Промышленная резка бетона: rezkabetona.su
На главную  Энергоэффективность 

Екологічні та економічні аспекти пасивного будівництва

Дата проведення: 28 – 29 лютого 2008р.

 

Місце проведення: м. Львів, Національний університет «Львівська політехніка»

 

Реєстрація учасників 28 лютого 2008р.

 

з 9 год. у корпусі №1 (вул. С. Бандери, 1

 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

 

Ми звертаємося до кожного, хто усвідомлює і розуміє важливість формування гармонійного житлового середовища Людини, її зваженого техногенного впливу на Природу, як умов збереження і розвитку життя на Планеті, гарантій стабільного співіснування екосистем, забезпечення здорового і якісного довкілля, оптимального споживання енергоресурсів Землі та ЗАПРОШУЄМО ВАС взяти участь у 2ій Міжнародній науково – практичній конференції «Екологічні та економічні аспекти пасивного будівництва — технології та матеріали», з метою предметного обговорення напрямків та технологій екологічного, економного, енергоощадного домобудування, принципів розробки законодавчих, освітніх, національних та міждержавних програм збалансованого індустріального і духовного світотворення як функціональних складових ЖИТТЯ і ПРОГРЕСУ цивілізації в глобальних планетарних масштабах.

 

В дні роботи конференції організована також міжнародна виставка «КОМФОРТ-2008» із спеціалізованою експозицією «ЕКОдім», а також представленні практичні результати спорудження пасивних будинків, способи влаштування “живого” і “розумного” житла, досягнення науки і техніки для реалізації досконалих архітектурно-планувальних рішень, безпечної і комфортної оселі – основи зростання здорової, інтелектуальної, високоосвіченої людини – суті збалансованого управління життєдайними складовими ноосфери.

 

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ

 

Архітектурно-просторова організація екологічно орієнтованого середовища.

 

Будівельні технології та матеріали.

 

Мінімізація енергоспоживання в будівництві.

 

Використання відновлюваних джерел енергії.

 

Екологічні та медико-біологічні аспекти будівництва.

 

Фізико-технічні властивості будівельних матеріалів.

 

Інженерне та комп'ютерно-інформаційне забезпечення житлових споруд.

 

Економіко-математичні моделі енергоощадних технологій в житловому та промисловому будівництві.

 

Роль освіти і науки у формуванні ідеології сталого довкілля.

 

ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

 

Бобало Ю. Я. – проф., ректор НУ «Львівська Політехніка»

 

Гнесь І. П. – канд. арх., доц., зав. кафедрою архітектурного проектування НУ «Львівська Політехніка»

 

Денис О. Б. – к.іст.н., президент ІПБ

 

Добрянський І. М. – к.т.н., проф., декан факультету будівництва та архітетури Львівського державного аграрного університету

 

Войтович І. Г. – к.т.н., проф. кафедри технології виробів з деревини Національного лісотехнічного університету України

 

Кіш І. П. – академік Академії будівництва України, генеральний директор корпорації «Украгроенергозбереження»

 

Криворучко Ю. І. – док. арх., головний архітектор м. Львова

 

Саницький М. А. – д.т.н., проф., зав. кафедри автомобільних доріг НУ «Львівська Політехніка»

 

Черкес Б. С. – проф., док. арх.., директор інституту архітектури, НУ «Львівська Політехніка»

 

Яворський М. С. – к.т.н., директор Лввівського ЦНТЕІ

 

Яцьків О. О. - к.т.н., доц. - НУ «Львівська Політехніка»

 

УМОВИ УЧАСТІ

 

Для участі в роботі конференції необхідно сплатити організаційний внесок в сумі 250 грн. з кожного учасника (доповідача).

 

Кошти в грн. просимо перераховувати на рахунок СПД Денис Оксана Богданівна р/р № 26007007910001 у ВАТ «Банк Універсальний» у м. Львові, МФО 325707, Індивід. номер 2029910646 з поміткою: «за участь в 2й міжнародній конференції «Екологічні та економічні аспекти пасивного будівництва — технології та матеріали».

 

Матеріали конференції просимо надсилати за адресою 79005 м. Львів а/с 6649, “Інститут пасивного будівництва”

 

Тел./факс: +38 (03 260-21-89

 

е-mail: ipb@ri.lviv.ua

 

Контактна особа: Денис Оксана Богданівна

 

Для формування програми конференції просимо подати до 01.02.2007 р. прізвище доповідача (співдоповідачів) та тему доповіді.

 

В програмі конференції – екскурсія по місту Львову, відвідання виставки “Комфорт-2008” та технічна екскурсія в “Будинок “0” енергії” по вул. Саксаганського 14 (оплачується додатково).

 

Оргкомітет забезпечує бронювання місць в готелі за попередньою заявкою, поданою до 15 лютого 2008 р.

 

ПУБЛІКАЦІЯ

 

Матеріали конференції будуть опубліковані у спеціалізованих виданнях (реферуються ВІНІТІ РАН), окремі доповіді – у спеціалізованому збірнику (фахове видання ВАК).

 

Матеріали приймаються обсягом 5 (п’ять) сторінок тексту формату А4 включно з малюнками (ілюстраціями), в редакторі MS Word 2000, XP (у вигляді файла на дискеті або електронному вигляді). Назва файла повинна відповідати прізвищу першого автора (наприклад - Dahovyj.doс).

 

Матеріали необхідно подати до 10 лютого 2008 р.

 

Вимоги до оформлення матеріалів

 

- Текстову частину бажано розміщувати на цілому числі сторінок.

 

- Параметри форматування:

 

° шрифт Times New Roman, кегель 12,

 

° поля – верх = 2,0 см., зліва і справа – 3,0 см.;

 

° міжрядковий інтервал – 1,5

 

- верху по центру : а) назва доповіді (у верхньому регістрі жирним шрифтом); б) через інтервал нижче – ініціали і прізвища авторів (жирним курсивом); в) через інтервал нижче назва організації і місто (курсив).

 

- Додатково: нижче через інтервал, друкується англійською мовою: а) назва доповіді (у верхньому регістрі жирним шрифтом); б) через інтервал ініціали і прізвища авторів, назва організації; в) нижче через інтервал резюме не більше 10 рядків.

 

- Нижче через інтервал, друкується основний текст.

 

- Розміри малюнків, схем, ілюстрацій мають відповідати розмірам текстового поля.

 

- Посилання на літературні джерела – згідно стандарту.

 Постановление Главы Администрации Челябинской области. О программах Глобального Экологического Фонда в области энергоресурсосбережения. Інструкція з моніторингу викидів парникових газів в Україні на регіональному рівні. Соглашение.

На главную  Энергоэффективность 

0.0039
 
Яндекс.Метрика