Промышленная резка бетона: rezkabetona.su
На главную  Твердое топливо 

Резерви економії та першочергові

Сікаленко М.В.,

 

Заступник начальника теруправління

 

В умовах зростаючого дефіциту енергоресурсів та постійного підвищення їх ціни лише енергозбереження та раціональне використання паливно-енергетичних ресурсів дадуть змогу забезпечити розвиток економіки регіону та зростання добробуту населення.

 

Під час здійснення державного контролю за станом використання паливно-енергетичних ресурсів територіальним управлінням Державної інспекції з енергозбереження по Харківській області проведено оцінку реального стану використання енергоресурсів в народному господарстві, виконано аналіз втрат паливно-енергетичних ресурсів при їх видобуванні, транспортуванні та споживанні, виявлені резерви економії та можливості підвищення ефективності використання ПЕР в регіоні.

 

Про існування значних резервів економії паливо-енергетичних ресурсів красномовно свідчить той факт, що лише за рахунок виконання приписів інспекції в цілому по області з часу створення територіального управління було зекономлено ПЕР в обсязі понад 38,5 тисяч тон умовного палива на загальну суму понад 28,4 млн. грн.

 

Лише за 6 останніх років економія по видам енергоресурсів склала:

 

- електричної енергії - 51,046 млн. кВт*год на суму 9,64 млн. грн.

 

- природного газу - 50,341 млн. м3 на суму 1,634 млн. грн,

 

- теплової енергії - 90,304 тис. Гкал на суму 4,908 млн. грн.

 

За участю територіального управління Державної інспекції з енергозбереження у Харківській області на підприємствах регіону проведена значна робота з переоснащення виробництва та впровадження енергозберігаючого обладнання і технологій, що дало змогу зменшити обсяги споживання паливно-енергетичних ресурсів:

 

- палива - з 6,347 млн. т у.п. у 1999 році до 6,113 млн. т у.п. у 2006 році;

 

- теплової енергії - з 5,6 млн. Гкал у 1999 році до 4,25 млн. Гкал у 2006 році.

 

Прикладами позитивної реалізації у Харківській області енергоефективних заходів з енергозбереження можна вважати:

 

- Реконструкцію на Змїївській ТЕС ВАТ Центренерго енергоблоку № 8 з модернізацією енергетичного котла та турбоагрегату (Виконано заміну старої топки котла ТПП-210 на нову двокамерну адаптовану для спалювання низькосортного вугілля, впроваджено якісно нову автоматизовану систему управління енергоблоком та контролю блочних параметрів на базі Teleperm ME, встановлено принципово новий ЦВТ турбін НR-63 фірми Siemens з реактивними ступенями для несення електричної потужності 300 МВт), що дало змогу зменшити питомі витрати палива на виробництво електроенергії та підвищити ККД енергоблоку з 83,45 % до 89,6 %.

 

- Впровадження на Юліївському нафтогазовому промислі ГПУ Харківгазвидобування турбодетандерної установки, яка використовує енергію надлишкового тиску природного газу свердловин.

 

- Впровадження на. Шебелінській дільниці з переробки газового конденсату котлів-утилізаторів, які використовують супутній технологічний газ та когенераційної установки потужністю 6 МВт.

 

- Впровадження на ВАТ Харківський підшипниковий завод нових ефективних компресорних установок, щільникових пристроїв інфрачервоного випромінювання та сучасних високоефективних теплогенераторів.

 

- Впровадження на Юліївському нафтогазовому промислі ГПУ Харківгазвидобування ежекторних вузлів для утилізації газів деетанізації, що дозволило утилізувати понад 30 млн. м3 газу.

 

- Проведення на Хрестищинському промислі ГПУ Шебелинкагазвидобування реконструкції аміачної охолоджувальної установки, яка полягала у впровадженні турбодетандерних установок замість морально та фізично застарілої схеми підготовки газу.

 

- Впровадження 950 пристроїв променевого опалення та 29 топкових на ВАТ Харківський тракторний завод.

 

- Впровадження перетворювачів частоти для живлення електродвигунів у КП Вода дало змогу зменшити споживання енергоресурсів у 2006 році на 5,4 %, що складає 3,1 тис. ту.п.

 

До основних резервів економії паливно-енергетичних ресурсів, які недостатньо активно впроваджуються у Харкові та Харківській області, відносяться:

 

- заміна застарілого паливовикористовуючого обладнання на сучасне енергоефективне (по місту Харків на підприємствах теплових мереж працює 384, а по Харківській області 786 застарілих котлів з низьким ККД);

 

- розробка та впровадження дослідного зразка автономного енергоцентру на основі установки Біогаз-561С;

 

- використання перлітів (переробка відходів соняшника, соломи) замість вугілля, яке дорожчає з кожним роком;

 

- впровадження технології утилізації біомулу (осаду) очисних споруд і виробництво на його основі рідких композитних палив. Проектування, виробництво та монтаж промислової установки на базі ДКП Харківкомуночиствод.

 

- впровадження частотно-регульованого електропривода на промислових підприємствах та підприємствах водоканалізаційного господарства;

 

- впровадження попередньо-ізольованих труб та застосування високоефективних теплоізолюючих матеріалів;

 

- заміна ламп розжарювання на сучасні енергозберігаючі та впровадження автоматичних пристроїв керування;

 

- впровадження сучасної автоматики горіння „газ-повітря;

 

- утеплення огороджуючих конструкцій житлових будинків;

 

- застосування автоматизованих систем управління та регулювання опаленням та гарячим водопостачанням.

 

Основними причинами повільного впровадження перспективних заходів енергозбереження та використання наявних резервів економії ПЕР є:

 

Відсутність регіональних фондів енергозбереження та реального стимулювання заходів енергозбереження.

 

Недосконалість законодавчої бази стосовно інвестицій заходів енергозбереження.

 

Недостатнє бюджетне фінансування заходів Комплексної державної програми енергозбереження України.

 

Мала ефективність впровадження когенераційних установок внаслідок незацікавленості АК Харківобленерго у реалізації виробленої такими установками електроенергії.

 

Зниження обсягів виробництва та впровадження геліоустановок місцевого виробництва для підігріву води.

 

Недостатня увага впровадженню технології утилізації бїомулу (осаду) та монтажу промислової установки на базі ДКП Харківочиствод.

 

Відсутність інвестицій та збуту розроблених ВАТ Турбоатом гідроелектростанцій малої потужності для місцевих річок.

 

Відсутність місцевих виробників повітроелектростанцій при наявності інтересу споживачів.

 

Недостатня увага виробництву біопалива на місцевих спиртових заводах та біодизелю на підприємствах регіону.

 

1 Нерозповсюдження позитивного досвіду переробки відходів деревини та соломи і виробництва брікетованого твердого палива - перлітів.

 

1 Недостатнє фінансування підприємств комунальної теплоенергетики щодо заміни застарілих малоефективних котлів на сучасні.

 

1 Недостатнє фінансування підприємств комунальної теплоенергетики щодо впровадження попередньо-ізольованих трубопроводів із сучасною високоефективною ізоляцією.

 

1 Нерозповсюдження позитивного досвіду модернізації енергоблоків Зміївської ТЕС з підвищенням ефективності використання вугілля.

 

Пропозиції територіального управління щодо поліпшення стану реалізації наявних резервів економії ПЕР та підвищення ефективності використання ПЕР:

 

Створити регіональні фонди енергозбереження для реального стимулювання заходів енергозбереження.

 

Удосконалити законодавчу базу стосовно інвестицій заходів енергозбереження, передбачивши податкові та інші пільги інвесторам.

 

Забезпечити стовідсоткове бюджетне фінансування заходів Комплексної державної програми енергозбереження України.

 

Вирішити питання законодавчого забезпечення реалізації електричної енергії, виробленої когенераційними установками та зацікавленості в цьому енергопередавальних і збутових підприємств.

 

Приділити достатню увагу виробництву біопалива на місцевих спиртових заводах, біодизелю та твердого палива на підприємствах регіону.

 

Забезпечити фінансування з бюджетів області, міст та районів заходів енергозбереження підприємств комунальної теплоенергетики.

 

Забезпечити модернізацію всіх енергоблоків Зміївської ТЕС з підвищенням ефективності використання вугілля.

 Новая страница 1. Ringsted. Основные направления энергоэффективности при эксплуатации тепловых сетей. Программа США.

На главную  Твердое топливо 

0.0026
 
Яндекс.Метрика