Промышленная резка бетона: rezkabetona.su
На главную  Энергопотребление 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Міністерству фінансів розробити та затвердити у місячний строк: за погодженням з Міністерством економіки порядок конкурсного відбору та моніторингу банків, що отримують з державного бюджету кошти для пільгового кредитування суб'єктів господарювання, які реалізують інвестиційні проекти впровадження енергозберігаючих технологій та технологій з виробництва альтернативних джерел палива; примірний договір між головним розпорядником бюджетних коштів за відповідною програмою та банком про виділення коштів з державного бюджету для пільгового кредитування зазначенихсуб'єктів.

 

Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ

 

Інд. 42

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

постановою Кабінету Міністрів України від 18 травня 2006 р. № 695

 

ПОРЯДОК надання пільгових кредитів для реалізації інвестиційних проектів впровадження енергозберігаючих технологій та технологій з виробництва альтернативних джерел палива

 

Цей Порядок визначає механізм надання банками суб'єктам господарювання пільгових кредитів за рахунок коштів, що передбачаються в державному бюджеті ( 3235-15 ) (далі - бюджетні кошти) для реалізації інвестиційних проектів впровадження енергозберігаючих технологій та технологій з виробництва альтернативних джерел палива (далі - проекти).

 

Бюджетні кошти для пільгового кредитування суб'єктів господарювання, які реалізують проекти (далі - пільгове кредитування), в межах обсягів, передбачених бюджетним розписом, виділяються банкам, визначеним відповідно до порядку конкурсного відбору та моніторингу банків (далі - банки), затвердженого Мінфіном за погодженням з Мінекономіки, на умовах поворотності, платності, строковості, цільового використання та забезпеченості.

 

Головний розпорядник бюджетних коштів (далі - головний розпорядник) укладає з кожним банком договір про виділення коштів з державного бюджету для пільгового кредитування.

 

У договорі визначаються умови перерахування та повернення коштів до державного бюджету, вид та розмір забезпечення, відсотки за їх використання, відповідальність банку за повернення коштів до державного бюджету.

 

Розмір коштів, що виділяються одному банку для пільгового кредитування, не може перевищувати 20 відсотків його статутного капіталу.

 

Плата за використання бюджетних коштів для пільгового кредитування встановлюється на рівні 6 відсотків річних.

 

Плата за користування пільговими кредитами встановлюється на рівні, що не перевищує 10 відсотків річних.

 

Банк не має права стягувати будь-які комісійні, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових кредитів.

 

Відбір проектів проводиться банками відповідно до пріоритетних напрямів енергозбереження, що визначаються та затверджуються головним розпорядником з урахуванням пропозицій центральних органів виконавчої влади, які забезпечують реалізацію державної політики у відповідних галузях економіки, і вимог цього Порядку в межах лімітів, визначених головним розпорядником для кожного банку.

 

Відібрані проекти, кредитні договори між банками та суб'єктами господарювання (далі - кредитні договори), попередній графік вибірки і повернення коштів банками до державного бюджету банки погоджують з головним розпорядником.

 

Пільгові кредити надаються для реалізації проектів, вартість яких становить не менш як 100 тис. гривень. Банки за погодженням з головним розпорядником можуть здійснювати кредитування проектів меншої вартості.

 

Строк надання суб'єктам господарювання пільгових кредитів для реалізації проектів не може перевищувати трьох років. Повернення пільгових кредитів починається через місяць з моменту їх отримання. За погодженням з головним розпорядником строк, з якого починається повернення пільгових кредитів, може бути продовжений до одного року.

 

1 Повернення коштів банками до державного бюджету, нарахування і сплата відсотків за використання бюджетних коштів для пільгового кредитування здійснюються у порядку, визначеному в договорі про виділення коштів з державного бюджету для пільгового кредитування.

 

1 Відсотки за користування пільговим кредитом нараховуються і сплачуються суб'єктом господарювання відповідно до умов кредитного договору з урахуванням вимог цього Порядку.

 

1 Банк до 20 числа місяця, що передує місяцю, в якому планується перерахування бюджетних коштів, подає головному розпоряднику реєстр кредитних договорів з їх засвідченими копіями та графік повернення коштів до державного бюджету, на підставі яких укладається додатковий договір між банком та головним розпорядником.

 

Головний розпорядник на підставі додаткового договору, платіжного доручення та реєстру укладених кредитних договорів спрямовує бюджетні кошти із свого реєстраційного рахунка на рахунок банку для їх подальшого використання на пільгове кредитування.

 

1 Для забезпечення виконання вимог цього Порядку головний розпорядник може утворити групу управління проектами.

 Нестандартное отопление. С Т Е Н О Г Р А М А. В помощь энергетику. Кресты экономического роста.

На главную  Энергопотребление 

0.0032
 
Яндекс.Метрика