Промышленная резка бетона: rezkabetona.su
На главную  Теплоизоляция и экономия энергии 

Остаточний варіант схеми поверне

Школи, лікарні, театри, дитячі садки, адміністративні об'єкти та інші громадські будівлі є невід'ємною частиною соціальної інфраструктури міста

 

Дані об'єкти мають надзвичайно велике значення для міста і на їх утримання витрачається значна частина бюджетних асигнувань. Ці витрати в першу чергу стосуються плати за комунальні послуги.

 

В залежності від основних характеристик (опалювальна площа, характер роботи, термін вводу в експлуатацію та інші характеристики), споживання тепла будівлями даного типу можливо скоротити на величину від 10 до 50%. Слід підкреслити, що саме витрати на опалення приміщень можуть становити до половини всієї суми комунальних платежів по таких об'єктах.

 

Як правило, дані заклади мають нерегулярний характер роботи (вистави в театрах, навчання у школі). Існує суттєва різниця щодо потреби підприємства в тепловій енергії в різні добові проміжки. Наприклад, навчання у школах здійснюється переважно у першу зміну (з 8 00 до 15 0 , деякі школи працюють і у 3 зміни, але в нічний час вони не потребують такої кількості тепла як вдень. Саме на цей проміжок часу (коли у школі немає учнів) можливо знизити температуру приміщень до певного мінімального рівня (щоб не “розмерзлась” система теплопостачання та не пішли певні негативні процеси в приміщеннях). Перед початком зміни температура на об’єкті поступово піднімається до належного рівня та школярі приходять вже у повністю підготовлені приміщення. Такий режим можливо застосовувати до всіх громадських будівель крім лікарень, спеціалізованих ліцеїв та інтернатів. Багато будівель такого типу мають сезонний характер роботи (канікули у школах). Існує багато потенційних резервів зниження бюджетних витрат щодо громадських будівель.

 

Для реалізації проектів з енергозбереження у громадських будівлях та виконання цілого комплексу інших робіт, що здатні значно зменшити тепло- (електро- та водо-) споживання, потрібно затратити певні кошти. Громадські будівлі фінансуються з державного бюджету, фінансування у них, як правило, обмежене і фінансуються переважно лише поточні експлуатаційні витрати (на опалення, водопостачання та каналізацію, а також на електроенергію). Крім того, керівники даних громадських будівель (шкіл, лікарень) не мають стимулів до економії енергоресурсів. У разі, якщо в наслідок енергозберігаючих заходів в даних будівлях зменшиться споживання енергоресурсів, то відповідної зменшиться бюджетне фінансування даного закладу.

 

Проблема фінансування та пошуку стимулів для керівництва даних об’єктів часто є однією з ключових проблем і основною причиною, “завдяки” якій більшість перспективних енергозберігаючих проектів так і померли ще до початку їх реалізації.

 

Для вирішення проблеми в інвестиційно-фінансовому забезпеченні енергозберігаючих проектів та реалізації комплексної, багатоцільової програми енергозбереження і створюється спеціалізована енергосервісна компанія (ЕСКО).

 

Енергосервісна компанія створюється не лише як підрядна організація з висококваліфікованим персоналом орієнтованим на реалізацію енергозберігаючих програм та проектів, а як інноваційно-інвестиційний орган, що може проводити фінансування робіт за власний рахунок.

 

Слід підкреслити, що замовником в даному випадку виступає не конкретна громадська будівля (школа, театр чи лікарня), а місцевий орган виконавчої влади, адже саме він отримує весь майбутній дохід від економії енергоресурсів в результаті реалізації енергозберігаючих заходів.

 

Укладання угоди між кожним клієнтом та енергосервісної компанією здійснюється, виходячи із потенціалу та вимог замовника та інтересів ЕСКО. Фінансування робіт за даною схемою зображені на 1.

 

Фінансування енергосервісних послуг, коли клієнтами виступають громадські будівлі

 

Учасники схеми.

 

В якості основних та безпосередніх учасників даної схеми повернення коштів для громадських будівель та житла з високим рівнем субсидіювання виступають:

 

енергосервісна компанія (ЕСКО);

 

громадські будівлі – об’єкт енергосервісних послуг;

 

орган, що приймає участь у формуванні бюджету, з якого фінансуються громадські будівлі (замовник) .

 

Відповідно до Указу Президента України від 10 березня 2000 р., N 457 (457/2000 ) Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 лютого 2000 року Про невідкладні заходи щодо подолання кризових явищ у паливно-енергетичному комплексі України, Постанови КМУ від 27 червня 2000 р., N 1040 “Про невідкладні заходи щодо виконання Комплексної державної програми енергозбереження України” був розроблений комплекс енергозберігаючих заходів загальнодержавного та місцевого характеру, прийнято цілий ряд програм та проектів, передбачено механізм фінансування та ресурсного забезпечення. До них слід віднести і Міську програму з енергозбереження до 2010 року для м. Рівне, яка передбачає фінансування конкретних енергозберігаючих заходів з міського бюджету.

 

Енергозберігаючі заходи

 

У відповідності до затвердженої програми та по конкретним проектам з реконструкції та модернізації системи теплопостачання громадських будівель міста Рівного, планується здійснення певних енергозберігаючих заходів (погодне та добове регулювання систем опалення, комерційний облік теплоспоживання, ізоляція трубопроводів; впровадження зарадіаторних рефлекторів та ін.). В результаті впровадження даних заходів планується значно скоротити витрати на теплопостачання, що відповідно призведе до скорочення бюджетних видатків.

 

Зміст схеми та механізм її дії

 

Енергосервісна компанія приймає активну учать у програмах енергозбереження, захисту навколишнього довкілля та реформування комунального сектору, що будуть реалізовані у місті Рівне. Згідно даних програм, проектів та планів розвитку, ЕСКО виконує цілий комплекс робіт різностороннього характеру, що стосуються сфери енергозбереження та покращення екологічного стану довкілля. До цих робіт слід віднести: власне розробка вищезазначених програм та проектів; формування планів міського та регіонального розвитку енергозбереження; складання бізнес-планів, консалтингові та інжинірингові послуги; інвестиційний, фінансовий, екологічний моніторинг та аналіз; енергоаудит; проектування; монтаж та пусконалагоджувальні роботи; реалізація комплексу агресс. маркетингу на конкретних об'єктах чи проведення широких рекламних компаній; вибір варіантів енергопостачання об'єкту; автоматизація процесів теплопостачання; створення систем управління та збору інформації (баз та банків даних) про результати енергоспоживання; інші роботи та послуги у галузі енергозбереження.

 

Кошти, які передбачені в бюджеті під даний обсяг робіт і будуть розглянуті у якості основного джерела надходження за даною схемою.

 

За рахунок даних джерел фінансування і передбачається здійснення енергосервісних послуг. З бюджету певного рівня надходять цільові кошти на здійснення енергосервісних послуг, і у відповідності до їх цільового призначення, ЕСКО здійснює виконання робіт на кожному конкретному об’єкті.

 Опросы. О практических путях повышения э. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ТЕПЛОВОЙ. Национальная энергетическая политика США.

На главную  Теплоизоляция и экономия энергии 

0.0107
 
Яндекс.Метрика