Промышленная резка бетона: rezkabetona.su
На главную  Твердое топливо 

Формування енергетичного балансу

Визначення механізму формування енергетичного балансу держави потребує координації дій центральних та місцевих органів виконавчої влади, пов’язаних із забезпеченням енергетичної безпеки та створенням інформаційної бази для проведення аналізу і прогнозування стабільного функціонування економіки.
Енергетичний баланс повинен будуватися на основі діючих галузевих балансів з його подальшою оптимізацією та переходом до регіонального принципу формування з урахуванням галузевих особливостей.
Роботи з формування енергетичного балансу держави мають довгостроковий період виконання і здійснюються центральними та місцевими органами виконавчої влади.
Формування енергетичного балансу держави надасть можливість встановити відповідність стану енергозабезпечення потребам національної економіки в енергоресурсах та підвищити ефективність використання всіх видів палива та енергії.
Система статистичних показників енергетичного балансу держави має забезпечувати органи законодавчої і виконавчої влади необхідною інформацією, яка б давала змогу:
- аналізувати стан та прогнозувати розвиток енергетичної політики держави;
- здійснювати заходи щодо забезпечення стабільності на енергетичному ринку;
- забезпечувати порівнянність із даними міжнародних енергетичних організацій інших країн;
- створювати системи забезпечення енергетичної безпеки держави, захисту національних зовнішньополітичних та зовнішньоекономічних інтересів з урахуванням регіональних і світових тенденцій розвитку енергетики.
В свою чергу моніторинг показників енергетичного балансу держави є процесом систематичного довгострокового спостереження, який спрямований на розв’язання таких завдань:

 

визначення шляхів оптимізації енергетичного балансу держави; підвищення ефективності використання усіх видів палива та енергії у сферах життєдіяльності держави; створення механізму щодо координації роботи та контролю за реалізацією Національної енергетичної програми України, Комплексної державної програми енергозбереження України; забезпечення обґрунтованого визначення і оцінки перспективних шляхів розвитку економіки та пріоритетних заходів із забезпечення захисту національних інтересів у сфері енергозабезпечення держави; оптимізація структури первинного енергоспоживання із зменшенням втрат та питомих витрат енергоресурсів і залежності від імпорту енергоресурсів, збільшення частки нетрадиційних та поновлювальних джерел енергії в структурі енергетичного балансу держави; надання інформаційно-аналітичної підтримки прийнятим рішенням у сфері забезпечення національної безпеки, формування державної політики економічного розвитку та державної енергетичної політики; створення інформаційної бази для прогнозування тенденцій та закономірностей змін рівня ефективності використання енергоресурсів, енергетичної безпеки держави, розвитку економіки, зокрема паливно-енергетичного комплексу. Однією з основних причин незадовільного енергетичного стану, який склався в окремих регіонах, так і в державі в цілому, є відсутність державного механізму щодо контролю за виробництвом, постачанням, споживанням та оплатою енергетичних ресурсів.
Розв'язання зазначеної проблеми потребує розроблення та реалізацію Державної програми «Створення та функціонування Єдиної державної системи моніторингу (ЄДСМ) показників виробництва (видобування), постачання, транспортування, споживання, експорту та імпорту і ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, як основних показників енергетичного балансу» на базі сучасної, постійно діючої інформаційно-комунікаційної системи, які успішно функціонують як у країнах з розвинутою ринковою економікою, так і в країнах Східної Європи та Балтії.
Необхідно зазначити, що енергетичний баланс держави є основою для оцінки ефективності використання енергетичних ресурсів, а також інформаційної бази для проведення аналізу і прогнозування стабільного функціонування економіки, подальшого удосконалення законодавства, оцінки результатів виконання рішень у сфері виробництва та використання енергетичних ресурсів.
Разом з тим розроблення енергетичного балансу держави обов’язково сприятиме забезпеченню енергетичної безпеки держави, захисту національних зовнішньополітичних та зовнішньоекономічних інтересів з урахуванням регіональних і світових тенденцій розвитку енергетики.
Енергетичний баланс держави передбачається формувати з енергетичних балансів регіонів, балансів за видами економічної діяльності, балансів за видами палива та енергії, який врешті-решт і характеризуватиме виробництво, використання первинної енергії та витрати на її перетворення та кінцеве споживання.
Крім того, створення умов для формування єдиного енергетичного балансу держави надасть можливість оцінювати ефективність використання енергетичних ресурсів у відповідних секторах економіки, сприятиме інформаційному забезпеченню організації процесів формування державної енергетичної політики, створенню системи стратегічного планування у паливно-енергетичному комплексі на основі загальноприйнятих у світі показників та інформаційних технологій.

 

Згідно доручень Кабінету Міністрів України розробка звітного енергобалансу покладена на Державний комітет статистики України, прогнозного - на Міністерство економіки України. Звітний енергобаланс може бути складений за 2008 рік.

 

Начальник відділу енергетичних балансів та
моніторингу використання енергоресурсів
Кравченко Ю.П.

 Сколько нефти в мире. Ініціатива з енергоефективності. Энергетический аудит и состояние. Співпраця на перспективу.

На главную  Твердое топливо 

0.0048
 
Яндекс.Метрика