Промышленная резка бетона: rezkabetona.su
На главную  Теплоизоляция и экономия энергии 

Комітету з питань будівництва

Члени Комітету, розглянувши стан законодавчого забезпечення реформування житлово-комунального господарства, відзначили, що за останні роки сформована певна законодавча база для початку реформування ціноутворення на житлово-комунальні послуги. Розроблені та затверджені майже всі необхідні нормативні документи згідно з якими здійснюється розрахунок собівартості житлово-комунальних послуг з урахуванням реальних витрат на виробництво послуг та місцевих особливостей функціонування підприємств галузі.

 

Водночас Комітет відзначив, що чинне законодавство у житлово-комунальній сфері потребує подальшого удосконалення. Зокрема, недостатньо чітко врегульовано розподіл повноважень щодо затвердження цін і тарифів на житлово-комунальні послуги між органами державної влади та органами місцевого самоврядування, а також недостатньо ефективним є механізм контролю за ціноутворенням, кількістю та якістю наданих послуг і відповідністю рівня оплати за надані послуги.

 

На думку народних депутатів, потребує подальшого удосконалення законодавча база діяльності органів місцевого самоврядування та забезпечення їх платоспроможності. Жорсткий дефіцит коштів у місцевих бюджетах не дозволяє здійснювати ефективну політику щодо соціально незахищених верств населення. Особливо гостро це відчувають малі міста. Закон України Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку малих міст не створив необхідних передумов для економічного росту цієї категорії населених пунктів, що об’єктивно призведе до подальшого загострення проблем у забезпеченні населення житлово-комунальними послугами.

 

В умовах постійного підвищення цін на електроенергію за відсутності механізму коригування тарифів на житлово-комунальні послуги, а також зростання вартості матеріалів та мінімальної заробітної плати, собівартість послуг неухильно зростає, що обумовлює зниження рівня її відшкодування діючими тарифами та зростання збитковості підприємств житлово-комунального господарства.

 

Члени Комітету зазначили, що у більшості регіонів спостерігається тенденція до зниження рівня відшкодування населенням вартості витрат підприємств на виробництво та реалізацію житлово-комунальних послуг. Рівень відшкодування тарифів для населення за даними Мінекономіки по базових підприємствах регіонів становив:

 

на послуги теплопостачання 52- 96%;

 

на послуги водопостачання 23-98% (100% лише в м. Києві);

 

на послуги водовідведення 27-97% (100% лише в м. Києві);

 

на утримання будинків з ліфтами 39-97% (100% у Волинській та Рівненській областях).

 

При цьому рівень тарифів для промислових споживачів в декілька разів перевищує рівень тарифів для населення.

 

Невирішені питання законодавчого забезпечення житлово-комунальної сфери значною мірою стримують розвиток ринкових відносин, інвестиційні процеси. Значну роль у стримуванні розвитку ринкових відносин у цій сфері відіграє блокування прийняття нового Житлового кодексу України.

 

Через недостатню поінформованість нижніх ланок виконавчих структур та населення до Верховної Ради України та Комітету продовжують надходити численні заяви і скарги від організацій, установ та окремих громадян з приводу недотримання законодавчих і нормативно-правових актів у сфері житлово-комунального господарства.

 

Комітет, виходячи з важливості проблем подальшого реформування житлово-комунального господарства та необхідності удосконалення практики формування цін і тарифів на житлово-комунальні послуги, рекомендував Верховній Раді провести „День Уряду України” щодо стану формування цін і тарифів у житлово-комунальній сфері на основі детального попереднього вивчення та всебічного розгляду проблеми у всіх регіонах України.

 

Комітет рекомендує продовжити роботу з подальшого розвитку законодавчої бази реформування житлово-комунального господарства і сприяти прийняттю законів України “Про загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2004-2010 роки”, “Про житлово-комунальні послуги”, Житлового кодексу України і внесенню змін і доповнень до Бюджетного Кодексу України щодо виділення окремою статтею витрат на житлово-комунальне господарство.

 

Комітет також направив рекомендації Кабінету Міністрів щодо підготовки в першочерговому порядку пропозицій про вдосконалення нормативно-правової та методичної бази формування економічно обгрунтованих тарифів на житлово-комунальні послуги та врегулювання питання щодо визначення відповідних повноважень органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

 

При цьому народні депутати пропонують уряду звернути особливу увагу на:

 

- порядок включення в тарифи інвестиційної складової, її розміру, обгрунтованості та джерел формування;

 

- регулювання рівня прибутковості виробників та виконавців житлово-комунальних послуг незалежно від форми власності;

 

- визначення більш чіткого механізму контролю за формуванням цін і тарифів органами місцевого самоврядування;

 

- рівень припустимих втрат в мережах та порядку їх відшкодування;

 

- визначення механізму встановлення цін і тарифів на газ та електроенергію, які використовуються при виробленні житлово-комунальних послуг для населення, з метою збалансування рівня тарифів на житлово-комунальні послуги при підвищенні цін на енергоносії.

 

При формуванні бюджету на 2005 рік передбачити видатки на реалізацію програми реформування житлово-комунального господарства та забезпечити розроблення і запровадження по всій Україні з 1 січня 2005 року нового порядку формування тарифів на житлово-комунальні послуги, в якому передбачити, зокрема, механізми стимулювання заощадження енергоресурсів, справляння плати за ці послуги відповідно до їх якості та обсягів, замовлених чи фактично отриманих споживачем, включення до складу тарифів лише витрат, безпосередньо пов‘язаних із наданням послуг.

 

Відповідні рекомендації парламентський Комітет також направив Раді Міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністрація, органам місцевого самоврядування.

 New Page 1. О мерах по улучшению системы уче. Тепловой и газовый комфорт с учетом индивидуальных особенностей человека. Сбережение тепла и энергии.

На главную  Теплоизоляция и экономия энергии 

0.0039
 
Яндекс.Метрика