Промышленная резка бетона: rezkabetona.su
На главную  Энергопотребление 

Додаток 3

Указом президента України № 1863/2005 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 9 грудня 2005 року “Про стан енергетичної безпеки та основні засади державної політики у сфері її забезпечення” передбачено:

 

· Впровадження економічних, правових та інших механізмів раціонального використання ПЕР;

 

· Перегляд і конкретизація заходів Комплексної державної програми енергозбереження України (КДПЕ).

 

Пропонується щоб КДПЕ структурно складалася із двох частин:

 

· Механізми стимулювання енергозбереження;

 

· цільові підпрограми підвищення енергоефективності;

 

Механізми стимулювання енергозбереження повинні бути реалізовані на рівні Законів України. Нижче наводиться перелік запропонованих Законів і коротка характеристика відповідних механізмів стимулювання енергозбереження, які повинні бути реалізовані:

 

Закон щодо енергозбереження в бюджетній сфері

 

Фіксація базового рівня енергоспоживання в бюджетних організаціях на період дії енергозберігаючого проекту. Накопичення зекономлених коштів за рахунок реалізації енергозберігаючого проекту і цільове «револьверне» використання цих коштів для реалізації наступних енергозберігаючих проектів і матеріального стимулювання персоналу бюджетних організацій за ефективне використання паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР). Надання муніципальних гарантій повернення вкладених коштів зовнішнім інвестором, які реалізують енергозберігаючі заходи в бюджетній сфері. Обов'язковий моніторинг споживання енергоносіїв в бюджетних організаціях.

 

Порядок реалізації енергозберігаючих проектів, а саме: виникнення ініціативи реалізації проекту; рішення щодо доцільності проекту (хто проводить попереднє обстеження, хто оплачує дану роботу, хто затверджує перспективність проекту); процедура визначення виконавця проекту; процедури виконання та контролю за реалізацією проекту та цільового використання бюджетних коштів; гарантія досягнення певного результату в результаті реалізації проекту.

 

Закон щодо енергозбереження в житлово-комунальній сфері

 

Фіксація базового рівня цін на теплову енергію що відпускається на період дії енергозберігаючого проекту. Накопичення економії коштів за рахунок реалізації енергозберігаючого проекту, цільове «револьверне» використання цих коштів для реалізації наступних енергозберігаючих проектів та матеріального стимулювання персоналу. Компенсація частини затрат населення на впровадження енергозберігаючих заходів в житлі.

 

Порядок реалізації енергозберігаючих проектів, а саме: порядок ініціювання проекту; узгодження його з місцевим бюджетом (владою); відображення проекту в бюджеті міста; гарантування коштів бюджетом на реалізацію проекту; процедура визначення виконавця проекту; виконання і контроль за реалізацією проекту.

 

участь загальнодержавного бюджету в реалізації проектів в ЖКГ (чи буде передбачена допомога держави, якими інструментами, якими коштами (гарантії, кредитні ставки, оподатковування).

 

Закон щодо стимулювання впровадження енергозберігаючих заходів

 

Державна компенсація кредитної ставки банків для підприємств що взяли кредит на реалізацію енергозберігаючих заходів.

 

Обмеження області стимулювання енергозберігаючих заходів за рахунок введення певних критеріїв (перелік технологій, заходів, гарантованої економії (в грошовому або фізичному обсязі).

 

Процедури стимулювання, а саме: хто організовує, контролює і відповідає за ефективність стимулювання. Порядок застосування механізмів стимулювання.

 

Закон щодо енергетичного аудиту

 

Для використання механізмів передбачених законами 1-3 необхідно проведення енергоаудиту і наявність висновку ліцензованої енергоаудиторської організації.

 

Законом визначити вимоги до проведення і результатам проведення енергетичного аудиту. Визначити вимоги та умови ліцензування енергоаудиторської організації. Визначити можливість контролю за діяльністю енергоаудиторів і державної допомоги цим організаціям.

 

Визначення підприємств (критеріїв), які підпадають під обов'язковий енергоаудит. Періодичність енергоаудиту. Визначити джерела фінансування енергоаудиту.

 

Закон щодо енергетичного менеджменту

 

Створення відділів (служб) енергетичного менеджменту на підприємствах і в організаціях з річним споживанням ПЕР більш 1000 т.у.п з метою оперативного контролю питомого енергоспоживання, зіставлення його з нормалізованими показниками і аналізу причин перевитрати ПЕР.

 

Регламентація основних процедур діяльності служби і документації необхідної на підприємстві (функції служби, відображення результатів діяльності служби). Методологія визначення питомого енергоспоживання, зіставлення його з нормалізованими показниками (порядок проведення та звіту, періодичність, контроль). Роль держави в контролі і допомога роботі служб (навчання, підвищення кваліфікації, екзаменування).

 

Закон щодо діяльності енергосервісних компаній

 

Введення в практику господарської діяльності договорів енергоефективного підряду. Державне пільгове кредитування ЕСКО-компаній для виконання проектів щодо енергоефективності «під ключ» на умовах повернення коштів за рахунок досягнутої економії ПЕР.

 

Вимоги до ЕСКО і порядок підтвердження їх кваліфікації. Роль держави в регулюванні діяльності ЕСКО (ліцензування, підтвердження кваліфікації, підвищення кваліфікації). Допомога держави діяльності ліцензованих ЕСКО (пільгові кредити, оподатковування, державні замовлення). Порядок здійснення допомоги держави.

 

Регламентація договорів енергоефективного підряду (підписання договорів, проведення енергоаудиту, гарантії економії, реалізація проекту, повернення інвестицій). Джерела фінансування (інвестування) реалізації договорів енергоефективного підряду.

 

Пропонується наступний склад цільових підпрограм КДПЕ:

 

· підпрограма Зниження витрат тепла і електроенергії;

 

· підпрограма Когенерація;

 

· підпрограма Шахтний метан;

 

· підпрограма Екологічне паливо з національних енергоресурсів;

 

· підпрограма Модернізація магістральних газопроводів;

 

· підпрограма Промислові гази;

 

· підпрограма Утилізація викидного тепла;

 

· підпрограма Альтернативна енергетика.

 

Пропонується створити Робочу Групу при КМУ з перегляду і конкретизації КДПЕ, яка складається з експертних груп щодо розробки механізмів стимулювання енергозбереження і кожної із цільових підпрограм.

 У малого распространения в Эстон. ЗАКОН. Газопоршневые электростанции - р. Энергетические перспективы США.

На главную  Энергопотребление 

0.0029
 
Яндекс.Метрика