Промышленная резка бетона: rezkabetona.su
На главную  Энергопотребление 

Використання інвестиційного потенціалу приватизації для підвищення рівня ефективності використання паливно

Діюче законодавство про приватизацію у явному вигляді не згадує енергоефективності, але створює певний простір для обумовлення приватизації державного підприємства впровадженням заходів з енергоефективності. Зокрема:

 

· стаття 27 Закону України Про приватизацію державного майна вимагає, щоб до договору купівлі-продажу включалися передбачені бізнес-планом чи планом приватизації зобов’язання щодо здійснення програм технічного переозброєння виробництва, впровадження прогресивних технологій.

 

· стаття 132 Закону України Про державну програму приватизації передбачає, що в умовах договору купівлі-продажу щодо внесення інвестицій визначається порядок внесення таких інвестицій з розподілом за роками та кварталами.

 

Оскільки згідно Закону України Про приватизацію державного майна (статті 13 та 1 Фонд держмайна затверджує план приватизації об’єкта та створює комісію з приватизації, яка розробляє цей план, можливим з правової точки зору є введення нормативним документом Фонду вимоги щодо проведення незалежного енергетичного аудиту об’єкта приватизації та включення до приватизаційного плану та наступного договору купівлі-продажу умови здійснення фінансово доцільних заходів з підвищення енергоефективності. Для цього необхідно наказом Фонду держмайна внести відповідні зміни до наказу Фонду №1065 від 01.10.97 Про затвердження Положення про план приватизації майна та визначеного в ньому Типового плану приватизації державного майна.

 

З точки зору забезпечення необхідної мотивації для Фонду держмайна доцільним може бути також прийняття попр * до Закону України Про приватизацію державного майна, з явно прописаною вимогою здійснення енергозберігаючих заходів в процесі приватизації, або прийняття спеціальної постанови Кабінету Міністрів України з цього приводу.

 

В результаті реалізацій наведених механізмів залучення інвестицій отримувачами вигод будуть:

 

· держава в цілому в результаті зменшення залежності від імпорту енергоносіїв та підвищення рівня енергетичної безпеки України;

 

· державний бюджет, за рахунок зменшення втрат в результаті скорочення споживання енергоресурсів за цінами, що дотуються та збільшення надходжень від податку на прибуток внаслідок скорочення поточних витрат підприємств на енергоносії;

 

· підприємства на яких здійснюються енергозберігаючі проекти, за рахунок більш рентабельної роботи, підвищення конкурентоспроможності вітчизняної продукції,

 

· енергозберігаючі компанії, в результаті розширення ринку енергоефективних послуг, в тому числі ринку енергетичного аудиту.

 Евгений Сухин. Нулевые домики энергично сразили. ЭКОНОМИКА ДОЛЖНА БЫТЬ ЭНЕРГОЭФФЕ. Стенограмма Круглый стол «Российское энергетическое машиностроение на пороге больших перемен»  Конгресс-центр Центра Международной Торговли 4 апреля 2007 г..

На главную  Энергопотребление 

0.0055
 
Яндекс.Метрика