Промышленная резка бетона: rezkabetona.su
На главную  Управление энергией 

Перелік доповідей

Перелік доповідей

 

Пленарне засідання

 

П. Шульга Ю.І. Досвід державного управління енергозбереженням в Україні

 

П. Першин В.П. Енергозбереження як фактор сталого розвитку вітчизняної економіки

 

П. Стогній Б.С. Розробка енергетичної стратегії України на період до 2030 року та подальшу перспективу

 

П. Жовтянський В.А. Ключові проблеми енергозбереження у розрізі енергетичної стратегії України

 

П. Білянський О.М. Актуальні питання енергозбереження у житлово-комунальному господарстві України

 

П.1 Михалевич О.О. Валовое производство энергоэффективности
Секція 1

 

Законодавство і стандарти

 

Громадський Ю.С., Ямпольский В.Б. Проект державних будівельних норм “Проектування електрообладнання житлових та громадських будинків і споруд”

 

Дубровський С.В., Соколовська І.С, Стоянова І.І. Комплексний підхід до стандартизації в сфері енергетики

 

Толстих І. П. Розробка ПІНЕІ нормативно-методичних документів в галузі комунальної теплоенергетики та нетрадиційних джерел енергії, як складова частина створення нормативної бази з енергозбереження

 

Розинський Д.Й. Нормативна забезпеченість енергозбереження у проекті державних будівельних норм “Електричні кабельні системи опалення”

 

1.1 Суходоля О.М. Розвиток регіональної політики енергозбереження
Секція 2

 

Видобуток, виробництво і транспортування енергоресурсів

 

Соловьев В.Н., Колчанов Г.Г., Фокина Г.И., Хилько Л.И., Щекина О.Г., Дорогуш В.М. Использование отходов гидролизных предприятий Беларуси лигнина в качестве топлива промышленных ТЭЦ

 

Огородник В.А. Перспективні напрями впровадження енергозберігаючих технологій в нафтагазовому комплексі України

 

Бурлій О.М. Перспективи енергоефективності вітчизняного нафтогазовидобутку

 

Щедролосев А.В. Снижение энергозатрат при перевозках высоковязких нефтепродуктов водным транспортом

 

2.1 Орлов І.О. Природний газ – моторне паливо XXI століття

 

2.1 Янко П.І., Матусевич В.К. Запровадження рідких палив і природного газу

 

2.1 Сафаров А.А., Мамонтов А.М, Ангелова А.В. Ізоляція зварних стиків трубопроводів, призначених для транспортування нафти, газу та інших продуктів за допомогою муфти термоусадочної “ТЕМП-СКВ”

 

2.1 Деревянко В.І., Стаценко І.М. Використання шахтного метану шляхом створення автономних теплоенергетичних установок

 

2.1 Корчевой Ю.П., Майстренко О.Ю., Чернявський М.В. Використання технологій киплячого шару для термічної переробки мулів, шламів та сухих відходів вуглезбагачення

 

2.1 Майстренко О.Ю., Дунаєвська Н.І., Росколупа А.І. Розробка методів модернізації вугільних котлоагрегатів малої та середньої потужності

 

2.1 Хоренженко Ю.В., Ганзюк О.Ф., Фуголь Б.А. Модернизация отечественных паровых котлов паропроизводительностью 1,0-2.5 т/час

 

2.2 Косенко Д.П., Кучка Р. Компактная когенераторная котельная ELTECO

 

2.2 Мисак Й.С., Гут П.О., Крук В.Ю. Зменшення втрат тепла під час простоювання в резерві пікових водогрійних котлів

 

2.2 Мисак Й.С., Крук В.Ю., Якимів Є.М. Втрати теплової та електричної енергії під час резервування обладнання на ТЕС та методики їх визначення

 

2.2 Сенчук М.П. Забезпечення економії палива та сучасного рівня екологічних показників при спалюванні твердого палива в шахтно-шарових механічних топках механізованих котлів

 

2.2 Макаров А.С. Котельне обладнання по використанню дров і деревних відходів підприємств деревообробної та лісозаготівельної промисловості

 

2.2 Мисак Й.С., Марчак І.І, Івасик Я.Ф. Втрати тепла у навколишнє середовище водогрійними котлами

 

2.2 Жуков Ю.П., Мельников С.А., Гавриленко Б.В., Шульга А.Ю. Энергетическая оценка породных отвалов

 

2.2 Волошин О.І., Фомін С.П., Мелікаєв Ю.М. Нові способи промислового спалювання низькосортного вугілля

 

2.5 Сафаров А.А., Кадай С.І., Ангелова А.В. Ремонт дефектних ділянок трубопроводів для транспортування нафти, газу та інших продуктів за допомогою композитних підсилювальних бандажів “ПОЛІПРОМСИНТЕЗ”
Секція 3

 

Споживання енергоресурсів у виробничій сфері

 

Праховник А.В., Федосенко Д.Н. Управление электропотреблением промышленных объектов

 

Губинский М.В., Скоморох И.В., Губинская Д.А. Особенности практического энергосбережения на металлургических комбинатах Украины

 

Губинский В.И., Еремин А.О., Губинская Д.А. Особенности практического энергосбережения на металлургических комбинатах Украины

 

Баранов В.І., Українець А.І., Василенко С.М. Проблеми та перспективи підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів на підприємствах АПК

 

3.1 Грабовський Г.Г. Опыт разработки и внедрения автоматизированных систем управления в НПК “КИЕВСКИЙ ИНСТИТУТ АВТОМАТИКИ”

 

3.1 Черкес С.І., Золотко А.Н., Писарський В.П. Протизносні присадки на основі штучного дісульфіду молібдену

 

3.1 Галянчук І.Р., Чабан О.Й. Регенерація енергії як засіб підвищення енергоефективності

 

3.1 Кшановський В.Й., Кшановський К.В. Енергозбереження в енергосистемі України завдяки впровадженню теплонакопичувального електроопалення

 

3.1 Дябло В.В., Кочетов В.П., Фомичев В.П. анализ эфф. применения когенерационной установки на Балтском молочно-консервном комбинате детских продуктов

 

3.1 Прядко М.О., Філоненко В.М. Проблеми удосконалення системи енерговикористання в цукровій промисловості

 

3.1 Бондаренко С.Г., Чернега І.К., Коряк А.П., Павленко Д.В., Адамчук Л.В. дослідження шляхів зменшення енерговитрат в процесі кристалізації цукру у вакуум-апараті за допомогою віброакустичних пристроїв у ВАТ “ ГУБИНСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД”

 

3.1 Розен В.П., Побигайло В.А. Оптимизация средств ограничения токов короткого замыкания

 

3.2 Щербина Ю.В., Банін Д.В., Банін М.Д. Реактивне балансування електроустановок як засіб енергозбереження в електричних мережах

 

3.2 Говоров Ф.П. Підвищення ефективності роботи розподільних мереж міст шляхом розв’язаного керування режимами напруги та реактивної потужності в мережах

 

3.2 Заїка В.Т. Обґрунтування шляхів електрозбереження на основі вугільних шахт Західного Донбасу

 

3.2 Кіндзера Д.П., Ханик Я.М., Атаманюк В.М. Сушіння паливних матеріалів у щільному шарі, як метод інтенсифікації та енергозбереження
Секція 4

 

Економіка і проблеми енергоефективності. Інноваційні та інвестиційні проекти в енергозбереженні

 

Жовтянський В.А., Кулик М.М., Костюковський Б.А. Результативність енергозбереження в Україні

 

Михалевич О.О. организация и основные результаты работ по государственной научно-технической программе “ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ”

 

Суходоля О.М. Механізми фінансування енергозберігаючих заходів на регіональному рівні

 

Ватагин М.Ю., Надин И.В., Частоколенко И.П. инвестиционный потенциал ресурсосбережения – возможности и условия численной оценки

 

Микитенко В.В. Прогнозування ефективності енергозберігаючих заходів у промисловості України

 

Богатир В.М. УкрЕско – досвід, перспективи і проблеми впровадження енергозберігаючих проектів на підприємствах України

 

Дюков В.А., Рибальченко Ю.Я., Діденко В.М., Стариковський М.А. Досвід та перспективи ДП “УКРЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ” з впровадження енергоекологічних проектів та підвищення ефективності енергетичних процесів Крук В.Ю.

 

4.1 Захарченко П.В. Інноваційні проекти з енергозбереження та охорони навколишнього середовища на підприємствах промисловості будівельних матеріалів

 

4.1 Бондаренко Г.А., Власенко Т.А., Лавренко А.М. Анализ экономической эфф. использования энергетических машин на основе стоимости их жизненного цикла

 

4.1 Тупало Г.М. Реформування житлово-комунального господарства на базі енергозбереження і нових стосунків між споживачами та постачальниками енергоресурсів

 

4.1 Мельниченко О.В. Шляхи стабілізації роботи на та розвитку комунальної теплоенергетики

 

4.1 Щербина Ю.В., Голота А.Д., Банін М.Д. Основні результати впровадження нової методики обчислення плати за перетікання реактивної електроенергії як адресних економічних стимулів енергозбереження та підвищення якості напруги в електричних мережах України

 

4.1 Бойченюк М.І. Економічні аспекти ефективності впровадження частотних приводів насосних установок в енергетиці

 

4.1 Савицкий Н.В., Большаков В.И., Никифорова Т.Д., Куличенко И.И. Оценка эфф. инвестиций в энергосберегающие проекты

 

4.2 Большаков В.И., Куличенко И.И., Савицкий Н.В., Юрченко Е.Л. Управление энергосберегающими проектами зданий бюджетной сферы

 

4.2 Мисак Й.С., Омеляновський П.Й., Кравець Т.Ю. Економічна ефективність використання низькоякісного твердого палива західного регіону України

 

4.2 Петришин В.М., Кшановскький В.Й. Програма ЕЛЕКТРОПІК як фактор стабільного розвитку регіону та країни

 

4.2 Левицька Г.Й., Кшановський В.Й. Інноваційна діяльність малого бізнесу в сфері сільського енергозбереження

 

4.2 Гриценко К.Г. Про потенціал економії енергоресурсів на об'єктах бюджетної сфери Сумського регіону

 

4.2 Кшановський В.Й. Енергоекономічний аналіз ефективності різних типів електроопалення
Секція 5

 

Наукові засади енрегозбереження. Електротехнічні системи та енергозбереження.

 

Чабак О.Й., Дупак О.С., Куцан Ю.Г. Проблемні питання енергоефективності на сучасному етапі розвитку енергетики України

 

Блацкан Д.І., Хворов М.М. Світлодіодні джерела світла - потужний потенціал енергозбереження

 

Озерянский А.А., Билык А.А. Повышение точности определения технологических потерь электроэнергии в электрических сетях

 

Загурский В.Г., Каплин Н.И. Дифференцирование потерь в распределительных сетях энергосистем для задач управления ц. энергопотребления

 

Євтух П., Ганкевич А. Визначення границь поля похибок високовольтних вимірювальних трансформаторів струму

 

5.1 Сивокобиленко В.Ф., Гребченко М.В., Левшов О.В. Схема плавного запуску синхронного приводу турбокомпресорів для енергозбереження

 

5.1 Левчук А.П. Определение потерь в распределительной сети при аппроксимации нагрузки нормальным законом распределения

 

5.1 Малишко Є.Т. Ресурсоенергозберігаючі засоби захисту електродвигунів та управління електроустановками

 

5.1 Турковський В.Г. Аналіз енергетичної ефективності роботи дугових сталеплавильних печей

 

5.1 Літвінов О.С. До питання щодо методики факторного аналізу енергоємності промислової продукції на прикладі промислових підприємств Одеської області
Секція 6

 

Енергоменеджмент та освіта у сфері енергозбереження

 

Шульга Ю.І, Розен В.П., Соловей О.І., Чернявський А.В. Концептуальні основи впровадження енергетичного менеджменту на підприємстві

 

Праховник А.В. Енергоефективність: історичні факти, поточний стан та шляхи до ефективної енергетики України

 

Рабінович М.Д. Досвід проведення енергетичного аудиту підприємств комунальної енергетики

 

Никитин Е.Е., Куркин С.И. Разработка и совершенствование систем энергоменеджмента на промышленных предприятиях

 

Мялковский В.И., Лобода В.В. Энергетическое обследование предприятий угольной промышленности и некоторые пути экономичности энергоресурсов

 

Абрамовський Є.Р., Бондаренко С.Г., Габринець В.О., Пронь Л.В.Ю, Стаценко І.В., Фомін С.П., Мелікаєв Ю.М. Перші результати та проблеми підготовки спеціалістів з нетрадиційної енергетики та екології в навчальних закладах України

 

Волков Г.К., Стеценко І.М., Яшик О.О., Ружин М.М. Перспективи і проблеми енергозбереження в учбових закладах

 

6.1 Бурдо О.Г., Василів О.Б., Безбах І.В. Науково- методологічні основи енергоменеджменту в АПК

 

6.1 Бурдо О.Г., Зиков О.В. Використання інформаційних технологій при вивченні курсу Енергетичний менеджмент
Секція 7

 

Енергозбереження і екологія

 

Фомин С.П., Петляк О.Г., Перетятько А.Н. Перспективы внедрения международных стандартов систем экологического менеджмента на предприятиях энергетики Украины

 

Колесник В.В., Орлик В.В., Колесник Ю.В. Технологія комплексного знешкодження та утилізації засолених шахтних вод, відвалів низькоякісного вугілля та метану вентиляційних викидів шахт

 

Рапцун М.В. Панченко Г.Г., Бутрим О.В. використання моделі ENPEP для прогнозування попиту на енергоресурси та викидів парникових газів в Україні з врахуванням енергозбереження

 

Солоіденко В.Б., Синицький В.М. Досвід організації оперативної аналітичної інформації з проблем енергозбереження та екополітики в Україні для директивних органів держави і управлінських структур на місцях

 

Чесанов Л.Г., Петренко В.О., Петренко А.О. Енергозберігаючі технології при забезпеченні мікрокліматичних умов у помешканнях будинків

 

Турковський В.Г. Автоматичне погодне регулювання температури в системі опалення житлових будинків

 

Осипенко С.В. Поширене впровадження гідродинамічних нагрівачів ТЕК - це ще один з напрямків енергозбереження і екологічної безпеки

 

Савицький Н.В., Шляхов К.В. Энергоэффективные и ресурсосберегающие конструкции индивидуальных жилых зданий

 

7.1 Сігал О.І. Екологічні аспекти децентралізації котлопостачання та маловитратної реконструкції котелень

 

7.1 Вовк В.Т., Могилко А.М. Основні тенденції зміни екологічного стану територій вугледобувних районів та приоритетні напрямки природоохоронної роботи

 

7.1 Бляшевський Ю.А., Бондарук В.В., Селепина Р.О. Перспективи впровадження заходів енергозбереження у Волинській області

 

7.1 Деревянко В.І., Стаценко І.М., Новіков М.М., Дудка С.М. Розробка та проблеми впровадження енергоактивного агрокомплексу на відпрацьованих кар'єрах

 

7.1 Писарський В.П., Золотко А.Н., Черкес С.І. Енергоефективне гасіння пожеж методом самопоширюваного високотемпературного синтезу аерозолю
Секція 8

 

Використання нетрадиційних і відновлювальних джерел енергії

 

Корчевой Ю.П., Дудник О.М. Розробка систем для енергетичних установок на паливних елементах, придатних для використання в комунально-побутовому секторі

 

Щокін А.Р., Васильєв О.Д. Паливні комірки для сфери енергозбереження

 

Жовтянський В.А., Подольський М.Р. Перспективи розвитку та впровадження енергозберігаючих технологій

 

Гребеньков А.Ж., Михалевич А.А., Соловьев В.Н., Якушев А.П. Пути и проблемы развития биоэнергетики в Беларуси

 

Бабенко Г.А., Куцан Ю.Г., Косарев В.А., Рамазанова З.У., Сафонов В.А. Региональная политика Крыма в комплексном использовании нетрадиционных источников энергии

 

Симоненко Л.С. Розвиток нетрадаційних та відновлювальних джерел енергії в умовах реформування енергетичних ринків

 

Білохід В.Д. Забезпечення геотермального теплопостачання м. Євпаторія (АР Крим)

 

Білохід В.Д. Розвиток нетрадиційної відновлюваної енергетики України: стан, проблеми, перспективи розвитку

 

Хворов М.М. Відновлювальна енергетика та Кіотський процес

 

8.1 Резцов В.Ф., Васько П.Ф., Вятчанина С.В., Соколовська І.С., Суржик Т.В,, Стоянова І.І., Шварцман З.Л. Запровадження в Україні міжнародних стандартів з нетрадиційних та поновлюваних джерел енергії

 

8.1 Шафлростов В.Я., Головешко В.П. Организация производства и эксплуатация автономных экологически чистых перерабатывающих комплексов производительностью по исходному сырью до 1000 т в сутки

 

8.1 Кудря С.А., Тучинський Б.Г. Вітроенергетика України: сучасний стан, шляхи розвитку, науковий супровід

 

8.1 Аришев Ю.О., Борщ В.Л., Пільщиков В.І., Харченко М.М. Вітроенергетичні агрегати малої та середньої потужності в системі економії паливно-енергетичних ресурсів

 

8.1 Абрамовський Є.Р., Личагін М.М. Деякі аспекти підвищення ефективності використання вітродвигунів в умовах України

 

8.19.Поляков М.В., Дронь М.М., Стаценко І.М. Концепція програми широкомасштабного впровадження сонячних та сонячно-вітрових енергоустановок та систем локального енергопостачання об'єктів у Дніпропетровській області

 

8.2 Прокопенко О.Б. Опыт внедрения солнечных миниэлектростанций в Украине

 

8.2 Сиворакша В.Ю. Марков В.Л., Петров Б.Є. Оцінка ефективності використання сонячної енергії у системах опалення

 

8.2 Митрохов С.О., Зарівняк Г.І., Накашидзе Л.В. Перспективні конструкції сонячних колекторів

 

8.2 Романенко В.И., Садовой А.В., Стасевич Р.К. Рациональное использование вторичных энергоресурсов - существенный резерв повышения энергоэффективности металлургических предприятий

 

8.2 Жуков Ю.П., Мельников С.А., Гавриленко Б.В., Шульга А.Ю. Способ утилизации тепла горящих терриконов

 

8.2 Гелетуха Г.Г. Стан та перспективи розвитку технологій отримання енергії з біомаси в Україні

 

8.2 Стаценко І.М., Волков Г.К., Панченко А.А., Білогуров С.О., Гейко С.В. Досвід розробки та експлуатації теплогенератора для сушки кукурудзи з використанням в якості палива її качанів

 

8.3 Провалов О.Ю., Топал О.І. Розробка методів утилізації відходів сільськогосподарського виробництва з використанням технологій киплячого шару

 

8.3 Мелікаєв Ю,М., Зарівняк Г.І., Мітрохов С.О. Перспективи використання вторинних джерел енергії на підприємствах цукрової промисловості

 

8.3 Большаков В.І., Крадожон В.І., Сокуренко В.І., Чесанов Л.Г. До проблеми використання енергії вітру в системах теплопостачання житлового фонду Придніпров'я

 Парниковый газ. Новая страница 1. Тепловой насос для нефтяников. Стоит ли нам радоваться потеплению климата.

На главную  Управление энергией 

0.0055
 
Яндекс.Метрика