Кучма

 

м. Київ, 16 червня 1999 року

 

№ 662/99

 Опыт Швеции нужно использовать н. Конец эпохи. Рассуждения на тему энергоаудита. Водородная бомбочка.

На главную  Энергоэффективность 

0.0027
 
Яндекс.Метрика