Промышленная резка бетона: rezkabetona.su
На главную  Твердое топливо 

Громадські об

5711684
Наталя Вишневська, ДГЕО „Голос Природи”, тел.8 050 5455928
Андрій Мартинюк, Екоклуб, тел.8 097 2359232

 

ВІДКРИТИЙ ЛИСТ
ПОМАРАНЧЕВІЙ КОАЛІЦІЇ ТА ПРЕЗИДЕНТУ УКРАЇНИ
ЩОДО ПРОГРАМНО-ТЕМАТИЧНОГО ЗМІСТУ КОАЛІЦІЙНОЇ УГОДИ
В ЧАСТИНІ РОЗВИТКУ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ.

 

Довгоочікувана Помаранчева Коаліціє!
Шановний пане Президенте!
Шановні лідери політичних партій БЮТ, НСНУ, СПУ!

 

Ми з подивом дізналися з тексту Коаліційної угоди, що наше енергетичне спасіння цілковито залежить від атомної енергетики! Сором'язливі ж згадки про зниження енергоємності ВВП та перегляд «Програми державної підтримки розвитку нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії» виглядає скоріше камуфляжем щодо справжньої мети атомної незалежності - стрибку експорту електрики з України на Захід. Хоча, ніхто не спитав народ України, чи він бажає стати заручником НАЕК Енергоатом? Може, тоді народу спитати про це Державний антимонопольний комітет?

 

Посилання в Коаліційній угоді на схвалену в.о. урядом Енергетичну стратегію вважаємо непереконливими, тому що вона не обговорювалася належним чином з громадськістю, була схвалена (до речі, чому не затверджена? Що це за дивний процедурний кульбіт?) на безальтернативних засадах та містить величезну купу помилок, неузгодженостей та взагалі демонструє відсталий рівень мислення. Про низьку якість підготовки цього документу свідчить той факт, що до 2030 року планується досягти енергоємності ВВП вищої, ніж відповідний показник Польщі в 2005 році!

 

Звідси походить завищена енергопотреба економіки і, відповідно, необхідність будівництва 22 нових блоків АЕС.

 

Таким чином, пункт Коаліційної угоди щодо зниження енергоємності ВВП та перехід до енергозберігаючої моделі національної економіки протирічить змісту основного інструменту, за допомогою якого планується досягти цієї мети – Енергетичній стратегії України до 2030 року. Практично, Стратегія консервує відставання України з ефективного використання енергії на багато років. До того ж, запропонований сценарій економічно невигідний. Так, за даними Стратегії питомі капіталовкладення на 1 тону умовного палива для атомної галузі в енергобалансі в 6.3 рази перевищує відповідний показник для „галузевого технологічного енергозбереження” і в 8.9 разів – для впровадження парку котлів спалення твердої біомаси для заміщення споживання природного газу. Водночас, саме зростання атомного сектору енергетики закладається в основу як Стратегії, так і
коаліційної угоди як запорука енергетичної безпеки.

 

Стратегія також консервує катастрофічне відставання України від розвинених країн по розвитку відновлюваних джерел. Доля ВДЕ буде складати тільки 6% від загального споживання ТЕР в 2030 році. Для порівняння, країни ЄС планують досягти 12% вже до 2010 р. Вже в 2001 році доля ВДЕ складала: Норвегія - 45%, Швеція – 29,1%, Нова Зеландія - 25,8%, Фінляндія - 23%, Австрія – 21,5%, Канада – 15,6%, Данія – 10,4%. На наступне десятиріччя, практично всі країни світу планують значне зростання використання ВДЕ. Україна ж і досі вважає цей напрямок несерйозним і не хоче вчитися на прогресивному досвіді розвинених країн.

 

Ми не вчимося навіть на власному сумному досвіді. На прикладі Чорнобиля навчилися десятки країн світу, але тільки не сама Україна. При відсутності досліджень технічного та фізичного стану існуючих реакторів, приймається рішення про подовження їх експлуатації після закінчення проектного терміну. При відсутності не тільки сховищ для безпечного зберігання ВЯП та РАВ, але навіть Державної програми поводження з ними, планується розбудова реакторів майже в кожному селі навіть без попереднього визначення місцезнаходження. Закриваються очі на те, що дешевизна атомної енергетики – міфологема, субсидована Державою і свідомо зрощена шляхом непрозорих розрахунків і маніпуляцій. При цьому прибутками від атомної енергетики управляє керівництво „Енергоатому”, а витрати по будівництву нових енергоблоків і відтворення природного навколишнього середовища та поновлення здоров’я людей лягають на плечі народу. Покладіть краще на баланс НАЕК „Енергоатом” витрати на ліквідацію Чорнобильської аварії!

 

В Стратегії ніяк не обґрунтовується, чому залежність від російського ядерного палива і технологій краща від російської газової залежності. Просто ігноруються інакші думки чи розрахунки фахівців!

 

Вважаємо, що незадовільна якість Стратегії є прямим наслідком численних порушень чинного законодавства щодо організації і проведення процесу громадського обговорення, яке дозволило б вчасно виявити слабкі сторони документу і розглянути альтернативи. Незважаючи на загальнодержавне значення Стратегії і те, що вона стосується життєвих інтересів усіх верств населення, належним чином не було організоване інформування громадськості і громадське обговорення, не було опубліковано проект Стратегії та відповідного інформаційного повідомлення про початок проведення громадських консультацій чи громадського обговорення у друкованих засобах масової інформації, як цього вимагають Тимчасовий Регламент Кабінету Міністрів України та інші нормативні акти України.

 

Внаслідок неналежного інформування, громадськість не могла вчасно та ефективно прийняти участь в процесі прийняття рішення. Більшість зацікавлених осіб були позбавлені можливості в рамках встановленої процедури (такої процедури та часових рамок просто взагалі не було визначено) ознайомитись із проектом Стратегії, який пропонувався до схвалення, та подати свої зауваження або висловити свою думку щодо Стратегії.

 

Таким чином, не зважаючи на попередні декларації про відкритість, необхідність радитися з громадянським суспільством, верховенство права, тощо, ми бачимо на прикладі Стратегії, що найважливіші рішення про розвиток Держави все ще приймаються без участі народу, з численними порушеннями вимог законодавства.

 

Шановні лідери Держави Україна! В Коаліційній угоді серед найперших завдань ви вирішили забезпечити незалежну діяльність громадських організацій і рухів, і збільшити їх вплив на прийняття суспільно-важливих рішень. Давайте почнемо з рішення про стратегічний розвиток енергетичної галузі України.

 

Ми пропонуємо наступне:

 

 Підготувати і представити на затвердження новому Уряду альтернативу схваленій енергетичній стратегії, яка візьме за основу розвиток енергозберігаючих технологій, нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії. Існуюча Стратегія була схвалена на безальтернативних засадах, але Уряд і народ повинні обирати з більше ніж одного сценарію. До розгляду альтернативного енергетичного сценарію припинити діяльність з підготовки проектів Загальнодержавних програм для впровадження схваленої Стратегії.

 

 Доручити координацію роботи зі створення альтернативної енергетичної стратегії Національному агентству України з ефективного використання енергії. Не доручати виконання цього завдання Мінпаливенерго, тому що відомство, зацікавлене в максимальному розширенні генерації, ніколи не буде вибудовувати енергетичну стратегію на пріоритетах енергозбереження та розвитку НВДЕ.

 

 Для уникнення конфронтації в суспільстві, звернути особливу увагу на правильну організацію процесу залучення громадськості, починаючи з ранньої стадії на всіх рівнях. Своєчасне інформування, прозорість, відкритість, повага до представників зацікавленої громадськості та громадських організацій, включаючи екологічні (відповідно положенням Оргуської конвенції, стороною якої є Україна, а також низці нормативно-правових актів України), надання всіх можливостей для участі дозволить не тільки суттєво покращити якість альтернативної стратегії, але й досягти згоди і підтримки найбільш активної частини громадянського суспільства.

 

 Розробити програму енергозбереження України, в якій буде детально прораховано, в яких галузях економіки, і за рахунок яких технологій можна досягнути реального скорочення енергоємності ВВП до рівня 0,34 кг у.п./$ США в 2030 році (як в Польщі в 2005 році).

 

Приділити особливу увагу сектору ЖКХ. Прорахувати економічно доцільний потенціал таких технологій, необхідні капітальні витрати на їх впровадження, експлуатаційні витрати та терміни окупності. (також в порівнянні з витратами на подальший розвиток атомних потужностей).

 

 Розробити програму використання НВДЕ, в якій буде прораховано, в яких галузях і за рахунок яких технологій можна досягти заміщення 55,9 млн. т у.п./рік за рахунок НВДЕ. Прорахувати економічно доцільний потенціал таких технологій, необхідні капітальні витрати на їх впровадження, експлуатаційні витрати та терміни окупності. (також в порівнянні з витратами на подальший розвиток атомних потужностей).

 

 Після розгляду і затвердження енергетичної стратегії НА АЛЬТЕРНАТИВНИХ ЗАСАДАХ в Уряді, винести її на затвердження Верховною Радою України. Потрібно прийняти узгоджене рішення з цього питання.

 

Вважаємо питання про сучасну енергетичну стратегію України до 2030 року пріоритетним і таким, що потребує участі народу, розгляду на альтернативних засадах і зваженого рішення.

 

Ганна Голубовська-Онісімова
Президент ВЕГО „МАМА-86”

 

Сергій Таращук
Голова Національного екологічного центру України

 

Андрій Конеченков
Віце-президент Агентства з відновлюваної енергетики

 

Гергій Гелетуха
Директор научно-технического центра Биомасса

 

Андрій Мартинюк,
Голова Координаційної Ради Рівненської громадської організації
„Екоклуб”

 

Наталя Вишневська
член Ради Дніпродзержинської громадської екологічної організації Голос
Природи

 

Володимир Березін
Директор Еколого-культурного центру „Бахмат”

 Конференция "Биотопливо". ЧТО ЗА ПОГОДА В ДОМЕ. Построение информационной системы контроля и учёта энергоресурсов промышленного предприятия. Порядок стимулирования энергосбережения в организациях Комплекса социальной сферы Правительства Москвы.

На главную  Твердое топливо 

0.0043
 
Яндекс.Метрика