Промышленная резка бетона: rezkabetona.su
На главную  Энергоэффективность 

Україна, Київ

У Плані спільних дій, копія якого подається для Вашого ознайомлення, викладено для розгляду низку конкретних заходів, які дозволять здійснити інвестиції в інфраструктуру за умови створення вдосконаленої і сучасної нормативно-правової та інституційної бази.

 

Обидва інститути готові надати фінансові ресурси, необхідні для впровадження Плану заходів, природно, в контексті згоди та підтримки органів влади України.

 

Сподіваємося найближчим часом отримати будь-які зауваження, що виникнуть у Вас щодо запропонованого Плану дій і хочемо висловити Вам нашу щиру пошану.

 

Жак де Ларозьер
Президент Європейського банку реконструкції та розвитку

 

Джеймс Вулфенсон
Президент Світового банку

 

План заходів підвищення ефективності споживання енергії, розроблений спільно ЄБРР ТА Світовим Банком
23 січня 1998 р.

 

1.ЄБРР та Світовий банк спільно розробили цей План заходів підвищення ефективності споживання енергії з метою надати урядові України допомогу у підвищенні споживання енергії в Україні. У Плані поєднано державні та приватні джерела, фінансові і технічні ресурси та зміни нормативно-правової бази, які підтримуються урядом згідно із погодженою політикою. У Плані визначено заходи, які, на думку ЄБРР та Світового Банку, необхідно здійснити для створення сприятливого середовища для проектів, спрямованих на підвищення ефективності споживання енергії. Тут також пропонуються конкретні проекти, які будуть впроваджуватися найближчим часом з метою підвищення ефективності споживання енергії як з боку пропозиції, так і з боку попиту.

 

2.Енергетика визначила напрямки економіки України таким чином, що сьогодні їй важко успішно пристосуватись до ринкових умов. Низка фактів, як пояснюється у наступних параграфах, ілюструє це твердження.

 

3.До проголошення незалежності Україна мала один із найвищих показників енергоємності у світі у розмірі 3.25 кілограми еквіваленту нафти (кен) на $ ВВП, порівняно з 0.6 кен на $ ВВП для верхньої частини переліку країн із середнім рівнем доходу та 0.27 кен на $ ВВП в країнах ОЕСР. Такий високий рівень енергоємності частково пояснюється традиційно дуже низькими цінами на енергію та структурою промисловості, у якій домінуючу роль відігравала важка енергоємна промисловість (залізо, сталь, хімічна промисловість). Спад офиційного ВВП разом з не таким значним спадом споживання енергії призвів до підвищення інтенсивності споживання енергії протягом перехідного періоду.

 

4.Промисловість є найбільшим споживачем енергії в Україні. Починаючи з 1990 року її споживання скоротилося більш ніж на третину, причому частка кінцевого споживання енергії знизилася з 56% у 1992 році до 48% у 1995 році.

 

5.Близько 55% первинної енергії (енергоносіїв) Україна вимушена імпортувати (1996 рік). Майже 85% необхідної кількості нафти імпортується з Росії, а 80% потреб газу перекриваються за рахунок імпорту з Росії та Туркменістану. Вартість імпорту покупних енергоносіїв досягла майже 8.7 мільйардів доларів США в 1996 році. Починаючи з 1991 року ціни на імпорт енергоносіїв стрімко зросли і зараз наближаються до рівня світового ринку. При тому, що обсяг імпорту енергоносіїв знизився, їх вартість значно зросла, що призвело до дефіциту торгового балансу та поточного рахунку. Заборгованість по платежах часом призводила до перебоїв у постачанні газу з Росії.

 

6.Ціни на енергоносії для кінцевих споживачів поступово зросли з дуже низького рівня майже до рівня цін світового ринку. В цілому ціни для промислових споживачів наразі аналогічні рівню цін в країнах ОЕСР. Ціни для населення все ще дотуються, причому ціни для цієї групи споживачів покривають 60-80% вартості електроенергії, газу та опалення.

 

7.В країні підвищення цін на енергоносії до рівня цін світового ринку створило серйозні проблеми на соціальному рівні, причому сім'ї з низьким доходом не можуть оплатити рахунки за енергію, оскільки реальна заробітна плата з 1990 року знизилася на дві третини, а на рівні підприємств прибутки перетворюються в збитки і накопичується заборгованість по платежах постачальникам теплоенергії, газу та електроенергії.

 

8.Починаючи з 1994 року основною проблемою постачальників електроенергії, газу та теплоенергії стало ненадходження платежів від споживачів, що послаблює фінансову позицію цих підприємств. У 1995 році було прийнято постанову, яка передбачає відключення тих споживачів, які не оплатили свої рахунки. Того ж року уряд України розпочав виконання Програми надання дотацій на житло та комунальні послуги, яка дозволяє сім'ям, у яких місячна плата за житло, опалення та інші комунальні послуги перевищює 15% місячного доходу, звертатися з проханням про надання субсидії у сумі різниці. Ці ініціативи не дали значних результатів у плані скорочення заборгованості. В результаті комунальні підприємства переживають серйозні проблеми з надходженням грошей і, таким чином, не можуть вчасно платити своїм постачальникам.

 

9.Виробництво енергії, перетворення різних видів енергії, та її транспортування та споживання значно ускладнюють екологічні проблеми, особливо забруднення повітря у деяких промислових центрах. Найбільше забруднення спричиняєть виробництво енергії з використанням вугілля, очистка нафти, металургійна та хімічнав промисловість, ТЕЦ, що працюють на вугіллі, та індівідуальні опалювальні системи.

 

10.Ці факти свідчать, що Україна має широкі можливості для підвищення ефективності використання енергоносіїв та збереження природного середовища в Україні. При величезному потенціалі підвищення ефективності використання енергоносіїв нинішнє політичне, юридичне, інституційне та економічне середовище в Україні не завжди сприятливе для їх впровадження.

 

11.Успіх заходів, спрямованих на підвищення ефективності використання енергії, значною мірою залежить від сприятливого макроекономічного середовища, а також від інституційної та галузевої структури. Якщо їх немає, конкретна політика підвищення ефективності використаної енергії може дати незначні за тривалістю результати. Більш того, навіть якщо економіка в цілому і галузеві структури були сприятливі для впровадження цих проектів, відповідні інвестиції і надалі натикатимуться на бар'єри, яки стримують їх реалізацію, як у багатьох інших країнах світу, оскільки (а) інформація щодо вартісті поліпшень неадекватна; (b) механізми зміни технологій на перших етапах розвитку ринку обмежені; (c) приватні інвестори оцінюють рівень риску як високий; (d) вартість операцій висока; (e) інститути, які можуть впроваджувати проекти, слабкі; (f) важко здійснювати контроль та перевірку економії і (g) багато видів інвестицій ведуть конкуренцію за обмежену кількість ресурсів.

 

12.Багато які з цих бар'єрів можна подолати шляхом створення відповідної інфраструктури, яка зможе забезпечити інфомацію, визначати проекти і зв'язувати їх між собою, а також створювати механізми доставки, фінансування та розподілу ризиків.

 

13.І ЄБРР, і Світовий банк готові працювати як з приватним, так і з державним сектором України з метою створення умов для ринкової економіки, на яких підвищуються рівні доходу і зростуть темпи єкономічного розвитку, і зрештою наблизяться до рівнів західних країн.

 

14.Для того, щоб приватний сектор, який щойно створюється, зміг сприяти відновленню економіки, необхідно стабільне сприятливе середовище. А для цього потрібно, щоб ціни відображали справжню відносну цінність товарів та послуг, і щоби підприємства мали реальні стимули як для виробництва того, що вимагає ринок, так і до інвестування відповідно.

 

15.Уряд України багато зробив на шляху лібералізації цін і послуг. Регулювання цін на первинну енергію (енергоносії) до рівнів світового ринку призвело до значного підвищення цін на основні послуги. Наприклад, у 1993-1996 рр. середні тарифи та електроенергію та газ зросли у сім-десять разів. Поступ приватизації досяг свого найвищого рівня, починаючи з 1994 року, і сьогодні 56% промислових товарів виробляються у приватному секторі. Скорочено перелік державних підприємств, що не підлягають приватизації. Ті підприємства, які все іще входять до цього списку - це комунальні господарства, нафто- та газопроводи та деякі інші, які вважаються підприємствами стратегічного значення.

 

16.Визначено низку реформ, які необхідно здійснити з тим, щоби підвищити участь приватного сектору в економіці. Це, серед інших: (а) запровадження вирішення у судовому порядку питання про банкрутство збиткових підприємств; (b) розробка механізмів застави та боргового свопу; (с) раціоналізація багаторівневої системи податків та (d) реформа системи бухгалтерського обліку, яка вимагатиме подання звітністі про результати фінансової діяльності згідно з міжнародними стандартами бухгалтерського обліку.

 

17.Зарубіжні інвестори найчастіше скаржаться на те, що нормативно-правова база змінюється надто швидко, що законодавству та регулюванню, які визначають порядок здійснення зарубіжних інвестицій, бракує прозорості, що правила часто трактуються довільно. Прикладом може бути скасування заднім числом звільнення близько 11000 спільних підприємств від податку та мита та п'ять років. Внутрішні фінансові ринки все ще лишаються недорозвиненими. Існують бар'єри, які обмежують кредитування приватного сектора, такі, як обмежене визначення того, що може служити заставою.

 

18.Для вирішення складних завдань, що стоять перед енергетикою, уряд України розробив чотирискладову стратегію в енергетиці. Сюди включаються запровадження ринкових механізмів, в тому числі регулювання цін та конкуренція у попиті та пропозиції, що сприятиме більш ефективному розміщенню пост * електроенергії і підвищенню ефективного використання енергоресурсів. Ця стратегія також особливу роль відводить інституційній реструктуризації, комерціалізації енергопідприємств, перевизначенню ролі уряду і відведення йому функцій визначення політики, регулювання та форм власності, та створення ринкового середовища, сприятливого для участі приватного сектора. Третім елементом є розумне управління станом навколішнього середовища через механізм, який спонукає дотримання екологічної безпеки споживачами та постачальниками енергії. І нарешті, уряд сприяє першочерговим інвестиціям, які підвищують безпеку та надійність енергопост * з найменшими витратами.

 

19.Багато елементів стратегії вже впроваджуються за підтримки ЄБРР та Світового банку у таких галузях: (а) енергетики, завдяки створенню оптового обліку електроенергії та автономного та професійного регулятивного органу; (b) вугільної промисловості, завдяки лібералізації ринку вугілля та закриття нерентабельних шахт; та (с) газового сектора, шляхом демонополізації та лібералізації імпорту газу, виробництва, зберігання та пост * , а також створення відкритого доступу до системи передачі газа та послуг по його розподілу.

 

20.Однак, необхідна подальша робота для стимулювання інвестицій у ефективне використання енергоносіїв. Слід скоротити перехресні субсидії промислових споживачів населенню за газ та центральне опалення з метою забезпечити надходження належних сигналів для економії електроенергії. Підвищення тарифів, яке повністю покриватиме собівартість постачання газу та нецентралізованого опалення населенню, відкладалося декілька років, але зараз планується здійснити у 1998 році.

 

21.Подальше підвищення тарифів за енергію для населення призведе до збільшення кількості сімей, які мають право на отримання житлових та комунальних субсидій. Слід вдосконалити запровадження Програми житлових та комунальних субсидій з тим, щоб вона була більш єфективною і, таким чином, уникнути підвищення заборгованості, що виникає у побутовому секторі, де значно важче запроваджувати заходи щодо збору податків.

 

22.Для інших споживачів енергії слід запровадити більш короткі бюджетні обмеження і розробити та реалізувати дієві санкції за неплатежі за енергію. Слід чітко визначити роль місцевих органів влади як у ролі власників, так і у ролі споживачів централізованої мережі опалення з тим, щоби скоротити обсяги неплатежів споживачів системи опалення.

 

23.На початку 1994 року Верховна Рада прийняла Закон Про енергозбереження, який передбачає стимули для інвестицій у економію енергії. Він закликає до створення національного та позабюджетного фондів, які формуватимуться за рахунок спеціальних податків на вугілля, а також штрафів за неефективне використання енергії на промислових підприємствах. У 1995 році з метою підготовки необхідних постанов та координації впровадження Закону було створено Державний комітет з енергозбереження. У 1996 році уряд України затвердив постанови про діяльність национального позабюджетного фонду ефективного використання енергії. На сьогодні, однак, надходження до цього фонду відносно незначні.

 

24.Того ж року була проголошена довгострокова загальнодержавна програма збереження енергії, мета якої - досягти до 2010 року показника річної економії енергії близько 109 мільйонів тон еквіваленту вугілля, більш ніж загальний обсяг видобутку вугілля, газу та нафти в Україні у 1996 році, або близько однієї третини загального споживання енергії в країні у 1996 році. Найбільший потенціал економії енергії - понад 50% загального обсягу - визначений у виробничому секторі, за яким йде енергетична галузь, комунальні послуги, транспорт та сільське господарство. У програмі збереження енергії відсутність інвестиційних коштів визначено як основна перешкода для впровадження заходів щодо ефективного використання енергії.

 

25.Нинішня система ефективного використання енергії значною мірою покладається на командний та контрольний підхід, а також на ініціативи державного сектора. З огляду на величезні можливості ефективного використання енергії та відповідні фінансові вимоги, необхідно більше спонукати участь приватного сектора, який щойно створюється. Створення Компаній енергопослуг, як описано далі, є першим кроком у цьому напрямку. Будь-яке підтримання цієї ініціативи вимагатиме поліпшення ділового середовища, в тому числі покращення інструментів виконання контрактів та розвитку місцевих фінансових ринків.

 

26.Підтримуючи ініціативи щодо ефективного використання енергії в Україні, ЄБРР та Світовий банк могли би допомогти підтримати завдання реформи сектора енергетики, викладені вище, спрямовані на створення ринкового середовища, сприятливого для участі приватного сектора, прискорити впровадження економічно та фінансово обгрунтованих інвестицій у підвищенні ефективності використання енергії, пом'якшення екологічних наслідків та послаблення інвестиційних обмежень.

 

27.Обидва інститути можуть надати кредитування, а також послуги некредитного характеру, безпосередньо для сектора енергетики, а також для відповідних операцій у інших пов'язаних видах дяільності, таких як приватизація та рестуктуризація, захист навколишнього природного середовища, юридична реформа, структурна перебудова фінансового сектора та розвиток експорту.

 

28.Перші проекти ЄБРР та Світового банку нададуть фінансування для того, щоб розпочати здійснення Програми збереження енергії, водночас допомогти учасникам здійснення цих проектів з української сторони запровадити обгрунтовану цінову політику і фінансову практику. Це з часом дозволить галузі енергетики функціонувати повністю на комерційній основі, із максимальним залученням приватного сектора у ролі як інвестора, так і оператора інфраструктури енергетики, а також залучати фінансування для майбутніх інвестицій з метою скорочення втрат енергії. Деякі з цих заходів можна розглядати як демонстраційні проекти першочергового значення, які можуть привести до мобілізації фінансування у великих обсягах як цих двох установ, так і з інших джерел. Аналогічні проекти здійснюються в інших країнах Центральної та Східної Європи, де комерційні та некомерційні джерела фінансування починають з'являтися для цілей інвестування у ефективне використання енергії.

 

29.Крім того, Всесвітній екологічний фонд (ВЕФ), а також установа під назвою Всесвітня вуглецева ініціатива могли б надати зовнішнє фінансування для прискорених інвестицій у заходи, що сприяють ефективному використанню енергії, які у противному разі не можуть бути втілені. Разом з декількома проектами, описаними далі, ці инструменти фінансування можна було б використати для розробки механізмів пост * та фінансування для стабільних ініціатив щодо підвищення ефективності використання електроенергії, які з часом були б перенесені і поширені на приватний сектор. Прикладом є механізм надання кредиту під гарантію для інвестицій у ефективне використання енергії, які розробила для фінансування ВЕФ в Угорщині Міжнародна фінансова корпорація, споріднена зі Світовим банком установа, що працює з приватним сектором.

 

30.Більшість побутових споживачів енергії не мають можливості визначати, скільки енергіі вони споживають. Лише електроенергія вимірюється індівідуально для всіх споживачів. За газ та центральне опалення споживачі платять ціну на основі нормалізованих рівнів використання, які, як вважається, відповідають середньому споживанню. За оцінками Укргазу, державної холдингової компанії, куди входять регіональні та міські компанії постачання газу, реальне споживання газу приблизно на одну третину вище, ніж нормалізований рівень. Як свідчить практика, у багатьох випадках після того, як у квартирах та будинках встановлені газові та теплолічильники, споживання газу і теплоенергії значно знижується.

 

31.ЄБРР планує надати Україні позику (80 мільйонів доларів США), гарантію для якої дасть уряд. Позика буде використована для фінансування програми встановлення лічильників у кількості до одного мільйона одиниць вітчизняного виробництва, причому впровадження має розпочатися на початку 1998 року. Крім закупівлі лічильників шляхом проведення конкурентних торгів, за рахунок позики також фінансуватиметься встановлення обладнання та проведення підготовки працівників з питань нарахування плати та збору коштів за використання тепло- та електроенергії. Світовий банк розглядає питання про надання податкового фінансування для розширення програми на інші регіони України. Пропонується надати фінансування для встановлення теплолічильників у рамках окремих проектів центрального опалення.

 

32.Економічна та комерційна ефективність сектора енергетики знизилася до такого рівня, коли неефективний збір платежів та відсутність кредитних коштів призвели до серйозного дефіціиту оборотного та інвестиційного капіталу теплових генеруючих компаній. Крім відсутності запчастин і невиконання вчасно технічного обслуговування запаси палива знизилися до ненормально низького рівня. Цей дефіціт привів до втрати 4000 МВт, які не було вироблено протягом зими 1995-1996 рр., що призвело до підвищення вартості енергії і неможливості оптимального економічного розподілу. Завдяки Проекту розвитка ринку електроенергії (317 мільйонів долірів США) Світовий банк підтримує реструктуризацію, комерціалізацію і приватизацію підприємств галузі, допомогаючи їм підвищити рівень відшкодування витрат, фінансової самоокупності та платіжної дисципліни. ЄБРР працює з низкою приватних спонсорів з метою розробити пропозиції щодо підвищення технічного рівня та реконструкції електростанций, за умови, що будуть внесені відповідні зміни до правіл діяльності енергоринку.

 

33.Технічні втрати у мережі передачі та розподілу електроенергії (близько 5% та 10%, відповідно) не є надто великими, якщо порівнювати з показниками в інших країнах світу, але вони свідчать про те, що зараз спостерігається тенденція їх зростання. Необхідно підвищити пікову потужність гідроелектростанцій. Крім того, засоби регулювання частоти неадекватні, що призводить не тільки до неприйняттю низького рівня частоти, але і завдає шкоди роторному електрообладнанню як у споживачів, так і у виробників електроенергії. З метою підвищити якість постачання електроенергії Світовий банк надає фінансування для підвищення технічного рівня гідроелектростанцій в рамках здійснюваного нині Проекту реабілітації гідроелектростанцій та контролю в системі (114 мільйонів доларів США), планує інші проекти і зараз розглядає питання фінансування реабілітації низки теплоелектростанцій.

 

34.Деякі з найбільших джерел витрат енергії - це застарілі, у поганому технічному стані системи центрального опалення в містах України. Надзвичайно важливе значення має модернізація теплогенеруючих потужностей та систем передачі та розподілу теплоенергії. За економічним розрахунком завдяки заміні обладнання та запровадженню автоматичного та контрольного обладання можна досягти понад 30% економії теплоенергії. Однак, до цього часу досягнуто незначних результатів через відсутність коштів і низьку платоспроможність місцевих органів влади, основних власних систем теплопостачання. Основний підхід полягатиме у тому, щоби створити місцеві комунальні підприємства як незалежні корпоративні підприємства, що функціонуватимуть за комерційними принципами, і тим самим дати їм можливість у майбутньому ортримати від комерційних банків необхідні фінанси для інвестицій.

 

35.Піідхід, який пропонується застосувати у середньо- та довгостроковій перспективі, полягає у наступньому: передати приватному сектору фінансування за концесійними контрактами функціонування, технічного обслуговування та майбутніх інвестицій в системах централізованого теплопостачання. Для цього необхідно буде запровадити надійний механізм для забезпечення того, що тарифи покриватимуть всі розумні витрати, можливо, включаючи гарантію, яку надасть уряд, і що буде розроблена і впроваджена відповідна нормативно-правова підтримка збору надходжень від усіх споживачів теплоенергії. Стандартна концесія і контрактна документація між концесіонером та іншими партнерами, в тому числі постачальниками палива, споживачами теплоенергії, місцевими органами влади та урядом може отримати підтримку за рахунок технічної допомоги від ЄБРР та Світового банка.

 

36.Обидва банки активно підтримують проекти, спрямовані на реабілітацію систем теплопостачання. Наразі ЄБРР здійснює у Львові та Дніпропетровську підготовку проектів (для яких передбачається фінансування у розмірі 20 та 36 мільйонів даларів США, відповідно). У Києві Світовий банк спільно з ЕБРР готують проекти, в рамках яких буде надано фінансування для модернізації потужностей теплопостачання та розподілу теплоенергії у системі Київенерго (200 мільйонів доларів США) та Київського підприємства централізованого теплопостачання (91 мільйон доларів США, ЄБРР). Обидви позики включають компоненти підтримки комерціалізації та інституційного розвитку підприємств теплопостачання. В рамках окремого проекту, який впроваджуватиметься у Києві (40 мільйонів доларів США, Світовий банк), буде надано фінансування заходів підвищення ефективності використання енергії у будівлях державного сектора, таких як лікарні та школи. Підприємство централізованого теплопостачання у Севастополі не продемонструвало, що воно є перспективним з фінансової точки зору, і тому буде надано фінансування для нової системи теплопостачання на основі використання газових котлів (30 мільйонів доларів США, Світовий банк). Передбачається, що цей проект матиме важливе демонстраційне значення в Україні.

 

37.Багато компонентів для модернізації систем централізованого теплопостачання та для впровадження децентралізованих послуг з опалення можна було б здійснювати на місцях. За фінансової підтримки Міжнародної фінансової корпорації (МФК) в Україні вже розпочато випуск термостатних вентилів для радіаторів.

 

38.В країнах Півничної Америки та Західної Європи енергосервісні компанії довели своєю діяльністю, що вони є успішним засобом залучення приватних інвестицій у підвищення ефективності використання енергії. ЄБРР надає підтримку таких компаній в Угорщині і уклав угоди з низкою західних компаній та в інших країнах Центральної та Східноїі Європи. Аналогічно, МФК надає фінансування для розвитку енергозберігаючих сервісних компаній у Східній Європі.

 

39.Наразі ЄБРР працює з Державним комітетом з енергозбереження з метою підготувати позику з гарантією уряду (30 мільйонів доларів США) для створення першої енергосервісної компанії в Україні - УКРЕСКО. УКРЕСКО, яка розпочне свою діяльність у 1998 році, впроваджуватиме проекти з енергозбереження на свої власні кошти, які будуть відшкодовані за рахунок частки отриманої економії енергії. Клієнтами УКРЕСКО є торговий, промисловий та державний сектори. Вже визначено чіткий перелік промислових споживачів для української компаніії енергопослуг і він буде розширюватися далі, як тільки компанія розпочне свою дяільність. Основним компонентом діяльності УКРЕСКО буде розробка інституційної бази для аналогічних компаній в Україні, а також просування цих ринкових механізмів з метою сприяти розвитку інших аналогічних компаній у приватному секторі. Щойно буде створено Українську енергосервісну компанію, будуть запрошені інвестори для участі у тендері на додаткову частку капіталу з метою передачу контролю приватному сектору, коли дозволять комерційні умови.

 

40.У промисловому секторі використовується близько половини енергії , яка споживається в Україні на загальну суму 5.4 мільйардів доларів США. В рамках цієї загальної суми імпорт енергії для промислового сектора становить близько 2.7 мільйардів доларів США, з яких безпосереднє використання природного газу сягає 1.8 мільйардів доларів США, вугілля 0.5 мільйардів доларів США, а непряме використання газу для виробництва енергії, що використовується у промисловості - 0.4 мільйардів доларів США. Підприємства по виробництву заліза та сталі споживають до 80% природного газу, який використовується у промисловому секторі, і є сферою, де є значний потенціал для підвищення ефективності використання енергії. Підвищення ефективності використання газу в промисловості значно скоротить обсяги платежів за імпорт газу.

 

41.Попередні аудиторські перевірки, фінансовані ТАСІС та урядами Данії та США, дали змогу визначити закони, які дохволять зекономити щонайменше 10% енергії, що використовується, завдяки окремим заходам, спрямованим на підвищення ефективності використання енергії, і які не матимуть наслідків для промислових технологій. Гарним прикладом є ДнІпропетровський сталеплавильний завод, де запроваджено програму модернізації, що здійснюється за рахунок власних коштів, і яка, окрім інших вигод, дасть 25% економії енергії.

 

42.Проекти у цій сфері потребують значного залучення зовнішніх коштів. ЄБРР вже переглянув низку великомасштабних проектів підвищення ефективності використання енергії на промислових підприємствах України. Підприємства, що розглядалися, характеризуються високим потенціалом значної економії енергії, але у контексті дуже слабкої комерційної та фінансової бази, а також необхідності глибокої структурної перебудови. Ефективні рішення, які дадуть змогу розробити ці проекти, потребуватимуть комбінації конкретних для кожного проекту ініціатив і сильної підтримки з боку органів влади в Україні.

 

43.Україна має широкі можливості для залучення інвестицій у підвищення ефективності використання енергії. Але, хоча потенціал ефективних з точки зору затрат вдосконалень величезний, нинішнє політичне, юридичне, інституційне та економічне середовище в Україні не завжди сприятливе для їх впровадження. ЄБРР та Світовий банк підтримують уряд України у скасуванні цих бар'єрів шляхом здійснення кредитних операцій та надання некредитних послуг.

 

44.У цьому документі запропоновано програму, яку ЄБРР та Світовий банк підтримують шляхом фінансування першого етапу виконання державної програми енергозбереження, і водночас надаючи допомогу українським підприємствам у створенні розумної цінової політики та запровадженні фінансової практики, які з часом дозволять галузі енергетики функціонувати повністю на комерційних засадах і залучати фінансування для майбутніх інвестицій. Багато які з цих заходів можна розглядати як демонстраційні проекти, що мають надзвичайно важливе значення, і які можуть привести до модернізації фінансування на широкій основі, яке надходитиме як від цих двох інстиитутів, так і з інших джерел.

 

45.Запропоновано широкий діапазон напрямків першочергових інвестицій : від встановлення газових та теплолічильників, підвищення технічного рівня виробництва електроенергії, систем передачі та розподілу, підвищення технічного рівня централізованого теплопостачання, створення компаній енергопослуг до підвищення технічного рівня великих промислових підприємств.

 Украинский «Штокман» много интриг и — ноль кубометров газа. У каз президента України. ПРОТОКОЛ № 2 от 21.09.2006 г. Второй встречи членов Клуба энергоаудиторов Северо-Западного региона. Вместо нефти и газа — биомасса.

На главную  Энергоэффективность 

0.003
 
Яндекс.Метрика