Промышленная резка бетона: rezkabetona.su
На главную  Энергетические ресурсы 

Кабінет Міністрів України

На виконання статті 1 Указу Президента України від 16 червня 1999 р. №662 Про заходи щодо скорочення енергоспоживання бюджетними установами, організаціями та казенними підприємствами Кабінет Міністрів України постановляє:

 

1.Установити, що для скорочення енергоспоживання проводяться обстеження бюджетних установ, організацій та казенних підприємств, під час яких встановлюються обсяги споживання енергоносіїв (далі - енергетичне обстеження). За висновками цих обстежень здійснюються енергозберігаючі заходи.

 

У бюджетних установах та організаціях енергетичні обстеження і енергозберігаючі заходи здійснюються за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті для цих цілей, та коштів, зекономлених внаслідок здійснення енергозберігаючих заходів; у казенних підприємствах - за рахунок коштів підприємств.

 

Енергетичні обстеження бюджетних установ, організацій та казенних підприємств проводяться спеціалізованими організаціями, атестованими в установленому порядку на право проведення таких обстежень. Порядок організації та проведення цих обстежень встановлюється Державним комітетом з енергозбереження.

 

2.Установити, що:

 

для бюджетних установ та організацій до енергозберігаючих заходів належать заходи, спрямовані на скорочення енергоспоживання, а саме: реконструкція мереж і систем постачання, регулювання і обліку споживання води, газу, теплової та електричної енергії, модернізація огороджувальних конструкцій, вікон та дверей. Крім того, для бюджетних установ та організацій, які провадять господарську діяльність, і казенних підприємств належать також заходи щодо модернізації технології виробничих процесів;

 

для бюджетних установ та організацій, які залучали інвестиції з метою фінансування енергозберігаючих заходів, плановий період окупності яких перевищує календарний рік, фіксується обсяг витрат на їх енергоспоживання на період, тривалість якого не повинна перевищувати трьох років.

 

для бюджетних установ та організацій, які провадять господарську діяльність, і казенних підприємств підлягають фіксації з 2000 року з подальшим зниженням в наступні роки норми питомого споживання за видами енергоносіїв на виробництво продукції, виконання робіт або надання послуг у натуральних одиницях та у вартісному виразі відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 р. № 786 Про порядок нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві.

 

Для зазначених установ, організацій та підприємств економія коштів на оплату енергоспоживання становить різницю між нормативними та фактичними витратами енергоносіїв у вартісному виразі.

 

за результатами провадження енергозберігаючих заходів у поточному році для бюджетних установ та організацій здійснюється коригування передбачуваних обсягів витрат на оплату енергоспоживання, а для бюджетних установ та організацій, які провадять господарську діяльність, і казенних підприємств - норм питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів за їх видами на виробництво продукції, виконання робіт або надання послуг. Ці витрати враховуються під час формування проекту Державного бюджету України на наступний рік. Зазначена норма не поширюється на ті бюджетні установи та організації, які здійснюють енергозберігаючі заходи з періодом окупності понад календарний рік.

 

3.З метою забезпечення скорочення енергоспоживання бюджетними установами, організаціями та казенними підприємствами і відстежування його результатів:

 

Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям у тримісячний термін визначити:

 

§ разом з Державним комітетом з енергозбереження базовий рівень енергоспоживання бюджетними установами, організаціями та казенними підприємствами у натуральних одиницях, що визначається як фактичні обсяги енергоспоживання ними у 1998 році, а у разі тимчасового призупинення їх діяльності - за останній рік роботи;

 

§ разом з Міністерством економіки та Державним комітетом з енергозбереження динаміку енергоспоживання бюджетними установами, організаціями та казенними підприємствами, передбачивши його скорочення в 2004 році не менш як на 25 відсотків порівняно з базовим рівнем;

 

§ разом з Міністерством фінансів заборгованість державного бюджету перед бюджетними установами та організаціями на оплату енергоспоживання за минулі роки із створенням реєстру бюджетних боргів;

 

§ спеціалізовані організації для проведення енергетичних обстежень у бюджетних установах, організаціях та казенних підприємствах з поданням пропозицій Державному комітетові з енергозбереження щодо їх атестації на право проведення цих обстежень;

 

Державному комітетові з енергозбереження разом з Державним інноваційним фондом, Міністерством економіки та Міністерством фінансів у тримісячний термін розробити і подати в установленому порядку Кабінетові Міністрів України додаткові заходи щодо виконання Комплексної державної програми енергозбереження України, схваленої постановою Кабінету Міністрів України від 5 лютого 1997 року №148, у яких передбачити пріоритетне фінансування інноваційних проектів, спрямованих на розв'язання проблем енергозбереження.

 

4.Раді Міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям забезпечити скорочення енергоспоживання бюджетними установами та організаціями, які фінансуються за рахунок місцевих бюджетів, відповідно до пунктів 1 і 2 цієї постанови.

 

5.Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Державний комітет з енергозбереження.

 Инновационная энергетика. Проект. Тенденции на украинском рынке га. New Page 1.

На главную  Энергетические ресурсы 

0.0041
 
Яндекс.Метрика