Промышленная резка бетона: rezkabetona.su
На главную  Энергоэффективность 

Інструкція з моніторингу викидів парникових газів в Україні на регіональному рівні

У порівнянні з початком ХХ століття, концентрація СО2 в атмосфері збільшилася більш ніж на 25%, концентрація метану майже на 150%ю Швидко ростуть концентрації N2O і інших парникових газів (HPCs, PFCs, SF . Відповідно до існуючих прогнозів, ці зміні приведуть до значних регіональних і глобальних змін температури, опадів, вологості грунту і рівня океану, збільшення частоти й інтенсивності найбільш несприятливих явищ (зокрема, повеней, смерчів, різких відлиг і заморозків, посух і т.п.).

 

Рамкова Конвенція ООН про зміну клімату (РКЗКБ Ріо-де-Жанейро, 1992 р.), що зараз підписана 157 державами, включаючи Україну і майже всі країни СНД, покликана запобігти небезпечний розвиток подій, зм'якшити найбільш різкі зміни і СО2, створити відповідну систему еколого-економічних відносин. Міжнародне співтовариство прийняло рішення почати поетапні дії по обмеженню росту надходження парникових газів в атмосферу. Наприкінці 1997 року на Третій Конференції Сторін РКЗК у Кіото був зроблений принципово важливий крок - прийнятий Кіотський Протокол РКЗК, що закріплює кількісні зобов'язання розвитих країн і країн з перехідною економікою, включаючи Україну, по обмеженню і зниженню надходження парникових газів в атмосферу.

 

На дійсний момент протокол підписаний 84 країнами, включаючи всі розвиті країни і країни східної Європи, Україну і ряд країн СНД. Розвиті країни, зокрема, США, Японія і країни Європейського Союзу повинні домогтися такого зниження рівня викидів парникових газів, щоб у середньому за 2008-2012 роки він був на 7, 6 і 8% нижче рівня 1990 року. Від України не потрібно знижувати викиди нижче рівня 1990 року, але ми і не маємо права їх перевищити.

 

Парниковими газами, охоплюваними цією Інструкцією, є гази регульовані Кіотським Протоколом, насамперед, двоокис вуглецю (СО і метан (СН , невеликі внески в загальний ефект також дають закис азоту (N2O) і фторуглероди (HPCs, PFCs, SF . Речовини, які руйнують озоновий шар (хлорфторуглероди, НСРС-22, галогени, метилхлороформ, тетрахлорид вуглецю), що у принципі також дають деякий невеликий парниковий ефект, тут не розглядаються, оскільки вони підлягають обліку і забороні в зв'язку з виконанням країнами зобов'язань по Монреальскому Протоколі.

 

Важливо підкреслити, що з прийняттям Кіотського Протоколу ця Конвенція придбала яскраво виражену практичну й економічну спрямованість. До Протоколу закладені економічні механізми міжнародної кооперації, засновані на тім, що кліматичні ефекти не залежать від місця викиду парникових газів, тому зниження викидів може вестися там, де це зараз більш чи ефективно дешевше. Країни можуть спільно здійснювати проекти по зниженню надходження парникових газів в атмосферу на території однієї з країн і потім поділяти, чи передавати один одному отримані одиниці зниження викидів. Крім цього, розвиті країни і країни з перехідною економікою мають квоти на викиди (квота України дорівнює її викиду в 1990 році), причому якщо країна не витрачає свою квоту цілком, вона може чи переуступити, продати ту чи іншу її частину іншій країні, для якої, наприклад, дешевше купити частину чужої квоти, чим знизити викиди на своїй території. Такі механізми міжнародної кооперації одержали назва механізмів гнучкості, тут мається на увазі гнучкість у виборі місця і засобів зниження викидів.

 

Оскільки в 2008-2012 р. Україна практично напевно не перевищить свій рівень викидів парникових газів 1990 року, то тут відкриваються унікальні можливості використання міжнародної кооперації для здійснення в нашій країні еколого-енергетичних, лісогосподарських і інших мір природоохоронних мір.

 

У такій ситуації для України є дуже важливим пунктуально дотримувати всі умови виконання РКЗК. Для участі в міжнародній кооперації в рамках Кіотського Протоколу повинна бути створена розгалужена система моніторингу парникових газів, що відповідає міжнародним вимогам (під моніторингом тут розуміється, насамперед, розрахунок викидів на підставі даних про обсяги визначених видів діяльності, прямі виміри передбачаються тільки у виняткових випадках). Строго кажучи, така система може бути створена і не в найближчі роки (до 2007 року), однак, поки система не буде працювати, не можна буде брати участь у міжнародній кооперації, тому є всі підстави створити систему моніторингу якнайшвидше. У більшості розвитих країн відповідні системи моніторингу все маються.

 

Основні принципи й особливості
міжнародної методики та Інструкції з моніторингу викидів парникових газів в Україні на регіональному рівні

 

Міжнародна методика
Як методику інвентаризації викидів парникових газів для першого бюджетного періоду виконання зобов'язань по Кіотському протоколі Рамкової Конвенції ООН про зміну клімату (до 2012 року включно) прийняті Переглянуті керівні принципи проведення національних інвентаризацій парникових газів МГЕЗК 1996 року. Таке закріплення правил підрахунку викидів фактично є встановленням по можливості чітких і незмінних правил гри. Звичайно, це може приводити до деякої різниці між фактично існуючими антропогенними викидами ПГ і викидами, що підпадають під Кіотський протокол. Однак країни-сторони Конвенції прийшли до загальної думки, що зазначена різниця є неминучою платнею за можливість прийняття юридично обов'язкових рішень про скорочення викидів.

 

З іншого боку, зазначена методика є дуже і дуже гнучкою. Вона практично завжди має на увазі декілька рівні визначенні викидів. Найпростіший звичайно вимагає мінімуму даних і аналітичних можливостей. Більш складний грунтується на детальних даних і, як правило, враховує специфічні особливості країні. Найбільш високий рівень звичайно має на увазі деталізацію даних до рівня підприємств і прямі виміри викидів більшості газів. Наприклад, при виробництві енергії та тепла (головному джерелі викидів ПГ): перший рівень - балансовий розрахунок за даними про загальне споживання основних видів палива в країні (області). Другий рівень - розрахунок викидів по категоріям джерел, у даному випадку мається на увазі розрахунок на базі даних про споживання палив у різних галузях і секторах економічної діяльності. Третій рівень - конкретні дані по підприємствах, він звичайно реалізується тільки для обмеженого ряду найбільших об'єктів.

 

У самому загальному виді облік будується за схемою:

 

У методиці мається набір перерахункових коефіцієнтів викидів для всіх розрахунків. Ці коефіцієнти іноді відбивають специфіку того чи іншого регіону, типу палива, виробничого процесу і т.д., а іноді це просто деякі середньо світові значення. Використання пропонованих значень є обов'язковим, якщо в країни немає результатів своїх власних вимірів відповідних коефіцієнтів. Тобто, якщо та чи інша країна не згодна з яким-небудь коефіцієнтом чи параметром, формулою міжнародної методики, то вона може провести на відповідних підприємствах (заводах і т.д.) прямі виміри і надалі використовувати в розрахунках отримані результати.

 

Методикою дозволено використання будь-якого рівня інвентаризації, так само як і використання різних рівнів для різних видів діяльності і т.д. З іншого боку, мається строга вимога: використання стандартних табличних форм - Робочих аркушів. Це не забороняє при необхідності використовувати які-небудь додаткові дані чи таблиці, вводити в стандартні форми додаткові рядки чи стовпці. Однак стандартні таблиці, як на паперовому носії, так і в електронному виді повинні обов' язково використовуватися і представлятися в Секретаріат РКЗК. Для цього мається електронна версія таблиць у форматі , а також таблиці (робочі аркуші) і відповідне програмне забезпечення для проведення розрахунків у форматі Excel 5.0.

 

Українська Інструкція

 

Загальна побудова інструкції
До української інструкції надійшло тільки те, що актуально для України. Ряд джерел парникових газів у принципі маються в Україні, але зовсім не актуальні для гнітючої більшості регіонів (наприклад, рисові полючи). Такі джерела не розглядаються в курівництві, але у відповідних місцях на них маються посилання.

 

Дане керівництво фактично містить чотири модулі.

 

Модуль 1: Енергетика.
Модуль 2: Індустріальні процеси.
Модуль 3: Використання розчинників і іншої продукції (дуже невеликий модуль).
Модель 4: Сільське господарство.
Модуль 5: Зміна землекористування і лісове господарство (модуль поки відсутній).
Модуль 6: Відходи.

 

На жаль, інструкція поки не містить у собі модуль з розрахунку джерел і стоків парникових газів у лісах і при зміні в землекористуванні. Це обумовлено тим, що однойменний модуль міжнародної методики в даний час допрацьовується. Колишня версія визнана потребуючої переробки у світлі останніх рішень РКЗК і прийняття Кіотського Протоколу, де деякі лісові і лісогосподарські терміни можуть трактуватися трохи інакше, чим колись. Як тільки нова версія буде затверджена МГЕЗК (спеціальна доповідь зараз знаходиться в стадії підготовки і повинна бути представлена РКЗК у 2000 році), її перероблений і адаптований до українських умов текст буде включений у відповідний модуль цієї інструкції. За додатковою інформацією щодо цього розділу варто звертатися в центральну групу по національної інвентаризації викидів парникових газів.

 

Кожний з модулів містить ті чи інші розділи, що охоплюють визначені категорії джерел викидів парникових газів. У ряді випадків поділ ведеться по газам (наприклад, викиди СО2 , метану і т.д.).

 

Кожний з розділів починається з короткого введення, де звичайно викладаються фізичні і технологічні причини викидів, відзначаються найбільш важливі залежності і процеси. Далі випливає підрозділ Джерела даних, де говориться про можливі шляхи одержання базової інформації для розрахунку викидів у вашому регіоні (як правило, ці підрозділи були написані заново, тобто докорінно відрізняються від аналогічних підрозділів міжнародної методики). Після цього викладається покрокова методика розрахунків і заповнення Робочих аркушів.

 

Оскільки Робочі аркуші зроблені як би універсальними для всіх країн, то для будь-якої конкретної країни, і тим більш окремого регіону дуже велика кількість рядків (рядки звичайно являють собою види використовуваного палива, види домашніх тварин, види промислової продукції і т.д.) залишиться незаповненими (тобто, як правило, вам доведеться заповнювати тільки 10-20% Робочих аркушів).

 

Міжнародна методика розрахована на її використання людьми без фахової освіти, тому там приділяється дуже багато уваги правильному використанню розмірності даних (наприклад: тисячі тон, кілограми, кубічні метри) і акуратному перерахуванню з одних одиниць в інші, перерахуванню з тон С (вуглецю) у тони СО і т.д. Усі підсумкові дані виражаються в Гигаграмах (цієї тієї ж саме, що тисячі тон) викиду того чи іншого газу. Щоб виключити можливі помилки, в українській версії інструкції було вирішено зберегти настільки ж докладний підхід до перерахованого вище моментам. Тому звичайно в Робочих аркушах маються спеціальні стовпці, а в методиці спеціальні розрахункові кроки по приведенню до даних до визначної розмірності.

 

Орієнтація на Кіотський протокол
У принципі Керівні принципи МГЕЗК призначені для одержання і представлення даних національних інвентаризацій будь-яких антропогенних викидів і стоків парникових газів. У цілому термін антропогенний відноситься до усіх викидів і стоків, що є прямим наслідком людської діяльності, чи які є результатом впливу людської діяльності на природні процеси. Користувачі можуть включати у свої інвентаризації будь-які джерела і стоки, обумовлені людською діяльністю, що можуть бути чітко документовані і виражені чисельно. Тобто міжнародна методика є відкритою.

 

З іншого боку, викладені вище в Передмові, рушійні сили зниження викидів, міжнародних зобов'язань і звітності замикаються на Кіотський Протокол. З цієї причини всі прямі чи непрямі джерела викидів відразу підрозділяються на дві нерівні частини. До основних джерел можна віднести ті, що підпадають під Кіотський протокол, а до інших звичайно відносять слабко вивчені, сильно невизначені джерела, де антропогенну складову дуже важко вичленувати з комплексу природних процесів (наприклад, питання танення вічної мерзлоти, торфоутворення і т.д.).

 

Поряд з цим обмеженням, Кіотський протокол охоплює тільки 6 газів (груп газів) прямої парникової дії (СО2 , СН4 , N2O, HPCs, PFCs, SF і не охоплює газів непрямої дії (SO2 та ін.). Варто помітити, що на відміну від газів прямої парникової дії, викиди газів непрямої дії звичайно вже регулюються тими чи іншими угодами чи правилами.

 

З огляду на зазначені вище причини, було вирішено розглядати тільки ті гази і типи джерел, що підпадають під Кіотський протокол.

 

Особливості інструкції - Спалювання викопного палива
Варто окремо зупинитися на першому розділі модуля Енергетика, де робиться оцінка викидів при спалюванні викопного палива. Цей модуль дає більш трьох чвертей усіх викидів, тому на його особливостях потрібно зупинитися більш докладно. За аналогією з міжнародною методикою тут мається два рівні чи кола інвентаризації: загальний підрахунок, називаний Базовим підходом, де розрахунок ведеться по статистичним даним про витрату палива у вашому регіоні і більш детальний розрахунок по сумі окремих джерел. Більш детально особливості розрахунків обговорюються у введенні до першого модуля. Викиди СО2 від спалювання дров виключаються з загальної картини емісії (однак враховуються супутні спалюванню дров викиди метану і закису азоту). Таке обмеження грунтується на припущенні про стійкий характер росту деревини - скільки споживається, стільки і виростає. Відповідний викид СО2 приводиться тільки як додаткова інформація. Імовірно, що це буде змінено в міру розробки модуля При регіональній інвентаризації, рекомендується враховувати надрегіональну організацію залізниць і, імовірно, авіаліній. Тобто рекомендується прив'язувати викиди таких підприємств (наприклад, залізниць) у місцеві розташування їх штаб квартир. Якщо згадати основі задачи інвентаризації, викладені в Передмові, то такий підхід виглядає найбільш логічним: інвентаризація повинна бути географічно синхронізована з можливими заходами для зниження викидів, проектами, угодами на продажу квот і т.д., а такі дії напевно будуть прив'язані саме до штаб квартир.
Облік викидів на транспорті
Викиди, зв'язані з паливом, проданим судам чи літакам, що є міжнародними транспортними засобами, наскільки можливо не включаються в підсумкові оцінки і доповідаються окремо (як на регіональному, так і на національному рівні). Викиди від дорожніх транспортних засобів відносяться до того регіону, де вони були заправлені паливом. Передбачається, що виникаюча при цьому помилка не буде істотна для всієї національної інвентаризації.
Географічна прив'язка викидів
Відповідно до принципу національної прив'язки викидів, методологія МГЕЗК, так само як і її російські версії, враховує весь обсяг парникових газів від спалювання використовуваного палива як викид тій країни чи регіону, на території якого це відбулося. Методологія МГЕЗК для вуглецю, що міститься в непаливних продуктах, виготовлених з палива (пластмас, бітуму, мастильних матеріалів і т.д.), передбачає облік викидів при чи використанні, чи розкладанні таких продуктів. Однак, ці викиди також прив'язуються чи до країни, чи до регіону, де такі продукти були виготовлені (навіть якщо потім вони були продані в інший регіон на експорт). Передбачається, що помилка, внесена таким спрощенням, невелика, однак це питання приоритетне для майбутньої роботи. Викиди від чи спалювання, чи розкладання деревини (і продуктів з деревини) передбачаються, що відбуваються на території того регіону (країни), де вона була заготовлені й у той рік, коли це відбулося. Так робиться, оскільки було вирішено, що зараз найбільш працездатним підходом до оцінки емісії і стоків СО2 у лісах є підрахунок змін запасів вуглецю в біомасі лісових і інших деревостоїв. Найпростішим припущенням є те, що уся вивезена з лісу деревина перетвориться в емісію СО2 там, де вона була заготовлена і той рік, коли це відбулося. Хоча використовуваний у Керівництві підхід у принципі дозволяє врахувати експорт і імпорт продукції, що містить вуглець, що відповідає методології поки немає. Її розробка безумовно представляється пріоритетною для майбутньої роботи.
Осреднення і невизначеність даних
Дані, що маються для оцінки викидів парникових газів від спалювання палива, у цілому мають кращу точність, чим відповідні дані про викиди і стоки на сільськогосподарських землях, при зміні землекористування й у лісовому господарстві. Керівні принципи МГЕЗК для більшості категорій джерел і стоків вимагають картину викидів за один рік, однак у ряді випадків допускається осреднення за три роки (з базовим роком інвентаризації посередині): для сільськогосподарських земель, при зміні землекористування й у лісовому господарстві. При чьому розуміється, що викиди і стоки парникових газів при змінах у землекористуванні й у лісовому господарстві можуть продовжуватися багато років після того, як буде почата та чи інша діяльність.

 

Багато категорій джерел і стоків парникових газів можуть бути оцінені тільки з великим діапазоном невизначеності. Тобто у ряді випадків ви будете мати діапазон величин, а не одне значення. Оскільки міжнародна методика вимагає представлення тільки одного значення для кожного газу і по кожній категорії джерел (це спрощення має на меті дати можливість зробити компіляцію даних, порівняння й оцінку на наднаціональному рівні), те від вас потрібно представлення однієї крапкової оцінки, але при цьому варто додатково вказати і діапазон невизначеності. Міжнародна процедура представлення інформації про ступінь невизначеності даних зараз обговорюється і вже мається новий формат представлення результатів інвентаризації, що має спеціальні стовпці для внесення даних про невизначеність. В міру доробки української інструкції та нагромадження досвіду інвентаризації викидів парникових газів у нашій країні, передбачається включення в керівництво спеціальних блоків по оцінці невизначеності.

 

Енергетика

 

1.1.Введення
Методика розрахунку емісії парникових газів в енергетику підрозділяється на дві частини: Розрахунок викидів від спалювання палива; Оцінка витоків метану при діяльності, зв'язаної з газом, нафтою і вугіллям. Кожна з частин практично незалежна друг від друга, у кожній маються свої робочі аркуші для занесення даних і розрахунків. Об'єднання результатів двох частин відбувається на заключному етапі інвентаризації при заповненні зведених таблиць усіх викидів парникових газів у країні в цілому. Ця обставина може бути врахована при плануванні робіт з інвентаризації, наприклад, спочатку може бути зроблена інвентаризація викидів від спалювання палива (додає в Україні порядку 98% викидів СО2 і близько 80% усіх викидів парникових газів у СО2 еквіваленті), а тільки потім почата інвентаризація витоків метану.

 

Розрахунок викидів від спалювання палива. Дана частина у свою чергу підрозділяється на два розділи: викиди СО2 ; викиди інших, крім СО2, газів. В енергетику викиди СО2 багаторазово (у 100 і більш раз)перевищують викиди інших газів, тому в розділі 1.3 робиться лише наближена оцінка, що фактично зводиться до множення показників витрат палива на ті чи інші коефіцієнти.

 

Розрахунок витоків метану. Ця частина також підрозділяється на дві складові: викиди метану при видобутку і переробці вугілля; викиди метану при діяльності, зв'язаної з нафтою і газом. Тут враховуються як аварійні і неаварійні непередбачені викиди, так і витоки (викиди) при ремонті й обслуговуванні устаткування.

 

Обидва ці розрахунка практично однаково істотні по своєму внеску у загальний викид. Вони незалежні друг від друга, що дозволяє планувати послідовне проведення розрахунків і вимірів викидів по двох підрозділах.

 

Спалювання палива

 

1.2.Емісії СО2
Викиди СО2 при спалюванні палива - домінуюче джерело парникових газів в Україні, тому повинні розглядатися максимально докладно. Відповідно до міжнародної методики тут пропонується два рівні розгляду: Розрахунок викидів за даними про валове спалювання різних видів палива - так називаний Базовий підхід. Розрахунок викидів по категоріям джерел, де окремо розглядається спалювання палива в різних секторах економіки. На регіональному рівні в Україні доцільне виділення, насамперед, секторів: Енергетика у вузькому змісті цього слова, тобто виробництво і передача енергії і тепла; Виробництво електричної і теплової енергії підприємствами, що не відносяться до енергетичної галузі; Транспорт: автомобільний, повітряний, водяний, залізничний і трубопровідний; Комунальне-побутове господарство, включаючи централізовані системи теплопостачання і приватний житловий сектор Інші сектори (у залежності від структури економіки регіону). Розрахунок по Базовому підході, безумовно, набагато простіше і вимагає набагато менше даних, чим розрахунок по категоріям джерел, де окремо розглядається спалювання палива в різних секторах економіки. Для Базового підходу повинно бути досить даних, що маються в регіональному Держкомітеті по статистиці, у той час як для розрахунку по категоріям джерел необхідний збір даних щонайменше на рівні найбільших підприємств регіону. З іншого боку, тільки розрахунок по категоріям джерел з виділенням внеску найбільших джерел викидів (підприємств) дозволить вам вийти на рівень, що вимагається для здійснення спільних міжнародних проектів по зниженню викидів (проектів спільного здійснення) чи участі в торгівлі квотами в тій чи іншій формі.

 

Слід зазначити ще один недолік Базового підходу: при розрахунку викидів на регіональному рівні приходиться вважати, що все паливо, продане в регіоні в роздрібній мережі чи продане дрібним посередницьким фірмам, там же і спалюється, що, строго говорячи, невірно.

 

Незважаючи на ці недоліки, використання Базового підходу представляється необхідним. Це пов 'язане з тим, що розгляд по категоріям джерел ніколи не дасть повну оцінку загального обсягу спаленого палива (наприклад, через неможливість врахувати внесок дрібних і приватних споживачів, для яких не потрібно і практично неможливо ввести заповнення відповідних статистичних форм). Отримана по категоріям джерел сумарна цифра практично завжди буде трохи менше валової витрати палива. Така ситуація спостерігається й у розвинутих країнах з добре налагодженою системою обліку викидів парникових газів. Виходом з положення є рівнобіжне використання обох підходів, при цьому дані Базового підходу використовуються для загальних оцінок, а біль точні і детальні цифри, отримані по категоріям джерел, використовуються для планування заходів для зниження викидів, організації проектів спільного здійснення і т.д.

 

Тому нижче пропонується спочатку зробити наближену оцінку викидів по Базовому підході, а потім провести розрахунки по категоріям джерел.

 

1.2 А. Базовий підхід
Введення

 

В основі розрахунку лежить наступна формула для оцінки витрати палива в регіоні:

 

Фактична витрата палива = видобуток у регіоні + ввіз у регіон
- вивіз з регіону
-міжнародний бункер
-зміна запасів палива в регіоні

 

з двома наступними виправленнями:

 

виправлення на використання частини палива як сировину (виробництво бітуму, мастильних матеріалів та ін.), при якому сировина вуглеводнів не спалюється, а наявний у ньому вуглець консервується в зробленій продукції чи відходах. Такий вуглець називається накопиченим і виключається з розрахунків. Для оцінки накопиченого вуглецю вимагаються дані по використанню палива по видам діяльності, де паливо використовується, як сировина. Якщо мова йде про виробництво бітуму чи асфальту (довготривалої продукції), то, безумовно, весь вуглець у них надійно законсервований. Однак, якщо мова йде про мастильні матеріали, то вони відносно швидко розкладаються і лише частину (прийнято вважати, що 50%) вуглецю реально консервується. виправлення на неповне згоряння палива. При обліку постачань палива важливо проводити розходження між первинними видами палива (тобто видами палива, що існують у природі, такими як вугілля, сира нафта, природний газ) і вторинними видами палива чи паливними продуктами, такими як бензин і мастильні матеріали, одержувані з первинних видів палива.

 

Виробництво вторинних видів палива в основних розрахунках варто ігнорувати, оскільки вуглець, що міститься в них, уже був врахований у постачаннях первинних видів палива, з яких вони були отримані. Однак для коректування перерахування даних на вуглець, накопичений у цих продуктах, необхідна інформація про виробництво деяких видів вторинного палива.

 

Варто також помітити, що міжнародне бункерне паливо і паливо з біомаси не включаються в загальну звітність викидів СО2.

 

Методика призиває робити розрахунки таких викидів, але представляти їх тільки як додаткову інформацію, що не входить у звітність по сумарних емісіях. Така ситуація викликана тим, що країни-сторони Конвенції про зміну клімату не змогли дійти згоди по тому, яка країна є відповідальною за викид від спалювання бункерного палива (власник судна, власник прапора судна, країні, що продала паливо, і т.д.). У результаті, міжнародне бункерне паливо не приписується ні до якої країни і вважається деяким наднаціональним джерелом.

 

Викид СО2 від палива з біомаси врахований у главах, присвячених сільському і лісовому господарству. Передбачається, що усі вивезені з лісу дрова - це негайний викид СО2 , що дорівнює змісту в дровах вуглецю, а вся сільськогосподарська й інша біомаса - це результат її попереднього зрісту і поглинання з атмосфери тієї ж кількості СО2 , як і при спалюванні біопалива.

 Энергию нужно не беречь. Доклад директора ГУП. Современные проблемы энергоснабж. Тепловые насосы.

На главную  Энергоэффективность 

0.004
 
Яндекс.Метрика