Промышленная резка бетона: rezkabetona.su
На главную  Энергопотребление 

Додаток 4

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

П О С Т А Н О В А

 

від «____» __________ 2006 р. N _______

 

Київ

 

Про інноваційну державну програму
Будівництво в Україні розподіленої мережі когенераційних станцій сумарної потужністю 5 000 МВт

 

З метою реалізації пріоритетних напрямів державної політики енерго- збереження, зниження імпорту природного газу та з метою створення в Україні розподіленої енергетики, що забезпечує впровадження високоефективних електрогенеруючих потужностей, економію паливних ресурсів, підвищення енергетичної безпеки країни, регіонів і окремих виробництв, а також поліпшення екологічної обстановки в країні, Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:

 

Підтримати пропозицію Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства, Робочої групи з питань реформування муніципальної теплоенергетики України Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки, Комісії УСПП з питань енергоефективності, відкритого акціонерного товариства „Науково-промислове об’єднання Рассвет-Енерго щодо формування та реалізації інноваційної державної програми Будівництво в Україні розподіленої мережі когенераційних станцій сумарної потужності 5000 МВт (далі - Програма).

 

Визнати Програму пріоритетною і особливо важливою для держави і такою, що підлягає реалізації у рамках Загальнодержавної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2004-2010 роки, затвердженої Законом України від 24 червня 2004 року N 1869-IV, Комплексної Державної програми енергозбереження України та Програми державної підтримки розвитку нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії та малої гідро- і теплоенергетики, схваленої постановою Кабінету Міністрів України від 31 грудня 1997 р. N 1505 (1505-97-п).

 

Міністерству будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства, у місячний термін доопрацювати зазначену Програму та провести її державну реєстрацію. З метою подальшого залучення до впровадження Програми коштів місцевих бюджетів та кошті інвесторів створити державний реєстр інвестиційних проектів когенерації, що сприяють зниженню імпорту газу та суттєво збільшують коефіцієнт корисного використування газу.

 

Підставою для включення окремих проектів когенерації до державного реєстру та для державної підтримки повинно бути наявність техніко-економічного обгрунтування та позитивних висновків державної експертизи.

 

Запорізькій обласній державній адміністрації разом з розробником Проекту відкритим акціонерним товариством „Науково-промислове об’єднання Рассвет-Енерго та іншими зацікавленими сторонами в рамках Проекту доопрацювати та приступити до реалізації пілотного проекту „Демонстраційна зона високої енергетичної ефективності Запоріжжя”.

 

Міністерству фінансів та Міністерству будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України розробити механізм софінансування Програми з боку держави. Передбачити кошти цільового призначення для стимулювання впровадження проектів когенерації у державному бюджеті не менш ніж 500 мілійонів гривень на кожен рік до 2010 року включно.

 

Доручити комісії Кабінету Міністрів по технопаркам розробити порядок виконання Програми як єдиного інноваційного проекту через систему технологічних парків.

 

Наукову координацію робіт з реалізації Проекту доручити ВАТ „Інститут прикладних досліджень в енергетиці”, м. Київ.

 

Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ

 

Інд. ____

 Автономное отопление. На каждую хартию есть свой Штокм. Энергосбережение как путь к безо. Выполнение Закона.

На главную  Энергопотребление 

0.0067
 
Яндекс.Метрика