Промышленная резка бетона: rezkabetona.su
На главную  Энергетические ресурсы 

РАХАНСЬКИЙ А

Дякую. Євпаторійський виборчий округ, “Демократична Україна”, між­фракційне об’єднання “Депутати-чорнобильці”. Шановний Адаме Івановичу! Шановні колеги! Шановні учасники парламентських слухань! Перспективи розвитку паливно-енергетичного комплексу повинні бути одним із найважливіших, пріоритетних питань для України — держави з перехідною економікою. Парламентська Асамблея Ради Європи постійно на своїх сесіях приділяє увагу питанням розвитку енергетики в країнах Європи і впливу на довкілля використаного природного та ядерного палива, звертає увагу на розв’язання проблем переробки і збереження відпра­цьованого ядерного палива та його відходів. Держави з атомною енергетикою грубо порушують умови Лондонської конвенції про забруднення довкілля радіоактивними відходами, хоронячи їх вокеані або під землею.

 

Зважаючи на критичний стан справ із ліквідацією наслідків аварії на ЧАЕС, особливо невиправдану затримку будівництва нового конфайменту над об’єктом “Укриття”, який перебуває ваварійному стані, першого та другого сховищ відпрацьованого ядерного палива, ми, члени постійної делегації в Парламентській Асамблеї Ради Європи Раханський, Симоненко, Олійник, Шибко, Самофалов, постійно своїми виступами, організаціями вист * , кінофільмів під час сесій ПАРЄ звертаємо увагу ПАРЄ, Євро­пейського банку реконструкції та розвитку на необхідність термі­нової фінансової та технічної допомоги з їхнього боку, оскільки Європейський банк є одним із головних донорів та розпорядників Чорнобильського фонду “Укриття”. Так, нещодавно Україну відві­дав відомий усьому світу пан Ханс Блікс, голова Асамблеї країн–донорів Чорнобильського фонду “Укриття”, повідомивши про на­дання допомоги в сумі 250 мільйонів.

 

Шановні колеги! Не потрібно забувати, що за 5років по­мерло 600тисяч учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. Засічень-квітень поточного року народилося 136тисяч, а помер­ло 285тисяч, у тому числі 1321дитина віком до одного року. Цетакож є наслідки Чорнобильської катастрофи.

 

Ми, народні депутати України, пропонували всім урядам включити до складу Асамблеї країн-донорів від України народних депутатів, але всі уряди, і нинішній у тому числі, відповідні міні­стерства відмовчуються, мабуть, бояться присутності нас, депу­татів, у цій Асамблеї.

 

Шановні колеги! Я особисто вдячний долі, що у своєму житті працював у системі Держплану. Як би її хто не критикував, але це була система галузевих та загальних державних балансів. Таку систему мають держави світу з ринковими відносинами неза­лежно від об’єктів різних форм власності. Наші горе-ринковики її знищили. Тому в критичному стані перебуває тепер економіка України.

 

Економіка держави започатковується з розвитку паливно-енергетичного комплексу. Якими були дії держави за роки неза­лежності? У 1996році прийнято Національну енергетичну про­граму до 2010року. У 2000–2001роках проведені парламентські слухання на теми “Енергетична політика України” та “Енергетична стратегія до 2030року”. Уряд повинен був би сьогодні доповісти нам про стан виконання програми та рекомендацій парламент­ських слухань.

 

У країні немає державної програми енергозбереження. Великі витрати характерні для водо- та теплопостачання. Збільшується потреба в електроенергії. Підвищується плата населення за ці послуги.

 

Мінпаливенерго в полоні атомної енергетики. Боронь Боже, я не проти атомної енергетики, але в міністерстві забули про альтернативні види електроенергії, про малу гідро- та вітроенер­гетику. Країни, які прагнуть до ЄС, повинні досягти виробництва електроенергії від відновлювальних джерел енергії на міні­мальному рівні 10–12% загального споживання, а для країн–членів ЄС — не менш як 22%. Прогресивні країни планують уже цей показник на рівні до 60%.

 

У Криму біля Євпаторії працює найбільший в Україні комп­лекс вітроелектростацій у складі Тарханкутської, Донузлавської, Сакської вітроенергосистем загальною потужністю 30МВт (це не­багато) з гідроустановками від 110 до 600кВт. Але розвиток малих гідро- та вітроелектростанцій у державі сприятиме поліп­шенню життя в регіонах. Тому ми не повинні забувати про те, що нами ратифіковано Кіотський протокол.

 

Пропоную рекомендувати уряду України довести до 2010року потенціал використання відновлювальних джерел енер­гії в загальному балансі України до 10–12%, а до 2030 — до 25%. Це буде доброю передумовою щодо вступу України як до СОТ, так і до ЄС.

 Водный бум все так же впереди. ПРОЕКТ. Водосчетчик воду не экономит. Нетрадиционная энергетика и энер.

На главную  Энергетические ресурсы 

0.0046
 
Яндекс.Метрика