Промышленная резка бетона: rezkabetona.su
На главную  Энергетические ресурсы 

Проект

Колегії Держкоменергозбереження
“Про виконання обласних програм енергозбереження, розвиток сфери
управління енергозбереженням у регіонах”

 

Держкоменергозбереження, відповідно до Положення про Державний комітет України з енергозбереження, затвердженого Указом Президента України від 6.10.1995 №918/95, здійснює державне управління у сфері енергозбереження, забезпечує проведення єдиної державної політики у цій сфері, підвищення ефективності роботи з раціонального використання та економного витрачання паливно-енергетичних ресурсів, координує діяльність міністерств і інших центральних органів виконавчої влади з питань енергозбереження та діяльність підприємств, установ, організацій, що входять до сфери його управління.

 

Для виконаня покладених на нього завдань, Комітетом розроблено Комплексну державну програму енергозбереження України (КДПЕ) і Програму державної підтримки розвитку нетради­ційних та від­­новлювальних джерел енергії та малої гі­дро- і теплоенергетики (програма НВДЕ).

 

На основі завдань КДПЕ та Програми НВДЕ в кожній області прийнято обласні програми енергозбереження.

 

Завданням КДПЕ визначено протягом 2001-2005 років досягти економії паливно-енергетичних ресурсів у обсязі 32,75 млн. т у.п., в тому числі в 2002 році – 6,55млн. т у.п.

 

Протягом 2002 року в Україні, за рахунок впровадження енергозберігаючих заходів зекономлено 3,599 млн.ту.п., що складає 54,94% від річного завдання, передбаченого КДПЕ на 2002 рік та 2,19% від річного енергоспоживання.

 

Держкоменергозбереження, згідно доручення Кабінету Міністрів України від 13.02.2001 №1614/2 здійснює постіний моніторинг виконання програм та впровадження заходів з енергозбереження.

 

Порівняно краще організували виконання Програм енергозбереження за 2002 рік Закарпатська (147,3тис. ту.п., що складає – 8,66% від середньорічного споживання ПЕР), Львівська (257,6тис. ту.п. – 4,83%), Черкаська (198,1тис. ту.п. – 4,21%), Чернівецька (45,14тис. ту.п. – 3,99%), Миколаївська (135,63тис. ту.п. – 3,92%), Дніпропетровська (1017,15тис. ту.п. – 3,65%), Одеська (271,0тис. ту.п. – 3,43%), Рівненська (58,18 тис. т.у.п. – 3,41%), Тернопільська (54,4тис. ту.п. – 3,41%).

 

Незадовільний стан виконання Програм енергозбереження за підсумками 2002 року у Донецькій області (246,64тис.ту.п., що складає 0,72% від середньорічного споживання), в м. Севастополі (5,82тис.ту.п., – 1,2%), в м. Києві (42,36тис.ту.п., – 0,86%), в Харківській області (72,86тис.ту.п., – 0,93%).

 

Надзвичайно низькі показники економії ПЕР за підсумками 2002 року показали Херсонська (4,28тис. ту.п., що складає 0,18% від середньорічного споживання), Київська (19,79 тис. ту.п. – 0,35%), Чернігівська (9,71тис. ту.п., – 0,38%) області.

 

Однією з найважливіших перешкод реалізації потенціалу енергозбереження є відсутність надійного фінансового забезпечення Програм та дієвого економічного механізму стимулювання інвестування в розроблення та впровадження енергоефективних заходів, що не дозволяє в повній мірі реалізувати потенціал енергозбереження, визначений програмами з енергозбереження.

 

Діюча Комплексна державна Програма енергозбереження та першочергові Додаткові заходи до неї на цей час фактично застаріли, але вони зро­би­ли свій внесок у справу енергозбереження. Згідно нових умов господарювання, на виконання пункту 76 Заходів щодо виконання завдань, які випливають з Послань Президента України до Верховної Ради України Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002-2011 роки та Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2001 році і затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.2002 р. № 1394, має бути розроблена нова редакція КДПЕ України, у якій пріоритети ви­ко­нання заходів, передбачених цією но­вою редакцією Програми, мають бути змі­щені з галузевого принципу виконання на регіональ­ний з огляду на те, що обласні держадміністрації мають можливість (як показує аналіз звітної інформа­ції) фінансувати і впроваджувати заходи з енергозбереження у своїх регіонах. Однак, з цією метою, в першу чергу має бути розроблений та впроваджений причетними до цього державними органами влади дієвий механізм заохочення та стимулювання регіонів, споживачів і зокрема виробників продукції до здійснення цих заходів.

 

Відсутність фінансування заходів з впровадження приладів обліку споживання паливно-енергетичних ресурсів, відповідно до Програм оснащення приладами обліку не дозволяє завершити обладнання приладами обліку всіх споживачів паливо-енергетичних ресурсів.

 

Відсутність механізмів економічного стимулювання впровадження енергозберігаючих проектів не дозволяє залучити значні фінансові інвестиції від приватних вітчизняних та ноземних інвесторів.

 

Заходи з енергозбереження промисловими підприємствами виконуються в основному за власний рахунок. З місцевих та обласних бюджетів виділяються на виконання заходів з енергозбереження недостатнє фінансування, що не дозволяє виконувати перспективні інвестиційні проекти з енергозбереження. Не врегульовано питання самофінансування енергозберігаючих заходів у бюджетній сфері.

 

Розглянувши стан виконання обласних програм енергозбереження, розвиток сфери управління енергозбереженням у регіонах колегія

 

вирішила

 

З метою виконання доручень Президента України від 02.02.2001 №1-14/120 і Кабінету Міністрів України від 13.02.2001 №1614/2 та від 24.02.2001 №12265/10 щодо моніторингу реалізації заходів з енергозбереження, передбачених Комплексною державною програмою енергозбереження України, Додатковими заходами та уточненими показниками виконання КДПЕ, Програмою державної підтримки розвитку нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії та малої гідро- і теплоенергетики, галузевих, регіональних та обласних програм енергозбереження в повному обсязі, рекомендувати Міністерствам, іншим центральним органам Державної виконавчої влади, Раді Міністрів АР Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям:

 

- на засіданнях колегій заслухати стан виконання доручень Президента України та Кабінету Міністрів щодо реалізації заходів енергозбереження, визначених Програмами енергозбереження та вжити дієвих заходів щодо їх виконання, забезпечивши щорічне скорочення питомого споживання паливно-енергетичних ресурсів у обсязі 3-5% від щорічного та систематичне зниження енергоємності ВДВ в регіонах;

 

- передбачити фінансування енергозберігаючих заходів у бюджетній сфері на 2004-2005 роки, запровадити механізм самофінансування енергозбереження у регіонах;

 

- запровадити постійний моніторинг енергоємності ВДВ областей, змін структури промислового виробництва та структури паливно-енергетичного балансу області;

 

- в структурі держадміністрацій створити окремі підрозділи з енергозбереження, надавши їм повноваження щодо організації виконання програм енергозбереження та контролю в бюджетних організаціях за станом енергоспоживання та впровадження енергозберігаючих заходів. Про проведену роботу повідомити Держкоменергозбереження.

 

Термін: III квартал 2003 року.

 

Запропонувати Раді Міністрів АР Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям розглянути питання щодо:

 

- необхідності законодавчого врегулювання створення обласних та регіональних фондів енергозбереження у складі місцевих бюджетів, для фінансування заходів з енергозбереження у бюджетній сфері та житлово-комунальному господарстві;

 

- виконання річних завдань Програм впровадження приладів обліку споживання паливно-енергетичних ресурсів у бюджетній та житлово-комунальній сферах, передбачивши фінансування цих заходів у місцевих бюджетах;

 

- завдань регіональних програм енергозбереження, передбачивши суттєве зростання економії ПЕР за рахунок впровадження передових технологій та технічних засобів;

 

- популяризації енергозбереження серед широких верств населення та ділових кіл України, забезпечити проведення в регіонах “Тижня енергозбереження” у вересні-жовтні 2003 року;

 

- створення регіональних комісій з питань енергозбереження, надавши їм право прийняття рішень щодо використання коштів місцевих бюджетів, виділених на вирішення проблем енергозбереження.

 

Термін: II півріччя 2003 року.

 

Звернутися до Кабінету Міністрів України з клопотанням про виділення субвенцій на виконання Програми оснащення житлового фонду приладами обліку з одночасним покладанням відповідальності за виконання Програм оснащення приладами обліку споживання енергоресурсів у житлово-комунальній сфері на Раду Міністрів АР Крим, обласні, Київську та Севастопольську міські держадміністрації.

 

Термін: липень 2003 року.

 

Держкоменергозбереження, разом з Мінекономіки та Мінфіном, прискорити роботу над розробкою нормативно-правових актів для запровадження механізму економічного стимулювання енергозбереження, внесення до проекту Закону України “Про Державний бюджет України на 2004 рік” змін щодо:

 

- механізму реалізації заходів з енергозбереження у бюджетній сфері та створення спеціальних фондів енергозбереження;

 

- механізму часткової компенсації ставки за кредитами комерційних банків, що надаються суб’єктам господарювання для реалізації енергозберігаючих проектів;

 

- створення на рівні місцевого самоврядування механізмів самофінансування енергозберігаючих заходів у бюджетній сфері;

 

- механізмів забезпечення розвитку сфери використання альтернативних джерел енергії та реалізації Закону України “Про альтернативні джерела енергії;

 

Термін: II півріччя 2003 року.

 

Держкоменергозбереження:

 

– розробити зміни проекту Закону України “Про Державний бюджет України на 2004 рік” щодо механізму створення обласних фондів енергозбереження;

 

– розробити зміни та доповнення до Закону України “Про енергозбереження” щодо утворення та підтримки регіональних ЕСКО-компаній;

 

– розробити нову редакцію Державної програми енергозбереження України.

 

– прискорити розробку Закону України “Про облік споживання паливно-енергетичних ресурсів та води”.

 

– розробити методику визначення обсягів економії енергоресурсів в областях;

 

– розробити методику перевірок Державною інспекцією з енергозбереження стану виконання обласних програм енергозбереження та запровадити такі перевірки;

 

– розробити методику визначення енергоємності ВДВ областей з урахуванням виконання заходів з енергозбереження;

 

– розробити та запровадити методику визначення ефективності роботи місцевих органів виконавчої влади, спрямованої на зниження енергоємності продукції та поліпшення якості життя населення

 

Термін: 2003 – 2004 роки.

 

Голова Державного комітету

 

України з енергозбереження Ю.Шульга

 Строим ЭКОДОМ Как улучшить свои. Новая концепция эффективного кондиционирования воздуха в телекоммуникационных и компьютерных помещениях. Устав Автономной некоммерческой организации. Жилье на чердаке.

На главную  Энергетические ресурсы 

0.0051
 
Яндекс.Метрика