Промышленная резка бетона: rezkabetona.su
На главную  Управление энергией 

Забезпечення енергоресурсами споживачів - додаткове джерело надходжень до міського бюджету

Історична довідка
Протягом останніх трьох років бюджет Сум тільки на 40-50% відповідає його потребам (у 2000 р. - 31,6% від розрахункової потреби). Депутатському корпусу, виконавчому комітету доводилося постійно працювати над пошуком резервів, нетрадиційних шляхів збільшення надходжень до бюджету міста.
Нововведення
Міська рада одним з реальних шляхів додаткових надходжень до бюджету визначила забезпечення енергоресурсами своїх споживачів. Вона орієнтувалася, перш за все, на закупівлю енергоресурсів за найнижчими цінами. Такий підхід практикується протягом 1,5 року при поставках природного газу. Виконком міської ради для того, щоб здешевити теплову і електричну енергію, передає закуплений природний газ на переробку ЗАТ "Підприємство теплових мереж", звідки одержує і продає споживачам дешеві тепло та електроенергію. Виконком Сумської міської ради діє згідно з Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та пунктом 3 "Порядку забезпечення природним газом народного господарства і населення у 1999 році". Виконком міської ради здійснює такі операції: на підставі договорів постачання газу для населення і бюджетних установ передає цей газ населенню і установам як давальницьку сировину; за допомогою переробного підприємства ЗАТ "Підприємство теплових мереж", (яке в свою чергу виробляє теплову енергію) постачає її населенню та бюджетним організаціям. Тобто, це - природний газ, який виконком отримав від постачальника в оперативне управління. Власником цього газу (давальницької сировини) та тепла, гарячого водозабезпечення /готової продукції/ є населення та установи. Бюджетні організації розраховуються за енергоносії в теплопостачанні з постачальником через позабюджетний рахунок міської ради для акумулювання коштів на придбання енергоносіїв для власних потреб міста. Розрахунки населення з постачальниками комунальних послуг проводяться через ЗАТ "Суми-платежі". Згідно з договором між виконкомом і ЗАТ "Суми-платежі" проводиться розподіл платежів за виробництво тепла та за енергоносії в теплопостачанні. Платежі за виробництво тепла надходять Сумському ЗАТ "Підприємству теплових мереж". Платежі за енергоносії в теплопостачанні проплачуються постачальнику газу через позабюджетний рахунок Сумської міської ради для акумулювання коштів на придбання енергоносіїв для власних потреб міста. У зв'язку з тим, що виконком для економії коштів, що поповнюють бюджет, зацікавлений в оплаті за енергоносії за мінімальними цінами, то він проплачує за газ по договірних цінах, а для цих категорій споживачів НАК "Нафтогаз України" визначив ціну 231 грн./т. м3, яка й була закладена в тарифи на теплову енергію. Тож виникає різниця між вартістю придбаної сировини – газу - та отриманою платою /згідно з тарифами/ від споживачів теплової енергії. Ця економія використовується виключно для подальшого придбання енергоносіїв /газу/ і для фінансування статей витрат, які затверджені рішенням Сумської міської ради. Наприкінці року вноситься коригування в кошторис по позабюджетному рахунку по статті "Придбання енергоносіїв". Ця економія коштів є оплатою державної послуги постачальників паливно-енергетичних ресурсів виконкому, яка використовується на користь міської громади. Міськвиконком вважає, що ця діяльність підпадає під поняття “основна діяльність” виконавчого комітету. Згідно з п.п.7 ІІ. ІЗ п. 11 ст. 7 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств": "Під терміном "основна діяльність" слід розуміти діяльність неприбуткових організацій з надання благодійної допомоги, просвітніх, культурних, наукових, освітніх та інших подібних послуг для суспільного споживання, зі створення системи соціального самозабезпечення громадян та для інших цілей...". Згідно з п. п. ІІ. 8 п. 11 ст. 7 цього закону: "Доходи неприбуткових організацій, які отримуються за рахунок бюджету, зараховуються до складу кошторисів /на спеціальний рахунок/ на утримання таких неприбуткових організацій і використовуються виключно на фінансування видатків такого кошторису. У разі, коли за наслідками звітного /податкового/ року доходи кошторису на утримання зазначених організацій перевищують суму визначених кошторисом витрат, сума перевищення враховується у кошторис наступного року. При цьому, з суми перевищення доходів над витратами зазначених неприбуткових організацій податок на прибуток... не сплачується". Зміст вищезазначеного відповідає ст. 43 Закону України "Про Державний Бюджет України на 2000 рік", в якій зазначається, зокрема, "що до 1 квітня 2000 року будь-які цільові та позабюджетні фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим та місцевими радами, включаються до відповідних бюджетів і витрачаються на заходи, передбачені законодавством…” та ст. 65 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, яка передбачає, що: "Доходи, додатково одержані в процесі виконання місцевих бюджетів, суми перевищення доходів над видатками, що утворилися в результаті збільшення надходжень до бюджету чи економії у видатках, вилученню не підлягають... . Рішення про використання таких коштів приймається відповідною радою" і п. 2 ст. 66 цього закону: "При забезпеченні збалансування доходів і видатків місцевих бюджетів не враховуються вільні залишки бюджетних коштів, порядок використання яких передбачено статтею 65 цього закону".
Результати
В результаті цієї діяльності до доходної частини бюджету надійшло понад 5 млн. грн. Це також дало можливість фінансувати з позабюджетного рахунку загальноміські заходи. Ця діяльність виконавчого комітету міської ради відбувається епізодично в межах штатів виконавчих органів і видатків на їх утримання, затверджених міською радою, за рахунок своїх внутрішніх резервів без відкриття представництв, філій, відділень та інших відокремлених підрозділів. Це безперечно додаткове навантаження на апарат виконавчого комітету та депутатський корпус, але ця робота виправдовує себе задоволенням окремих, вкрай необхідних потреб громади . м. Суми пл. Незалежності, 2
Управління економіки
Дронік Світлана Василівна
начальник управління
тел. (054 221723
факс (054 222460

 Новая страница 1. 3. Рыночный анализ деятельности ЭСКО в Украине. http.

На главную  Управление энергией 

0.0061
 
Яндекс.Метрика