Промышленная резка бетона: rezkabetona.su
На главную  Энергетические ресурсы 

ПРОЕКТ

Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії та використання скидного енергопотенціалу

 

Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Стаття Визначення термінів

 

Когенераційна установка (КУ) – комплекс обладнання, що забезпечує одночасне перетворення внутрішньої енергії палива в електричну (або механічну) і теплову енергії, при цьому теплова енергія використовується в будь-яких технологічних процесах, не пов’язаних з виробництвом електричної енергії. До цих установок прирівнюється комплекс енергетичного обладнання, що перетворює в електричну енергію скидний енергетичний потенціал технологічних процесів.

 

Скидний енергетичний потенціал – відпрацьовані продукти згорання газових турбін або поршневих двигунів, які працюють в технологічних процесах, не пов’язаних з виробленням електричної енергії; енергопотенціал природного газу або водяної пари високого тиску в трубопроводах; коксовий, доменний гази металургійного виробництва; попутні гази нафтових свердловин; шахтний метан як продукт дегазації вугільних пластів; димові гази промислових печей, біогаз тощо.

 

Типи когенераційних установок – визначаються за джерелом надходження первинної теплової енергії в установку:

 

- перший тип – установки, в яких використовується природний газ або рідке паливо (нафтопродукти), що спалюються в теплових двигунах (газотурбінних або поршневих), які обертають електричні генератори;

 

- другий тип – установки, в яких використовується скидний енергетичний потенціал технологічних процесів.

 

В обох типах установок для підвищення роботоспроможності або потужності може використовуватися додаткове спалення будь-якого палива в утилізаційному тракті.

 

Кваліфікація когенераційної установки – встановлення центральним органом виконавчої влади, до повноважень якого належить проведення технічної політики в електроенергетиці, типу когенераційної установки, рівня середньорічної ефективності використання палива та частки корисної теплової енергії в загальному обсягу енергії, що виробляється когенераційною установкою.

 

Кваліфіковані когенераційні установки (ККУ) – установки, що відповідають певним вимогам, а саме:

 

- КУ, що віднесені до першого типу, якщо вироблення корисної теплової енергії не менш ніж 10 % від загального вироблення енергії (електричної і теплової) цією когенераційною установкою протягом періоду в 12 місяців, починаючи з дати, коли установка вперше виробила електроенергію і будь-якого календарного року, що слідує за роком, коли установка вперше виробила електроенергію; одночасно з цим протягом вказаного періоду обсяг виробленої корисної енергії (електричної та теплової) по відношенню до обсягу енергії споживаного палива повинен бути не меншим:

 

а) 42 % якщо загальна потужність ККУ менша ніж 7 МВт;

 

б) 50 % якщо загальна потужність ККУ більша 7 МВт, але менша ніж 75 МВт;

 

в) 60 % якщо загальна потужність ККУ більша ніж 75 МВт;

 

- КУ, які віднесені до другого типу і не мають додаткового спалення палива; якщо ж додаткове спалення застосовується, то середньорічна ефективність використання енергії додаткового палива протягом періоду в 12 місяців, починаючи з дати, коли установка вперше виробила електроенергію, і будь-якого календарного року, що слідує за роком, коли установка вперше виробила електроенергію, не повинна бути менш ніж 42 %.

 

Стаття Сфера дії Закону України “Про комбіноване виробництво теплової і електричної енергії і використання скидного енергопотенціалу”, далі “Закон”

 

Закон регулює правові, організаційні та економічні відносини між державою, виробниками електроенергії, що використовують новітні когенераційні та парогазові технології, скидний енергетичний потенціал технологічних процесів, і енергопередавальними організаціями, які здійснюють діяльність з передачі або постачання електричної енергії на визначеній території. Під дію цього Закону підпадають кваліфіковані когенераційні установки, що введені до експлуатації після 01.01.2003 року.

 

Стаття Завдання Закону

 

Завданням цього Закону є:

 

- створення економічних умов для підвищення ефективності використання палива в енергогенеруванні або інших технологічних процесах і децентралізації електрогенеруючих потужностей;

 

- сприяння розвитку та поширенню технологій комбінованого виробництва тепла і електроенергії та використанню скидного енергетичного потенціалу технологічних процесів у різних галузях господарства як найбільш ефективного засобу паливозбереження;

 

- створення сприятливих умов по залученню інвестицій на будівництво ККУ;

 

- зменшення залежності паливно-енергетичного сектору економіки від імпортованого палива.

 

Розділ II. Державна політика в сфері застосування комбінованого виробництва теплової та електричної енергії

 

Стаття Стимулювання будівництва та використання ККУ

 

Узгоджений з НКРЕ тариф на продаж електричної енергії, що виробляється когенераційною установкою, на Оптовому ринку електроенергії України повинен включати інвестиційну складову, достатню для відшкодування коштів інвесторів на протязі не більше 5 років.

 

Стаття Видача технічних умов на підключення ККУ до електромережі

 

Енергопередавальна організація, що здійснює підприємницьку діяльність з передачі або постачання електричної енергії на закріпленій території, зобов’язана видати технічні умови на підключення ККУ до електромережі в термін не більше 3-х місяців з дати отримання відповідного запита з боку сторони, яка хоче будувати ККУ.

 

Стаття Вирішення спірних питань

 

Обгрунтованість технічних умов щодо реконструкції або модернізації розподільчих електромереж або технологічного обладнання енергопередавальної організації підтверджується експертизою представника центрального органу виконавчої влади, до повноважень якого належить проведення технічної політики в електроенергетиці.

 

Стаття Підключення ККУ до електромереж

 

Енергопередавальна організація, що здійснює підприємницьку діяльність з розподілу електричної енергії на закріпленій території, зобов’язана підключити ККУ до електромережі в термін не більше одного місяця з дати ухвалення акту про виконання власником ККУ технічних умов на підключення. Підключення ККУ до електромережі виконується через ту розподільчу підстанцію енергопідприємства, для якої електромережа з напругою, придатною для підключення ККУ, є найкоротшим шляхом до місця розташування ККУ.

 

Стаття Когенерація в комунальному теплопостачанні

 

Кваліфіковані когенераційні установки першого типу, які створені на базі і в межах котелень комунального теплопостачання і забезпечують населення тепловою енергією у встановлених обсягах, зберігають статус підприємства комунального теплопостачання.

 

Стаття Постачання пікової електроенергії

 

Власник ККУ має право постачати споживачеві пікову когенераційну електроенергію одночасно (додатково) з основним постачальником електроенергії по цінам, узгодженим двостороннім договором.

 

Розділ III. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Стаття 1 Узгодження чинного законодавства зі статтями цього Закону

 

Цей Закон набирає чинності з дня опублікування.

 

Кабінету Міністрів України протягом 3 місяців з дати набрання чинності цим Законом:

 

а) підготувати та внести на розгляд до Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів у відповідність із цим Законом;

 

б) привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;

 

в) забезпечити приведення центральними органами виконавчої влади прийнятих ними нормативно-правових актів у відповідність з цим Законом;

 

г) розробити Державну цільову програму розвитку і впровадження когенераційних технологій на період до 2010р. з застосуванням альтернативних схем заохочення інвесторів щодо будівництва когенераційних генеруючих станцій;

 

д) прийняти постанову про систематичне розповсюдження інформації про когенераційні технології, а також про обов’язкове вивчення керівниками органів державної влади усіх рівнів та підприємств переваг і значення комбінованого виробництва теплової та електричної енергії.

 Автоматизированный контроль и уч. Защита от электрошока. ЗАКОН УКРАЇНИ. СОГЛАШЕНИЕ.

На главную  Энергетические ресурсы 

0.0033
 
Яндекс.Метрика