Промышленная резка бетона: rezkabetona.su
На главную  Управление энергией 

Урахування інвестиційної складов

Згідно Порядку, планові витрати на здійснення капітальних вкладень є складовою тарифу. Це дозволяє планово розробляти капітальні програми, а не планувати їх впровадження після погодження певного рівня рентабельності і означає, що відтепер прибуток не обчислюється як відсоток від суми планових витрат.

 

Як зазначено у Порядку, економічно обґрунтований базовий тариф () дорівнює сумі базових планових витрат та витрат на здійснення капітальних вкладень (базовий прибуток) на одиницю послуги:

 

де — базові планові витрати, грн./куб.м,

 

— витрати на капітальні вкладення (базовий прибуток), грн./куб.м.

 

Умовами включення до тарифу суми планових витрат на здійснення капітальних вкладень є розробка планів фінансового та капітального розвитку на прогнозний період, які мають обговорюватися серед громадськості.

 

До цих планів включаються заходи щодо реалізації інвестиційних проектів, спрямованих на удосконалення технології, розвиток потужностей, реконструкцію об'єктів, автоматизацію і диспетчеризацію, ресурсозбереження (скорочення втрат води, тепла та ін.), підвищення екологічної безпеки і надійності шляхом заміни зношених фондів тощо.

 

У плані розвитку і техніко-економічних обґрунтуваннях, які передують йому, визначаються витрати на здійснення кожного заходу та джерела їх фінансування.

 

Кожний інвестиційний проект, що включається до плану розвитку, повинен бути обґрунтований техніко-економічними розрахунками або бізнес-планом для підтвердження ефективності передбачуваних інвестицій.

 

З метою стимулювання скорочення питомих витрат матеріальних, енергетичних та трудових ресурсів підприємство при застосуванні методу регулювання тарифів через установлення їх граничного рівня використовує кошти, отримані внаслідок реалізації програми ресурсозбереження, на відновлення активів та матеріальне заохочення працівників.

 

Кошти, отримані внаслідок досягнутої економії ресурсів, підприємство має право використовувати на:

 

фінансування науково-дослідних та проектно-конструкторських розробок у сфері ресурсозбереження; упровадження ресурсоощадних технологій; придбання ресурсоощадного обладнання, патентів, ноу-хау; преміювання працівників, що досягли значних індивідуальних показників у впровадженні ресурсоощадних технологій.

 

Впровадження нового порядку формування тарифів вже дозволило в окремих регіонах отримати позитивні зміни. Органи місцевого самоврядування Волинської, Львівської, Одеської, Хмельницької та Чернігівської областей прийняли рішення про встановлення самоокупних тарифів на житлово-комунальні послуги, які мають стати одним із основних інвестиційних джерел під час реалізації інноваційних, енергозберігаючих проектів. Затвердження у м. Одесі тарифів на послуги водопостачання та водовідведення з урахуванням інвестиційної складової дозволило накопичити упродовж 2003 року майже 13 млн. гривень інвестицій та спрямувати їх на здійснення ресурсо-, енергозберігаючих заходів, заходів з поліпшення якості питної води тощо.

 Особенности функционирования гид. Экономь. Введение. Типы ветродвигателей.

На главную  Управление энергией 

0.0056
 
Яндекс.Метрика