Промышленная резка бетона: rezkabetona.su
На главную  Энергоэффективность 

Усунення бар

Короткий опис проекту
Уряд України в особі Державного комітету з енергозбереження спільно з Програмою розвитку ООН (ПРООН) готує проект для Глобального екологічного фонду (ГЕФ), спрямований на зменшення викидів парникових газів в системах централізованого теплопостачання середніх та великих міст України. Глобальний екологічний фонд, що є фінансовим механізмом виконання Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, надає підтримку країнам-учасникам конвенції в їх діяльності, спрямованій на пом'якшення глобальних екологічних змін, в тому числі, пов'язаних із викидами парникових газів. Україна ратифікувала конвенцію в 1996 році і, таким чином, отримала право на підтримку з боку ПРООН/ГЕФ.

 

Підготовчий етап зазначеного проекту був затверджений ГЕФ на початку 2000 р., і 15 лютого відбулося офіційне підписання проектного документу на цей етап. Згідно з підписаним документом, Державний комітет України з енергозбереження є національним координатором проекту, ПРООН - організацією-виконавцем проекту з боку ГЕФ, а Агентство з раціонального використання енергії та екології - організацією-розробником проекту. В якості пілотного міста для підготовки та впровадження проекту наприкінці березня 2000 р. шляхом відкритого конкурсного відбору було визначено місто Рівне.

 

В травні 2001 р. закінчується підготовчий етап виконання проекту, в ході якого було розроблено попереднє техніко-економічне обгрунтування з програмою заходів з підвищення енергоефективності системи теплопостачання м. Рівне та пропозиціями з подолання бар'єрів, що заважають впровадженню цієї програми. На етапі підготовки проекту було також визначено реальні джерела, механізми та умови фінансування його впровадження.

 

Виходячи з міркувань економічної ефективності, до об'єктів модернізації в рамках міської інвестиційної енергозберігаючої програми були включені:

 

* 42 котельні (2 районні, 15 квартальних, 25 малих) та 175 котлів (70 з одиничною встановленою потужністю більше 2,5 Гкал/год та 105 - меншою ніж 2,5 Гкал/год);

 

* близько 110 км магістральних та розподільчих тепломереж (в 2-трубному розрахунку);

 

* 69 центральних теплопунктів;

 

* 768 будівель (445 житлових, 296 адміністративних та громадських та 27 комерційних).

 

Було запропоновано такі енергозберігаючі заходи в системі теплопостачання та будівлях

 

* модернізацію існуючих котлів та заміну частини котлів, що вичерпали свій термін експлуатації, на ефективні сучасні автоматизовані агрегати;

 

* загальнокотельні енергозберігаючі заходи, що включають впровадження сучасної автоматизованої водопідготовки та антикорозійної обробки підживлювальної води, впровадження сучасних пристроїв автоматичного регулювання технологічних процесів котельні, встановлення регульованих двигунів на мережевих насосах, створення інформаційної системи контролю роботи котельні;

 

* впровадження демонстраційного фрагменту автоматизованої системи диспетчерського управління теплопостачанням опалювального району;

 

* заміну магістральних та розподільчих трубопроводів з використанням попередньо ізольованих труб;

 

* модернізацію частини центральних теплопунктів та часткову децентралізацію системи гарячого водопостачання шляхом ліквідації частини центральних теплопунктів та встановлення індивідуальних теплопунктів в будівлях;

 

* встановлення лічильників та регуляторів теплоспоживання в теплопунктах будівель, встановлення поквартирних лічильників гарячої води, теплову ізоляцію труб, встановлення зарадіаторних рефлекторів тощо.

 

Загальна вартість інвестиційної програми складає близько 24 млн. дол. США, для реалізації якої ПРООН/ГЕФ планує надати грантове фінансування обсягом 4 млн. дол. США. Решта витрат мають бути покриті за рахунок місцевого фінансування, коштів інвесторів та кредитних коштів. Грант ПРООН/ГЕФ частково покриє прирістні витрати інвестиційної програми (різницю між запропонованим проектом та варіантом без участі ПРООН/ГЕФ) та буде витрачений на найменш економічно ефективні заходи, що зробить програму більш привабливою для інвесторів і кредиторів та зменшить для них проектні ризики.

 

Серед існуючих бар'єрів, які перешкоджають підвищенню енергетичної ефективності систем постачання та споживання тепла, найголовнішіми є фінансові, тобто обмеженість внутрішніх ресурсів для фінансування масштабної енергозберігаючої діяльності, а також організаційні, тобто відстутність спеціалізованих структур, які б мали необхідний досвід та можливості і професійно займалися підготовкою та реалізацією енергозберігаючих проектів.

 

Основним спрямуванням проекту є утворення нового фінансового механізму для забезпечення сталої діяльності з підвищення енергоефективності в пілотному місті, з можливістю його поширення та розповсюдження набутого досвіду в інших містах України. В якості такого механізму планується утворення муніципальної енергосервісної компанії (ЕСКО), яка б в рамках договорів енергоефективного підряду готувала, впроваджувала та фінансувала всі рентабельні інвестиції в міських будівлях, системі теплопостачання та в інших споживачів енергії з метою економії витрат на енергію, інших поточних витрат та забезпечення повернення вкладених коштів за рахунок частини фактично досягнутої економії енергії.

 

ЕСКО в м. Рівному пропонується створити як акціонерну компанію за спільного фінансування західних інвесторів, які мають значний досвід в реалізації таких проектів, та українських учасників проекту. Для впровадження міської інвестиційної програми з енергозбереження, ЕСКО, крім статутного капіталу, під власні гарантії залучатиме кредитне фінансування від міжнародних фінансових організацій, іноземних та українських комерційних банків. Зазначений механізм ЕСКО-фінансування є інноваційним для України та взагалі для країн СНД, і головною проблемою для його реалізації є залучення приватних інвесторів. В зв'язку з цим участь ПРООН/ГЕФ є особливо важливою, оскільки вона сприятиме зниженню проектних ризиків та підвищенню рівня довіри з боку інвесторів.

 

Розроблена в рамках підготовки проекту концепція етапу впровадження пройшла ретельну багатоступінчасту експертизу. Згідно з процедурою ПРООН/ГЕФ була проведена технічна експертиза попереднього техніко-економічного обгрунтування фінсько-швейцарською фірмою Електроватт-Еконо, яка є однією з провідних в світі консалтингових фірм та має значний досвід розробки проектів з покращання систем централізованого теплопостачання в країнах ЦСЄ та СНД (наприклад, проекти модернізації київських та севастопольських тепломереж та ін.). Схему фінансування та впровадження проекту було доопрацьовано за участі французької фірми Бернар Жаме Консалтант (пан Бернар Жаме був засновником та багаторічним директором Управління енергоефективності ЄБРР). Розгляд проекту Секретаріатом ГЕФ включав незалежне рецензування експертом Групи науково-технічних радників фонду, а також експертами Всесвітнього банку, Міжнародної фінансової корпорації, Екологічної програми ООН та Рамкової конвенції ООН зі зміни клімату.

 

В березні 2001 року відбувся остаточний розгляд та схвалення проекту Радою ГЕФ. Зараз до підписання готується проектний документ на етап впровадження проекту. Основним змістом етапу впровадження є підготовка та заснування муніципальної ЕСКО, реалізація демонстраційного проекту, що охоплює одну з котелень, частину її тепломереж, теплопунктів та споживачів, наступна повномасштабна реалізація інвестиційної програми, а також заходи з розповсюдження інформації про проект та сприяння його поширенню на інші міста України.

 УПРАВЛІННЯ ЕНЕРГІЄЮ. Инвестиции и инвесторы. Комплексная программа энергосбережения Запорожской области. Александр Амоша.

На главную  Энергоэффективность 

0.0034
 
Яндекс.Метрика