Промышленная резка бетона: rezkabetona.su
На главную  Твердое топливо 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Підприємства заносяться до Реєстру, якщо:

 

- пройшли атестацію та отримали Свідоцтво на право проведення енергетичного аудиту (енергетичного обстеження);

 

- надали перелік документів згідно з вимогами Положень;

 

- дотримуються усіх вимог Положень.

 

Відповідальність за повноту та достовірність даних, наведених у документах, несе підприємство, яке атестовано на право проведення енергетичного аудиту (енергетичного обстеження).

 

1 Підставами для відмови Адміністратором Реєстру у внесенні підприємства до Реєстру, може бути:

 

- закінчення строку дії Свідоцтва на право проведення енергетичного аудиту;

 

- невідповідність документів, поданих підприємством, переліку та вимогам, встановленими Положеннями;

 

- не надання анотованого та технічного звітів про роботи, що були виконані протягом кожного календарного року;

 

- відсутність енергоаудиторів, які пройшли навчання на курсах підвищення кваліфікації та отримали відповідне Свідоцтво.

 

1 Повідомлення про відмову внесення підприємства до Реєстру направляється відповідальним за Реєстр до підприємства після прийняття відповідного рішення з вказівкою причин відмови.

 

1 У разі зміни інформації наданої підприємством (зміни даних свідоцтва про державну реєстрацію, даних в установчих документах, поштової адреси, телефонів, посадових та уповноважених осіб підприємства та інше), підприємство повинно повідомити Адміністратора Реєстру про зміни, що відбулись і надати документи ( або їх завірені копії в установленому порядку), що підтверджують зазначені зміни. Зміни до інформації про підприємство вносяться до Реєстру.

 

III. Порядок ведення та користування даними Реєстру та закриття Реєстру

 

1 Інформація про підприємство, яке внесено до Реєстру, надається користувачам відповідно до цього Порядку у формі виписок з Реєстру. Форма виписок встановлена Додатком 3 до цього Порядку.

 

1 Підставою для надання Адміністратором Реєстру інформації з Реєстру є письмовий запит користувача, який повинен містити предмет запиту та визначення мети використання інформації, що запитується. Форма запиту встановлена Додатком 2 до цього Порядку.

 

1 Реєстр закривається на підставі наказу НАЕР про закриття. Дата закриття визначається у наказі.

 

Після закриття Реєстру Адміністратор Реєстру та Відповідальний за Реєстр не виконує ніяких операцій в Реєстрі за винятком видачі виписок про операції в Реєстрі.

 

НАЕР, як розпорядник Реєстру, видає наказ про знищення документів Реєстру, яким затверджується строк знищення і склад комісії по знищенню документів. Комісія по знищенню, в строк визначений наказом, здійснює інвентаризацію документів і їх знищення. Про знищення документів Реєстру складається відповідний акт, який зберігається у Департаменті нормативно – правового забезпечення та у архіві НАЕР.

 

Начальник відділу енергетичного аудиту та менеджменту Л.Г. Єрьоміна

 

Додатки:

 

Реєстр підприємств, які атестовані на право проведення енергетичного аудиту (енергетичного бстеження)

 

Запит на отримання виписки з Реєстру підприємств, які атестовані на право проведення енергетичного аудиту (енергетичного обстеження)

 

Виписка з Реєстру підприємств, які атестовані на право проведення енергетичного аудиту (енергетичного обстеження)

 Как правильно определять нагрузк. Если я был бы МЭР. Энергосберегающие системы отопле. Состояние и перспективы использо.

На главную  Твердое топливо 

0.0027
 
Яндекс.Метрика