Промышленная резка бетона: rezkabetona.su
На главную  Энергетические ресурсы 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
від 26 жовтня 2001 р. N 1442
Київ

 

Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України від
14 березня 2001 р. N 241

 

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

 

Внести до Порядку відбору проектів з енергозбереження і
здійснення видатків на їх виконання за рахунок державного бюджету,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 березня
2001 р. N 241 ( 241-2001-п ) Про використання бюджетних
асигнувань на виконання енергозберігаючих проектів (Офіційний
вісник України, 2001 р., N 11, ст. 44 , зміни, що додаються.

 

Рекомендувати Раді міністрів Автономної Республіки Крим,
обласним, Київській та Севастопольській міським державним
адміністраціям розробити та затвердити на основі зазначеного у
пункті 1 цієї постанови Порядку положення щодо відбору проектів з
енергозбереження і здійснення видатків на їх виконання, які
фінансуватимуться з місцевих бюджетів.

 

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ

 

Інд. 37

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 жовтня 2001 р. N 1442

 

Зміни,
що вносяться до Порядку відбору проектів з
енергозбереження і здійснення видатків на їх
виконання за рахунок державного бюджету
( 241-2001-п )

 

Пункти 5 і 7 Порядку викласти у такій редакції:

 

Відбір інвестиційних проектів з енергозбереження
здійснюється відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів
України від 25 листопада 1999 р. N 2145 ( 2145-99-п ) Про Порядок
проведення на конкурсних засадах оцінки та відбору інвестиційних
проектів, що передбачають залучення коштів державного бюджету.

 

Інвестиційні проекти з енергозбереження можуть бути як
самостійними, так і складовою частиною загальних проектів
капітального будівництва.

 

Пропозиції міністерств, інших центральних органів виконавчої
влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних,
Київської та Севастопольської міських держадміністрацій щодо
виконання проектів з енергозбереження, згідно з якими
передбачаються видатки на проведення міжгалузевих
енергозберігаючих заходів, узагальнює Держкоменергозбереження під
час формування проекту державного бюджету та подає Міністерству
економіки та з питань європейської інтеграції на розгляд. Ці
пропозиції повинні включати техніко-економічні обгрунтування щодо
обсягів та ефективності впровадження енергозберігаючих заходів;

 

Держкоменергозбереження за участю міністерств, інших
центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної
Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських
держадміністрацій в межах затверджених обсягів асигнувань
державного бюджету та відібраних проектів у встановленому
Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції
порядку здійснює тендерний відбір виконавців цих проектів.

 

Рішення щодо здійснення енергозберігаючих проектів, вартість
яких не перевищує суму, еквівалентну 5 тис. євро, приймається
Держкоменергозбереження самостійно.

 

Доповнити Порядок пунктом 9 такого змісту:

 

Розподіл коштів на виконання енергозберігаючих проектів,
реалізація яких передбачається на об'єктах, що фінансуються з
місцевих бюджетів, та підприємствах, у статутному фонді яких є
частка державної власності, здійснюється з урахуванням рівня
залучення коштів місцевих бюджетів та власних коштів підприємств.

 Производство. Проектирование инженерных сетей с позиции ресурсо. Проект когенерационной ТЭС 50-1. В РАМКАХ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ.

На главную  Энергетические ресурсы 

0.0042
 
Яндекс.Метрика