Промышленная резка бетона: rezkabetona.su
На главную  Энергетические ресурсы 

Программа Альянса в Украине

Ukraine Energy Efficiency Program -- Alliance to Save Energy International Program

 

Стислий виклад: Багатостороння Робоча Група з Кліматичних Змін. Як і інші члени співтовариства міжнародної допомоги, уряд Сполучених Штатів, через USAID, працює для зміцнення здатності України впроваджувати програми з кліматичних змін. Багато цієї праці виконується Ініціативою Кліматичних Змін (Climate Change Initiative – CCI), яка надає різноманітну технічну допомогу зацікавленим колам України. USAID також відстежує способи кредитування цих зусиль за рахунок діяльності інших міжнародних організацій, що працюють на сприяння Україні в розв’язанні питань кліматичних змін, і запитала Альянс за Заощадження Енергії про сприяння в утворенні Багатосторонньої Робочої Групи з Кліматичних Змін.

 

http://www.ase.org/programs/international/Ukraine/multilatccgrp.htm

 

Ukraine Energy Efficiency Program -- Alliance to Save Energy International Program

 

Стислий виклад: Пом’якшення Кліматичних Змін. Як нація, що підписала Кіотський Протокол Рамкової Конвенції ООН про Глобальні Кліматичні Зміни, уряд і населення України занепокоєні небезпеками, спричиненими глобальними кліматичними змінами. Позаяк Україна є серед найменш енергоефективних країн світу, то зрозуміло, що зниження енергоспоживання є серед найпривабливіших наявних засобів зниження викидів парникових газів. Праця Альянсу підкреслює роль енергоефективності в політиці України щодо кліматичних змін.

 

http://www.ase.org/programs/international/Ukraine/climchangemit.htm

 

Ukraine Energy Efficiency Program -- Alliance to Save Energy International Programs

 

Стислий виклад: Програма Енергоефективності в Україні. Альянс за Заощадження Енергії розпочав своє функціонування в Україні в 1997 за угодою про співпрацю з Аґенцією Сполучених Штатів із Міжнародного Розвитку (United States Agency for International Development – USAID) та Місією USAID в Україні, Бєларусі й Молдові щодо розробки інноваційних міжнародних ініціатив енергоефективності. Метою Програми в Україні став розвиток енергоефективності як засобу сприяння країні в управлінні її зростаючим попитом на енергію в екологічно-життєздатний і економічно-ефективний спосіб. Перспективи економічної відбудови України є тісно пов’язаними з її успіхом у розв’язанні своєї енергетичної кризи.

 

http://www.ase.org/programs/international/Ukraine/index.htm

 

Ukraine - National Level Initiatives -- Alliance to Save Energy International Program

 

Стислий виклад: Ініціативи на національному рівні. Альянс займається кількома ініціативами енергоефективності на національному рівні, що доповнюють його діяльність на місцевому рівні. Альянс очолив зусилля з політичних і законодавчих реформ, націлених на визначення та розв’язання перешкод у створенні ринку для енергоефективного обладнання та послуг в Україні.

 

http://www.ase.org/programs/international/Ukraine/natinits.htm

 

Ukraine Energy Efficiency Program -- Alliance to Save Energy International Program

 

Стислий виклад: Заохочення Розвитку Енергосервісних Компаній (ЕСКО). За підтримки Міністерства Енергетики США (Міненерго) та USAID, Альянс сприяє створенню ніші для приватних енергосервісних компаній (ЕСКО) в енергетичному секторі України, в частині координування зусиль щодо усталення взаємин між ЕСКО України та промисловістю енергоефективності США й Заходу. Метою є створення взаємовигідного партнерства: ЕСКО України потребують доступу до інформації про новітнє обладнання та послуги, аби бути в змозі надавати своїм замовникам якісні послуги.

 

http://www.ase.org/programs/international/Ukraine/promoescodev.htm

 

Ukraine Energy Efficiency Program -- Alliance to Save Energy International Program

 

Стислий виклад: Парове Партнерство. Альянс приносить в Україну успіх своєї вітчизняної програми парової ефективності через підтримуване Міненерго Парове Партнерство. Метою програми є привнесення технічних ресурсів щодо парової ефективності в промисловий сектор України та надання технічної допомоги в критично важливій для української економіки сфері. Альянс тісно співпрацює з вітчизняними енергоефективними неурядовими організаціями (НУО), Аґенцією з Раціонального Енергокористування та Екології (Арена-Еко) в заснуванні рахункової палати, що правила би за безкоштовну, універсальну крамницю для інформації про шляхи вимірювання та поліпшення ефективності парових систем.

 

http://www.ase.org/programs/international/Ukraine/steampart.htm

 

Ukraine Energy Efficiency Program -- Alliance to Save Energy International Program

 

Стислий виклад: Національна Політична й Законодавча Реформа. На національному рівні, робота Альянсу включає співпрацю з представниками Українських Міністерств, Держкоменергозбереження, академій, неурядових організацій (НУО) і міжнародного донорського співтовариства на заохочення ролі енергоефективності в національній енергетичній політиці України. Правлячи за спільну президію Робочої Групи з Енергоефективності й Енергозаощадження, що є політичним форумом вищого рівня, організованим у рамках Двонаціональної Комісії Кучма-Ґор, Альянс працює, аби визначити головні законодавчі, інституційні та фінансові перешкоди для поліпшення енергоефективності. За підтримки й координації Альянсу, Робоча Група розвинула низку рекомендацій із приводу реформи законів про оподаткування прибутку, сертифікаційних процедур, управління навантаженням енергосистеми та в інших сферах.

 

http://www.ase.org/programs/international/Ukraine/natpolnlegref.htm

 

Ukraine Energy Efficiency Program -- Alliance to Save Energy International Program

 

Стислий виклад: Підтримка екологічних НУО. Результати обстеження Альянсом двадцяти п’яти екологічних НУО з одинадцяти міст України в 1999 вказали на сильну зацікавленість узяти участь у мережі НУО з питань кліматичних змін. Згодом, Альянс організував зустріч круглого столу під назвою “Піднесення Громадської Обізнаності та Залучення НУО до Запобігання Глобальним Кліматичним Змінам” з Українським Товариством Життєздатного Розвитку. Серед висновків, досягнутих за круглим столом, було те, що аби бути в змозі більш ефективно працювати в сфері кліматичних змін, українські НУО потребують більшого доступу до інформації про національні й міжнародні політики щодо кліматичних змін, адекватного навчання з різноманітних аспектів пом’якшення кліматичних змін та тіснішої співпраці з властивими органами Уряду України, міжнародними аґенціями й західними мережами НУО, що стосуються кліматичних змін.

 

http://www.ase.org/programs/international/Ukraine/environgosup.htm

 

Ukraine - Local Level Initiatives -- Alliance to Save Energy International Program

 

Стислий виклад: Ініціативи на Місцевому Рівні. Нинішня економічна криза особливо тяжко вдарила по містах України. Перед лицем занепалих доходів, муніципальні керівники борються за надання основних послуг. Інвестування в енергоефективність представляє для міст один зі способів зниження тиску на муніципальні бюджети без зниження якості громадських послуг.

 

http://www.ase.org/programs/international/Ukraine/localinits.htm

 

Ukraine Energy Efficiency Program -- Alliance to Save Energy International Programs

 

Стислий виклад: Українська Мережа Енергоефективних Міст (УМЕМ). У 1999, Альянс допоміг у розбудові партнерств між польськими й українськими містами через спонсорство участі двадцяти муніципальних представників України в семінарі про “Залучення Приватного Сектора до Муніципальних Енергоефективних Проектів” у Лопужній, Польща. Цей семінар було організовано Польською Мережею Енержі-Сіте (Polish Network Energie-Cites – PNEC). Українські представники дізналися про вигоди таких муніципальних асоціацій як PNEC та вирішили утворити схожу організацію в Україні.

 

http://www.ase.org/programs/international/Ukraine/uneec.htm

 

Ukraine Energy Efficiency Program -- Alliance to Save Energy International Program

 

Стислий виклад: Промислова Рада з Кліматичних Змін. У співпраці з фінансованою USAID Ініціативою Кліматичних Змін (CCI), Альянс заснував в Україні Промислову Раду з Енергоефективності й Кліматичних Змін. Метою Промислової Ради є піднести обізнаність серед ключових Промислових Секторів, що несуть відповідальність за викиди парникових газів в Україні, з економічними нагодами та іншими вигодами енергоефективних проектів. Разом із CCI та Українською Лігою Промисловців і Підприємців, Альянс організував круглий стіл для вісімдесяти ключових промисловців і представників ЗМІ.

 

http://www.ase.org/programs/international/Ukraine/industcouncil.htm

 

Ukraine - Municipal Energy Efficiency NGO Development -- Alliance to Save Energy International Program

 

Стислий виклад: Розвиток Муніципальних Енергоефективних НУО. Оскільки праця Альянсу у Львові привернула увагу муніципалітетів цього регіону, стало зрозумілим, що існує значний попит на доступ до того роду досвіду, що розвивається львівськими партнерами Альянсу. Тоді як одним зі способів розв’язання цього попиту є Львівська Муніципальна Розгортка Енергоефективності, було засвідчено потребу в механізмах для ширшого розповсюдження. Для цього Альянс визначив успішну модель у праці Польської Мережі Енержі-Сіте (Polish Network Energie-Cites – PNEC), що є важливим міжнародним партнером Альянсу впродовж нашої праці у Львові.

 

http://www.ase.org/programs/international/Ukraine/municipngodev.htm

 

Ukraine - Municipal Energy Management Program in Lviv -- Alliance to Save Energy International Programs

 

Стислий виклад: Муніципальна Програма Енергоменеджменту у Львові. Діяльність Альянсу також успішно зміцнила відданість муніципальних урядових органів Львова вирішенню львівських енергетичних проблем. Ця діяльність уключала учбові поїздки та наради з обміну інформацією для урядових службовців і представників приватного сектора. Також відбулося широке розмаїття регіонального співробітництва в межах Центральної Європи, зокрема, семінар про “Залучення Приватного Сектора до Муніципальних Енергоефективних Проектів” у Лопужній, Польща, а також учбові поїздки з питань політики до Будапешта та Праги для львівських муніципальних службовців.

 

http://www.ase.org/programs/international/Ukraine/lvivnrgprog.htm

 

Alliance to Save Energy International Green Schools Program in Ukraine

 

Стислий виклад: Міжнародною Програмою Альянсу адаптуються матеріали Зелених Шкіл для Львова, Україна.

 

http://www.ase.org/programs/international/gsukraine.htm

 

Ukraine - Lviv District Heating Company -- Alliance to Save Energy International Programs

 

Стислий виклад: Львівська Компанія Центрального Опалення. Альянс працював із місцевою компанією центрального опалення, Львівтеплоенерго (ЛТЕ), аби визначити та впровадити законодавчі й інституційні зміни, необхідні для вможливлення її більш прозорого й ефективного функціонування. Професійний штат Альянсу безпосередньо консультував службовців ЛТЕ з таких питань як: альтернативні форми володіння енергосистемою; реструктурування взаємин ЛТЕ зі своїми споживачами.

 

http://www.ase.org/programs/international/Ukraine/lvivheatco.htm

 

Ukraine Energy Efficiency Program -- Alliance to Save Energy International Programs

 

Стислий виклад: Асоціація Муніципального та Регіонального Розвитку (АМРeР). Львівська Асоціація Муніципального та Регіонального Розвитку (АМРeР) є неприбутковою громадською організацією, що заохочує програми соціального, економічного й бізнесового розвитку в Місті Львів і Львівському регіоні. В центрі зібралися професіонали, які знаються на питаннях екології, енергетики, муніципальної енергоефективності, енергоменеджменту, законодавства та зв’язків із громадськістю. Центр було засновано в травні 1999 як ініціативу місцевих громадських керівників на чолі з Мером Львова Василем Куйбідою.

 

http://www.ase.org/programs/international/Ukraine/amred.htm

 

Ukraine - Municipal Energy Efficiency Program in Lviv -- Alliance to Save Energy International Program

 

Стислий виклад: Муніципальна Програма Енергоефективності. Діяльність Альянсу на муніципальному рівні зосереджується на: розвиткові технічної й адміністративної здатності місцевих громадських і приватних секторів розвивати та впроваджувати енергоефективні проекти; демонстрації ефективності сучасних терморегулювальних систем і низько-видаткових енергоощадних технологій;

 

http://www.ase.org/programs/international/Ukraine/municipprogs.htm

 

Ukraine - Lviv Boarding School Pilot Project -- Alliance to Save Energy International Programs

 

Стислий виклад: Пілотний Проект у Львівській Школі-Інтернаті. В частині своєї Львівської Муніципальної Ініціативи Енергоефективності, Альянс та Міські службовці обрали Львівську Школу-Інтернат для Дітей із Серцево-судинними Захворюваннями як об’єкт для демонстрації ефективності передової системи регулювання центрального опалення та низько-видаткових технічних прийомів забезпечення атмосферостійкості. Впродовж Етапу I проекту, регулювальна система знизила енергокористування на 26 відсотків. На Етапі II було додано функції скидання температури на вихідні й увечері, що не лише дедалі збільшило заощадження, але також збільшило комфорт шляхом більш рівномірного опалення будівлі.

 

http://www.ase.org/programs/international/Ukraine/lvivbrdschlpilot.ht

 Проект. Энергосберегающие технологии для. Современное состояние измерений. Размышления об энергосбережении.

На главную  Энергетические ресурсы 

0.4065
 
Яндекс.Метрика