Промышленная резка бетона: rezkabetona.su
На главную  Энергетические ресурсы 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ЕНЕР

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

 

Н А К А З

 

N 103 від 02.12.99 Зареєстровано в Міністерстві

 

м.Київ юстиції України

 

17 грудня 1999 р.

 

vd991202 vn103 за N 883/4176

 

Про внесення Доповнень до Переліку платних послуг, які

 

надаються Державною інспекцією з енергозбереження

 

( Із змінами, внесеними згідно з Наказом

 

Держкоменергозбереження

 

N 76 ( ) від 27.08.2000 )

 

Відповідно до абзацу 14 пункту 4 Положення про Державну

 

інспекцію з енергозбереження, затвердженого постановою Кабінету

 

Міністрів України від 29 червня 2000 року N 1039 ( 495-93-р ),

 

Н А К А З У Ю: ( Преамбула в редакції Наказу

 

Держкоменергозбереження N 76 ( ) від 27.08.2000 )

 

Внести Доповнення до Переліку платних послуг, які

 

надаються Державною інспекцією з енергозбереження, затвердженого

 

наказом Держкоменергозбереження України від 10 серпня 1998 року

 

N 60 ( z0512-98 ) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції

 

України 17 серпня 1998 року за N 512/2952, що додається.

 

Контроль за виконанням наказу покласти на заступника

 

Голови Комітету Лихошву Ю.В.

 

Голова Комітету В.Т.Меркушов

 

Додаток

 

до наказу Держкоменергозбереження

 

України 02.12.99 N 103

 

Доповнення

 

до Переліку платних послуг, які надаються

 

Державною інспекцією з енергозбереження

 

( z0512-98 )

 

------------------------------------------------------------------

 

N Назва послуг

 

з/п

 

--------+-------------------------------------------------------

 

18 Перевірка відповідності об'єктів закінчених будівницт-

 

вом проектно-технічної документації в частині відпо-

 

відності норм актам з енергозбереження та робота в

 

приймальних комісіях

 

--------+-------------------------------------------------------

 

19 Надання висновків та їх подовження щодо готовності на-

 

лагоджувальних організацій до проведення пусконала-

 

годжувальних робіт об'єктів, що використовують паливо-

 

енергетичні ресурси. Обстеження паливовикористовуваль-

 

ного обладнання після пускових та повторних налагоджу-

 

вальних робіт відповідно до Вимог щодо ефективного

 

використання газу та охорони навколишнього середовища

 

при проведенні налагоджувальних робіт на паливовико-

 

ристовувальному обладнанні, затверджених наказом

 

Держнафтогазпрому України від 14 лютого 1995 року N 8

 

( z0124-95 ) та зареєстрованих в Міністерстві юстиції

 

3 травня 1995 року за N 124/660

 

--------+-------------------------------------------------------

 

20 Припинення подачі газу споживачам-боржникам за дору-

 

ченням власників газу та газопостачальних організацій

 

--------+-------------------------------------------------------

 

21 Обстеження підприємств споживачів та відновлення подачі

 

газу після сплати ними боргу

 

--------+-------------------------------------------------------

 

22 На замовлення підприємств і організацій перевірка

 

якості виробництва та впровадження попередньо ізольова-

 

них труб та фасонних частин до них, використання тепло-

 

ізолюючих матеріалів

 

--------+-------------------------------------------------------

 

23 Надання послуг щодо оформлення та заповнення форм енер-

 

гетичних паспортів підприємств та проведення їх експер-

 

тизи

 

--------+-------------------------------------------------------

 

24 На замовлення підприємств і організацій проведення за-

 

мірів вимірювальними приладами необхідних параметрів

 

якості використання енергоносіїв

 

--------+-------------------------------------------------------

 

25 Розрахунки складання та визначення обсягів технологіч-

 

ної броні використання природного газу на виробництво

 

продукції підприємствами суспільного виробництва

 

--------+-------------------------------------------------------

 

26 Проведення навчання та перевірка знань Правил подачі та

 

використання природного газу в народному господарстві

 

( z0281-94 ) посадових осіб і спеціалістів, відповіда-

 

льних за газове господарство газоспоживальних підприєм-

 

ств та організацій, працівників проектних, монтажних,

 

налагоджувальних, газопостачальних та газозбутових

 

організацій, викладачів курсів учбових комбінатів

 

------------------------------------------------------------------

 

Заступник Голови

 

Держкоменергозбереження Ю.В.Лихошва

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ. Методы. Автоматизированный учет расхода. В краю невидимых резервов.

На главную  Энергетические ресурсы 

0.003
 
Яндекс.Метрика