Промышленная резка бетона: rezkabetona.su
На главную  Энергоэффективность 

Використання біотоплива

Шановні пані та панове!

 

Шановні колеги!

 

В світі з кожним роком збільшуються обсяги виробництва та використання відновлюваних видів енергії, особливо з сировини біологічного походження.

 

Україна має значний потенціал з отримання сільськогосподарської сировини для виробництва біопалив та унікальний шанс стати в один ряд з провідними країнами Європи в розвитку цього перспективного напрямку.

 

Із загальної території України 60,4 млн. га сільськогосподарські угіддя становлять 41,8 млн. га, з них орні землі - 31,7 млн. га.

 

В останній період площі під енерговмісними культурами щорічно зростають.

 

Так, за 7 років (з 2000 по 2006 рік) посівні площі під олійними культурами зросли до 5,2 млн. гектарів або більше ніж у 1,5 рази, в тому числі ріпаку - майже у два рази, соняшнику – на 38 відсотків, сої – в 11,5 рази. А площа посіву ріпаку 2007 року перевищила минулорічну теж більше ніж у два рази і складає близько 1 млн.гектарів. (Слайд 1 по площах, слайд 2 по урожайностях)

 

Середня урожайність олійних культур в Україні становить 1,4 тонни з гектара, що свідчить про потенційні можливості її підвищення в 2-3 рази, але для цього необхідні багатомільярдні інвестиції. Слід зазначити при цьому, що хоч і передбачено бюджетними видатками компенсацію витрат на вирощування олійних культур, але складають вони лише близько 9 дол.США на один гектар посіву, що ще раз підтверджує потребу в збільшенні інвестицій.

 

Площа посіву кукурудзи на зерно складає близько 1,8 млн. гектарів і є можливість збільшити її майже в два рази. Урожайність кукурудзи за 7 років (2000-2006рр.) підвищилась на 25 відсотків і складає 3,7 т/га.

 

Тобто, Україна має значні резерви як для розширення посівних площ так і для підвищення урожайності культур для біопаливної сировини без суттєвого скорочення виробництва сільськогосподарської продукції та експорту, при дотриманні умов внутрішньої продовольчої безпеки.

 

В останні роки Україна стабільно лідирує в Європі по виробництву рослинної олії та спирту.

 

На сьогодні виробничі потужності більше ніж 20 підприємств жироолійного комплексу по переробці складають майже 7 млн. тонн сировини в рік, а через 3-5 років, за умови збільшення інвестицій, вони можуть досягти 10 млн. тонн олійної продукції щорічно. 80 заводів обєднання Укрспирт мають загальну виробничу потужність більше 60 млн.дал. в рік.

 

В той же час Україна відноситься до енергодефіцитних країн. Потреба українського ринку в нафтопродуктах оцінюється на рівні 5,5 млн. тонн бензину та 6,5 млн. тонн дизельного палива. Забезпеченість України власними енергоносіями не перевищує 40 відсотків.

 

Як для країни в значній мірі залежній від імпорту викопних енергоносіїв, аграрний сектор економіки України має потужний стимул для розвитку виробництва сировини як із цукрокрохмальних так і олійних культур при розширенні обсягів виробництва біопалива.

 

При цьому для нас на сьогодні є важливим досягати оптимально збалансованого співвідношення як для потреб внутрішнього ринку так і для експорту насіння, олії та біопалив.

 

Поки що зростання площ продиктовано не потребами внутрішнього виробництва біопалива, а попитом на нашу сировину із-за кордону.

 

Справді, експорт сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки зростає високими темпами: за 2001-2006 рр. він збільшився майже у 3,5 рази. Навіть у минулому році, коли Уряд був змушений обмежити експорт окремих видів зерна, порівняно з попереднім роком, за рахунок сприятливої цінової кон'юнктури, його обсяг збільшився на 10 відсотків і становив 5,2 млрд. дол. США.

 

По експортно-імпортних операціях аграрний сектор економіки України забезпечив позитивне сальдо на суму 1,8 млрд. дол. США.

 

У минулому році на європейський ринок було поставлено української агропродовольчої продукції на 41 відсоток більше ніж у 2005 році.

 

Це вказує на підвищення конкурентоспроможності української продукції аграрної галузі на зовнішніх ринках.

 

Виходячи з зазначеного вище, абсолютно логічним є постановка питання щодо організації широкомасштабного вітчизняного виробництва біологічних видів палива: біоетанолу, біодизельного палива, біогазу, твердих видів палива та їх використання замість мінеральних палив, а також питання розвитку цивілізованого, регульованого ринку цієї продукції.

 

На сьогодні цей ринок в Україні тільки на початковій стадії формування.

 

Проте, незважаючи на значний сировинний ресурс та перспективи його використання, виробництво біологічного палива поки що в країні в зародковому стані.

 

На сьогодні в більшості регіонів України діють малопотужні підприємства, які виробляють дизельне біопаливо – виключно приватної форми власності. За експертними оцінками ними виготовляється більше 50 тис. біодизельного палива, що використовується здебільшого для власних потреб.

 

Виконання рекомендацій ЄС щодо споживання біопаливних сумішей 2,75 відсотка в складі традиційних палив потребує виробництва в Україні близько 180 тис. тонн біодизеля та 150 тис. тонн біоетанолу, що цілком можливо досягти вже найближчим часом.

 

Держава приділяє виняткову увагу розробці та впровадженню цілісної і комплексної програми розвитку біоенергетики і питання розвитку ринку біопалива в її діяльності буде пріоритетним.

 

В цьому році Верховною Радою України прийнято закон «Про розвиток виробництва і споживання біологічних видів палива», який знаходиться на підписанні у Президента України. Зокрема, цим законом передбачено механізми впровадження та стимулювання біопалив, зокрема звільнення біопалив від податку на прибуток, мораторій на акциз на протязі 5 років та інше.

 

Урядом також проводиться робота по багатьох аспектах розвитку ринку біопалив, по розробці та затвердженню необхідних нормативно-правових актів, що охоплюють законодавчі та організаційні заходи, науково – технічне супроводження, стандартизацію та інше.

 

Зокрема, на сьогодні Урядом опрацьовуються питання:

 

-роздержавлення перепрофільованих на виробництво біоетанолу спиртових заводів;

 

-виведення та перепрофілюванння частини спиртзаводів виключно для виробництва біоетанолу;

 

-реалізації заходів затведженої державної програми “Етанол”, згідно якої вже вироблено 54 тис.тонн біоетанолу на 15 державних спиртових заводах;

 

-технічного переоснащення спиртових заводів під виробництво біоетанолу, для чого передбачено Державним бюджетом на 2007 рік фінансування в обсязі 15 млн. гривень (розпорядник коштів – Мінагрополітики).

 

Крім цього, Уряд постановою Кабінету Міністрів України від 22 грудня 2006 року № 1774 затвердив “Програму розвитку виробництва дизельного біопалива”.

 

Вперше у Державному бюджеті України на 2007 рік передбачені кошти:

 

для кредитування інноваційних та інвестиційних проектів впровадження енергозберігаючих технологій та технологій з виробництва альтернативних джерел палива в обсязі 767 млн. гривень.

 

для компенсації відсоткових ст * кредитів, пов'язаних з будівництвом біопаливних заводів, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2007 року № 259.

 

В той же час в Україні існує ряд невирішених проблем:

 

- поки що не сформований ринок біопалив;

 

- потребує вдосконалення фіскальна політика і економічна підтримка біопалив;

 

- недостатній рівень інвестицій;

 

- недостатнє фінансування науково-дослідних робіт;

 

- некомплексний підхід до вирішення проблемних питань;

 

-низькі екологічні стандарти та інше.

 

Більшість з цих проблемних питань планується врегулювати нещодавно прийнятими та запланованими нормативно-правовими актами.

 

Вирішення вказаних проблем дасть Україні можливість:

 

· розширення сировинної бази без шкоди для продовольчої безпеки;

 

· нарощування експорту сировини, олії, біопалив;

 

· розвитку соціальної та виробничої інфраструктури села;

 

· зменшення енергетичної залежності;

 

· виконання угод Кіотського протоколу;

 

· зростання міжнародного авторитету України.

 

Нас дуже цікавить досвід країн Європи у галузі біотехнологій та ефективного використання відновлюваних джерел енергії. Ми вважаємо важливим питанням для цього високого зібрання активізувати конкретні європейські кроки у цій галузі на взаємовигідних умовах, зокрема при допомозі фінансово-кредитних структур Євросоюзу, інвестиційних фондів, грантів, тощо. Сьогодні бізнес готовий вкласти мільярдні інвестиції в розвиток цього напрямку і завдання Уряду - створити сприятливі умови для їх притоку в Україну та розвитку ринку біопалив.

 

Вважаємо також вкрай актуальним питання невідкладного створення спеціальної спільної робочої групи з розвитку ринку біопалив в Україні з метою співробітництва та запровадження передового європейського досвіду в Україні і надання допомоги у вирішенні зазначених вище проблем, зокрема інформаційно-консультативної допомоги, технічної допомоги, в тому числі розробці дорожньої карти впровадження біопалив в Україні, сприяння інвестиціям, створення спільних проектів.

 

На завершення должен виразити впевненість у тому, що сьогоднішнє засідання дасть новий імпульс у відносинах Україна – ЄС з аграрних питань взагалі і з питань розвитку біоенергетики зокрема.

 

Як для держави, що стоїть на початку шляху до ринку біопалив, для нас дуже важливим є вибір шляхів його розвитку з точки зору впливу на економіку країни в цілому і ми розраховуємо на Ваше розуміння та підтримку.

 

Україна відкрита для тісної і взаємовигідної співпраці з аграрних питань та впровадженні відновлюваних джерел енергії.

 

Дякую за увагу.

 Не говорите о потеплении. Нервная нефть. Как обеспечить устойчивое развит. Первые шаги ГОЭЛРО-2.

На главную  Энергоэффективность 

0.0122
 
Яндекс.Метрика