Промышленная резка бетона: rezkabetona.su
На главную  Энергетические ресурсы 

У К А З

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

 

Про заходи щодо розвитку виробництва палива з біологічної сировини
З метою зменшення залежності національної економіки від імпорту нафтопродуктів, забезпечення розвитку агропромислового комплексу, поліпшення екологічної ситуації та з урахуванням Директиви 2003/30/ЄС Європейського парламенту і Ради ЄС від 8 травня 2003 року щодо сприяння використанню біологічного та інших видів палива з відновлювальних ресурсів

 

п о с т а н о в л я ю:

 

Установити, що забезпечення розвитку виробництва та розширення використання палива з біологічної сировини є одним із пріоритетних напрямів діяльності Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органів виконавчої влади.

 

Кабінету Міністрів України:

 

розробити та затвердити до 1 січня 2005 року програми розвитку виробництва біологічного дизельного палива та біогазу на період до 2010 року, передбачивши в них заходи щодо:

 

здійснення комплексних досліджень, спрямованих на визначення обсягів виробництва і використання біологічного дизельного палива та біогазу, видів біологічної сировини оптимальних для їх виробництва, вивчення можливостей дальшого використання відходів, що утворюються в процесі такого виробництва;

 

збільшення обсягів вирощування сільськогосподарських культур, які використовуються для виробництва біологічного дизельного палива та біогазу, в тому числі шляхом впровадження передових технологій у цій сфері та використання найпродуктивніших сортів рослин;

 

удосконалення системи збирання відходів з метою їх використання для виробництва біогазу;

 

впровадження механізмів державної підтримки діяльності, спрямованої на розроблення нових технологій та обладнання для виробництва біологічного дизельного палива та біогазу;

 

підтримки інвестиційної діяльності у сфері виробництва біологічного дизельного палива та біогазу;

 

розширення використання у побуті та на виробництві біологічного дизельного палива та біогазу;

 

проаналізувати у тримісячний строк стан виконання програми Етанол, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 4 липня 2000 року N 1044 ( 1044-2000-п ), та забезпечити внесення змін до неї, передбачивши, зокрема, заходи щодо:

 

розроблення на основі використання біологічної сировини нових кисневмісних компонентів бензинів моторних сумішевих;

 

зменшення собівартості високооктанової кисневмісної добавки до бензинів шляхом підвищення ефективності використання відходів, що утворюються в процесі її виробництва;

 

залучення інвестицій у виробництво високооктанової кисневмісної добавки до бензинів;

 

організації пост * високооктанової кисневмісної добавки до бензинів на зовнішні ринки;

 

опрацювати у тримісячний строк питання доцільності запровадження збору з операцій із продажу нафтопродуктів з метою спрямування одержаних коштів на розвиток вирощування рослин оптимальних для виробництва біологічного дизельного палива;

 

забезпечити обов'язкове використання високооктанової кисневмісної добавки до бензинів при виробництві бензинів моторних сумішевих, з поступовим, до 2007 року, доведенням її вмісту в цих бензинах до 5 відсотків;

 

запровадити економічні механізми стимулювання виробництва машин, приладів, енергетичних установок, інших технічних засобів, що працюють на паливі з біологічної сировини, та використання їх у промисловості, енергетиці, на транспорті;

 

вживати заходів до розвитку міжнародного науково-технічного співробітництва у сфері виробництва та використання палива з біологічної сировини;

 

забезпечити гармонізацію національного законодавства у сфері виробництва та використання палива з біологічної сировини із законодавством Європейського Союзу;

 

забезпечувати висвітлення в засобах масової інформації заходів, що вживаються для розвитку виробництва палива з біологічної сировини.

 

Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям вживати заходів щодо розширення використання палива з біологічної сировини.

 

Президент України Л.КУЧМА

 

м. Київ, 26 вересня 2003 року
N 1094/2003

 Проект. Анотація національної програми. С зависимостью Европы от импорта. Газ в топках котлов гореть не до.

На главную  Энергетические ресурсы 

0.0026
 
Яндекс.Метрика